OTIS Výťahy, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201620152014
Aktíva 4 000 6654 292 3583 123 666
Bežná likvidita III. stupeň 1,751,491,57
Časové rozlíšenie aktív 13 82933 80210 101
Časové rozlíšenie pasív 392,004 5860,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1659-0,2041-0,9841
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,12800,09020,5514
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,532,572,04
Celkové tržby 11 858 20012 204 3320,0000
Celkový dlh 2 420 1053 086 1012 096 018
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -993 999-1 256 132-1 011 283
Čistá hodnota zákazky 335 4090,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 993 9991 256 1321 011 283
Čistý cash flow -262 133245 2761 011 283
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 520 447548 947231 650
Čistý zisk 378 497405 212231 188
Čistý zisk v minulom roku 405 212447 151475 170
Cudzie zdroje -1 580 168-1 201 671-1 027 648
Daň z príjmov 141 912143 0640,0000
Daň z príjmov v minulom roku 143 064121 2180,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 141 912143 0640,0000
Dlhodobé pohľadávky 275 585224 333238 019
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,9572,9976,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,8056,7571,57
Doba obratu aktív 123,26128,43160,40
Doba obratu pohľadávok 74,4479,7088,64
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000137,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 63,1081,3694,18
EBIT v minulom roku 548 947569 139476 846
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 520 447548 947231 650
EBITDA 518 409533 576322 836
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 518 409533 576322 836
Finančná páka 2,533,573,04
Finančné účty 993 9991 256 1321 011 283
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 528 173568 665333 813
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51200,63350,5872
Krátkodobé pohľadávky 2 140 6912 439 2401 488 238
Krátkodobé záväzky 2 048 2192 719 1211 834 105
Krytie dlhovej služby 1 206101,50698,78
Materiál 442 170322 557360 896
Nákladové úroky 38,00671,00462,00
Nákladové úroky v minulom roku 671,00770,001 676
Náklady na predaný tovar 8 847 4479 423 2334 873 778
Neobežný majetok 134 39116 29415 129
Obežný majetok 3 852 4454 242 2623 098 436
Obrat aktív 2,962,842,28
Obrat neobežného majetku 88,16748,66469,84
Obrat obežného majetku 3,082,882,29
Odpisy 5 5948 3429 457
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 7974 1719 457
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 7974 1710,0000
Osobné náklady 1 705 8141 770 5010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 0963 8826 591
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 14 86038 61717 568
Ostatné záväzky z obchodného styku 813 8901 170 2500,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 384 091413 554240 645
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56730,64300,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,761,560,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,761,55236,28
Pohľadávky z obchodného styku 2 070 9221 896 5141 393 810
Pohotová likvidita II. stupeň 1,541,371,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,03-4,90-1,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6 898365,542 189
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60490,71900,6710
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,532,572,04
Pridaná hodnota 3 006 9562 753 5762 234 499
Primárna platobná neschopnosť 0,82891,030,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,48520,46120,5514
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,675,786,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,675,786,49
Služby 4 181 0273 575 4671 743 189
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 000 6654 292 3583 123 666
Spotreba materiálu… 4 666 4205 847 7663 130 589
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 847 27712 198 8707 108 277
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000177,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 847 27712 198 6937 108 277
Účtovný cash flow -262 133245 2761 011 283
Úrokové krytie 13 696818,10501,41
Vlastné imanie 1 580 1681 201 6711 027 648
Všetky záväzky 2 420 1053 086 1012 096 018
Výnosy budúcich období krátkodobé 392,004 5860,0000
Výsledok hospodárenia 512 815525 411313 379
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 512 815525 411313 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 378 497405 212231 188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 405 212447 151475 170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 520 409548 276325 986
Zásoby 442 170322 557360 896
Záväzky 2 420 1053 086 1012 096 018
Záväzky z obchodného styku 1 716 5941 961 4250,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 567 295791 1750,0000
Zisk pred zdanením 520 409548 276325 986
Zmena EBIT 0,94810,96450,4858