Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 454 741341 974224 279133 717116 130
Bankové úvery 165 462118 37570 6620,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,181,331,251,381,67
Bežné bankové úvery 165 462118 37570 6620,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1348-0,0589-0,5723-2,16-0,1632
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,405,475,2912,47-3,78
Celkové tržby 647 187490 418482 371415 577372 065
Celkový dlh 400 579289 154188 639123 793157 955
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 158 163115 26350 267-33 23714 322
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 2993 11220 39521 481-6 824
Čistý cash flow 7 2993 11220 39521 481-6 824
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 31130 53416 0184 2391 860
Čistý zisk 1 34117 1829 1871 74914,00
Čistý zisk v minulom roku 17 1829 1871 74914,0025,00
Cudzie zdroje -54 162-52 820-35 640-9 92441 825
Daň z príjmov 9 0135 4112 9622 4901 846
Daň z príjmov v minulom roku 5 4112 9622 4901 846123,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 0135 4112 9622 4901 846
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 228,02228,87149,5286,37105,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 164,58162,06114,0486,37105,39
Doba obratu aktív 256,46263,15171,33117,44116,81
Doba obratu pohľadávok 228,02228,87149,5286,37105,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 106,9587,4781,4690,2657,21
EBIT v minulom roku 30 53416 0184 2391 860219,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 31130 53416 0184 2391 860
EBITDA 30 88538 60924 72412 51010 088
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 30 88538 60924 72412 51010 088
Efektívna daňová sadzba 0,87050,23950,24380,58740,9925
Finančná páka 8,406,476,2913,47-2,78
Finančné účty 7 2993 11220 39521 481-6 824
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 80735 35521 5959 94125 301
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,41700,33240,47550,76850,4898
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000-11 7567 498
Krátkodobé pohľadávky 404 301297 427195 72998 336105 076
Krátkodobé záväzky 189 640113 673106 634102 76656 875
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 133 94582 91176 76171 85541 624
Krytie dlhovej služby 3,884,866,390,00000,0000
Nákladové úroky 7 9577 9413 8690,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 7 9413 8690,00000,000071,00
Náklady na predaný tovar 363 302254 359277 549269 652219 674
Neobežný majetok 36 24834 2532 4968 0738 612
Obežný majetok 418 493307 721221 783125 644107 518
Obrat aktív 1,421,392,133,113,12
Obrat neobežného majetku 17,8513,85191,4351,4842,14
Obrat obežného majetku 1,551,542,153,313,38
Odpisy 9 4964 8215 5774 5426 854
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 4964 8215 5774 5426 854
Osobné náklady 250 653194 692178 338129 207133 303
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 0783 2543 1292 5692 787
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 83722 00314 7646 2916 868
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00610,10040,0864-0,9547-0,0004
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88290,88510,89050,88540,9309
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,131,121,131,07
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,101,091,091,02
Pohľadávky z obchodného styku 291 817210 599149 29198 336104 775
Pohotová likvidita II. stupeň 1,161,301,221,321,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,42-16,97-1,75-0,4620-6,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,91730,39195,270,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88090,84550,84110,92581,36
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,405,475,2912,47-3,78
Pridaná hodnota 283 885219 969200 259145 933143 200
Primárna platobná neschopnosť 0,45900,39370,51420,73070,3973
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,977,497,639,9015,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,977,497,639,9015,66
Služby 259 882156 502188 620191 872150 013
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 454 741341 974224 279133 717116 130
Spotreba materiálu… 103 42097 85788 92977 78069 661
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 165 462118 37570 662-11 7567 498
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 647 187474 328477 808415 585371 874
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00009 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 647 187474 328477 808415 585362 874
Účtovný cash flow 7 2993 11220 39521 481-6 824
Úročený dlh 165 462118 37570 662-11 7567 498
Úrokové krytie 2,303,854,140,00000,0000
Vlastné imanie 54 16252 82035 6409 924-41 825
Všetky záväzky 400 579289 154188 639123 793157 955
Výsledok hospodárenia 21 38933 78819 1477 9684 984
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 38933 78819 1477 9684 984
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 34117 1829 1871 74914,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 1829 1871 74914,0025,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 35422 59312 1494 2391 860
Zásoby 6 8937 1825 6595 8279 266
Záväzky 400 579289 154188 639123 793157 955
Záväzky z obchodného styku 133 94582 91176 76171 85541 624
Zisk pred zdanením 10 35422 59312 1494 2391 860
Zmena EBIT 0,59971,913,782,288,49
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00007 250