CADÉ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 345 309276 824143 975335 013157 342
Bežná likvidita III. stupeň 4,534,7630,772,5412,79
Časové rozlíšenie aktív 3 0891 0971 1161 4681 483
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1525-0,64811,54-0,4613-0,6534
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,65082,46-47,040,73347,96
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23710,26700,03780,63220,0863
Celkové tržby 320 472207 691107 107189 9100,0000
Celkový dlh 66 17458 3395 240129 76212 505
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -282 176-239 613-98 016-311 426-94 641
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,54570,55000,32190,53180,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 282 176239 61398 016311 42694 641
Čistý cash flow 42 563141 597-213 41094 67594 641
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 221 180145 06044 784129 80140 581
Čistý zisk 174 880114 23034 480100 99640 581
Čistý zisk v minulom roku 114 23034 480100 99677 824118 916
Cudzie zdroje -279 135-218 485-138 735-205 251-144 837
Daň z príjmov 46 30030 83010 30428 8050,0000
Daň z príjmov v minulom roku 30 83010 30428 80525 9900,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 46 30030 83010 30428 8050,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,8859,13137,8629,81156,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,4459,0874,7129,7495,14
Doba obratu aktív 402,88491,77490,64648,87440,66
Doba obratu pohľadávok 12,8859,13137,8629,81156,35
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000079,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,31102,3315,46250,0333,28
EBIT v minulom roku 145 06044 784129 801103 814118 916
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 221 180145 06044 784129 80140 581
EBITDA 234 599148 32249 501134 11162 887
EBITDA marža 0,73200,71410,46220,70620,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 234 599148 32249 501134 11162 887
Finančná páka 1,241,271,041,631,09
Finančné účty 282 176239 61398 016311 42694 641
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8084-0,7893-0,9636-0,6127-0,9205
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80840,78930,96360,61270,9205
Hrubá marža 0,72650,75390,55100,75660,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 237 506148 23849 435134 04562 780
Krátkodobé pohľadávky 11 04033 28640 45515 39255 827
Krátkodobé záväzky 65 40457 6044 537129 08811 884
Náklady na predaný tovar 80 01448 88448 09444 76754 315
Neobežný majetok 49 0042 8284 3886 7275 391
Obežný majetok 293 216272 899138 471326 818150 468
Obrat aktív 0,90600,74220,74390,56250,8283
Obrat neobežného majetku 6,3872,6524,4128,0124,18
Obrat obežného majetku 1,070,75290,77350,57660,8662
Odpisy 14 8483 1204 6804 3247 476
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 4241 5602 3402 1627 476
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 4241 5602 3402 1620,0000
Osobné náklady 7 8326 7105 9586 1900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 93,0084,0066,0066,00107,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 39 22220 175632,00251,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 189 728117 35039 160105 32048 057
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,62650,52280,24850,49210,2802
Podiel EBIT k aktívam 0,64050,52400,31110,38750,2579
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,64050,52400,31110,38750,2579
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,79020,66170,32120,63030,2790
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,81720,86560,68080,92960,6015
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,13280,6818-1,990,49850,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,40
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 29,7323,349,9023,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 10,2715,935,5513,6710,17
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,13610,6892-1,990,50240,7262
Pohľadávky z obchodného styku 10 66233 25621 92415 35633 970
Pohotová likvidita II. stupeň 4,534,7630,772,5412,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,56-1,540,6501-2,17-1,53
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23710,26700,03780,63220,0863
Pridaná hodnota 232 826156 57959 013143 68276 013
Primárna platobná neschopnosť 3,680,60670,02880,01630,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,50640,41260,23950,30150,2579
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,62650,52280,24850,49210,2802
Rýchla likvidita I. stupeň 4,314,1621,602,417,96
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,28210,39330,10590,96760,1988
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,28210,39330,10590,96760,1988
Služby 73 76446 94146 47640 94350 892
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 345 309276 824143 975335 013157 342
Spotreba materiálu… 6 2501 9431 6183 8243 423
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 314 340205 463107 107188 449130 328
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 312 840205 463107 107188 449130 328
Účtovný cash flow 42 563141 597-213 41094 67594 641
Vlastné imanie 279 135218 485138 735205 251144 837
Všetky záväzky 66 17458 3395 240129 76212 505
Výsledok hospodárenia 221 251145 20244 821129 78755 411
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 221 251145 20244 821129 78755 411
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 174 880114 23034 480100 99640 581
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 114 23034 480100 99677 824118 916
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 221 180145 06044 784129 80155 293
Záväzky 66 17458 3395 240129 76212 505
Záväzky z obchodného styku 39 22220 175632,00251,000,0000
Zisk pred zdanením 221 180145 06044 784129 80155 293
Zmena EBIT 1,523,240,34501,250,3413