Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 457 605454 741341 974224 279133 717
Bankové úvery 139 487165 462118 37570 6620,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,511,181,331,251,38
Bežné bankové úvery 45 975165 462118 37570 6620,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4686-0,1348-0,0589-0,5723-2,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,357,405,475,2912,47
Celkové tržby 602 162647 187490 418482 371415 577
Celkový dlh 402 833400 579289 154188 639123 793
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 113 821158 163115 26350 267-33 237
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 6667 2993 11220 39521 481
Čistý cash flow 25 6667 2993 11220 39521 481
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 52618 31130 53416 0184 239
Čistý zisk 610,001 34117 1829 1871 749
Čistý zisk v minulom roku 1 34117 1829 1871 74914,00
Cudzie zdroje -54 772-54 162-52 820-35 640-9 924
Daň z príjmov 6 6379 0135 4112 9622 490
Daň z príjmov v minulom roku 9 0135 4112 9622 4901 846
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 6379 0135 4112 9622 490
Dlhodobé bankové úvery 93 5120,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 93 5120,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 240,33228,02228,87149,5286,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 149,45164,58162,06114,0486,37
Doba obratu aktív 277,38256,46263,15171,33117,44
Doba obratu pohľadávok 240,33228,02228,87149,5286,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 143,54106,9587,4781,4690,26
EBIT v minulom roku 18 31130 53416 0184 2391 860
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 52618 31130 53416 0184 239
EBITDA 27 29930 88538 60924 72412 510
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 27 29930 88538 60924 72412 510
Efektívna daňová sadzba 0,91580,87050,23950,24380,5874
Finančná páka 8,358,406,476,2913,47
Finančné účty 25 6667 2993 11220 39521 481
Hrubá marža 0,53520,43860,44850,41520,3512
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 24 87827 80735 35521 5959 941
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51750,41700,33240,47550,7685
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000-11 756
Krátkodobé pohľadávky 396 493404 301297 427195 72998 336
Krátkodobé záväzky 236 807189 640113 673106 634102 766
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 141 736133 94582 91176 76171 855
Krytie dlhovej služby 3,753,884,866,390,0000
Nákladové úroky 7 2797 9577 9413 8690,0000
Nákladové úroky v minulom roku 7 9577 9413 8690,00000,0000
Náklady na predaný tovar 279 884363 302254 359277 549269 652
Neobežný majetok 29 91536 24834 2532 4968 073
Obežný majetok 427 690418 493307 721221 783125 644
Obrat aktív 1,321,421,392,133,11
Obrat neobežného majetku 20,1317,8513,85191,4351,48
Obrat obežného majetku 1,411,551,542,153,31
Odpisy 10 3529 4964 8215 5774 542
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 3529 4964 8215 5774 542
Osobné náklady 291 539250 653194 692178 338129 207
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 4213 0783 2543 1292 569
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 96210 83722 00314 7646 291
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00310,00610,10040,0864-0,9547
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90460,88290,88510,89050,8854
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,131,131,121,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,091,101,091,09
Pohľadávky z obchodného styku 246 558291 817210 599149 29198 336
Pohotová likvidita II. stupeň 1,491,161,301,221,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,13-7,42-16,97-1,75-0,4620
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,530,91730,39195,270,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88030,88090,84550,84110,9258
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,357,405,475,2912,47
Pridaná hodnota 322 278283 885219 969200 259145 933
Primárna platobná neschopnosť 0,57490,45900,39370,51420,7307
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,7612,977,497,639,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,7612,977,497,639,90
Služby 185 779259 882156 502188 620191 872
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 457 605454 741341 974224 279133 717
Spotreba materiálu… 94 105103 42097 85788 92977 780
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 139 487165 462118 37570 662-11 756
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 602 162647 187474 328477 808415 585
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 602 162647 187474 328477 808415 585
Účtovný cash flow 25 6667 2993 11220 39521 481
Úročený dlh 139 487165 462118 37570 662-11 756
Úrokové krytie 2,002,303,854,140,0000
Vlastné imanie 54 77254 16252 82035 6409 924
Všetky záväzky 402 833400 579289 154188 639123 793
Výsledok hospodárenia 16 94721 38933 78819 1477 968
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 94721 38933 78819 1477 968
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 610,001 34117 1829 1871 749
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 34117 1829 1871 74914,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 24710 35422 59312 1494 239
Zásoby 5 5316 8937 1825 6595 827
Záväzky 402 833400 579289 154188 639123 793
Záväzky z obchodného styku 141 736133 94582 91176 76171 855
Zisk pred zdanením 7 24710 35422 59312 1494 239
Zmena EBIT 0,79330,59971,913,782,28