Multigrafika, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 52 88456 60171 50456 66958 295
Bankové úvery 74,000,00000,0000108,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,331,251,160,67010,7925
Bežné bankové úvery 74,000,00000,0000108,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000224,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,44-1,72-2,574,131,86
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,53910,59590,68750,30440,1630
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,793,174,32-16,60-13,58
Celkové tržby 145 335152 007184 215173 9490,0000
Celkový dlh 38 91343 01558 06360 30262 929
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 012-23 346-34 551-14 881-8 635
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 08623 34634 55114 9898 635
Čistý cash flow 20 08623 34634 55114 9898 635
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 648,001 34022 752-2 182-8 748
Čistý zisk 384,00145,0020 000-3 346-10 020
Čistý zisk v minulom roku 145,0020 000-3 3464 347-1 918
Cudzie zdroje -13 971-13 586-13 4413 6334 634
Daň z príjmov 214,00960,002 333960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 3330,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 214,00960,002 333960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,4144,3934,1530,8144,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,7636,0833,7530,2733,25
Doba obratu aktív 132,93135,91141,68118,91113,40
Doba obratu pohľadávok 40,4144,3934,1530,8144,25
Doba obratu zásob 58,2826,4624,5110,7226,96
Doba splácania záväzkov 160,61148,67186,83155,07112,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 93,6694,0799,58103,34103,03
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 21,1020,3530,1228,750,0000
EBIT v minulom roku 1 34022 752-3 1425 878-627,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 648,001 34022 752-2 182-8 748
EBITDA 7 5149 06132 01110 020323,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 5149 06132 01110 020323,00
Efektívna daňová sadzba 0,35790,86880,1045-0,40230,0000
Finančná páka 3,794,175,32-15,60-12,58
Finančné účty 20 08623 34634 55114 9898 635
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 1746 83229 4537 841-1 471
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70460,69220,70290,86910,9086
Krátkodobé pohľadávky 16 07618 48617 23414 68122 748
Krátkodobé záväzky 37 26039 17850 25749 24952 964
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 8955 3638 1019 1320,0000
Krytie dlhovej služby 150,2838,5676,4049,120,2539
Nákladové úroky 50,00235,00419,00204,001 272
Nákladové úroky v minulom roku 235,00419,00204,00571,001 291
Náklady na predaný tovar 117 400126 995136 424149 767171 182
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 84 67896 18398 185115 919140 398
Neobežný majetok 3 2017 79713 12523 59416 319
Obežný majetok 49 68348 80458 37933 07541 752
Obrat aktív 2,752,692,583,073,22
Obrat neobežného majetku 45,3619,5014,047,3711,50
Obrat obežného majetku 2,923,113,165,264,49
Obrat zásob 6,2613,8014,8934,0413,54
Odpisy 4 5965 3286 6839 8347 253
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 5965 3286 6839 8347 253
Osobné náklady 16 65915 12014 34912 6980,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3402 2292 5582 1791 794
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 9805 47326 6836 488-2 767
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,02730,01071,490,94922,16
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04150,07691,07-0,2941-1,64
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59910,60450,30030,52510,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,671,653,331,900,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,311,222,271,072,27
Pohľadávky z obchodného styku 14 62415 02617 03114 42817 092
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96861,071,030,60110,5968
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6956-0,5819-0,38900,24240,5367
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 401,7299,3482,4673,486,79
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73580,76000,81201,061,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,793,174,32-16,60-13,58
Pridaná hodnota 27 80925 01247 79024 18216 446
Primárna platobná neschopnosť 0,33470,35690,47570,63290,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02750,01071,490,92102,16
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53800,59590,68750,30370,1630
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,184,751,816,02194,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,184,751,816,02194,83
Služby 24 20722 10025 71621 21622 100
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 52 88456 60171 50456 66958 295
Spotreba materiálu… 8 5158 71212 52312 6328 684
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 74,000,00000,0000108,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 145 209152 007184 214173 949187 628
Tržby z predaja tovaru 144 669152 007162 383173 564187 079
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 540,000,000021 831385,00549,00
Účtovný cash flow 20 08623 34634 55114 9898 635
Úročený dlh 74,000,00000,0000108,000,0000
Úrokové krytie 12,965,7054,30-10,70-6,88
Vlastné imanie 13 97113 58613 441-3 633-4 634
Všetky záväzky 38 91343 01558 06360 30262 929
Výsledok hospodárenia 2 9183 73325 328186,00-6 930
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 9183 73325 328186,00-6 930
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 384,00145,0020 000-3 346-10 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 145,0020 000-3 3464 347-1 918
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 598,001 10522 333-2 386-10 020
Zásoby 13 5216 9726 5943 40510 369
Záväzky 38 91343 01558 06360 30262 929
Záväzky z obchodného styku 4 8955 3638 1019 1320,0000
Zisk pred zdanením 598,001 10522 333-2 386-10 020
Zmena EBIT 0,48360,0589-7,24-0,371213,95