DANUBIAPRINT a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201720162015
Aktíva 2 738 6532 738 7802 746 9522 827 992
Bankové úvery 6 028 0046 028 0046 028 0046 028 004
Bežné bankové úvery 1 295 0721 295 0721 295 0721 295 072
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,13-1,13-1,13-1,13
Celkový dlh 23 722 29223 722 29223 728 61223 808 632
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 884 22310 884 09610 875 92410 885 495
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 9974 12412 2962 725
Čistý cash flow 3 9974 12412 2962 725
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-1 853-692,000,0000
Čistý zisk 0,0000-1 853-692,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -127,00-691,00-327,00-3 771
Cudzie zdroje 20 983 63920 983 51220 981 66020 980 640
Dlhodobé bankové úvery 4 732 9324 732 9324 732 9324 732 932
Dlhodobý dlh 4 732 9324 732 9324 732 9324 732 932
EBIT v minulom roku -127,00-691,00-327,00-3 771
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-1 853-692,000,0000
EBITDA 0,0000-1 782-320,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-1 782-320,000,0000
Finančné účty 3 9974 12412 2962 725
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 7,667,667,647,42
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -7,66-7,66-7,64-7,42
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-1 853-693,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,074,074,063,97
Krátkodobé finančné výpomoci 4 860 2164 860 2164 860 2164 860 216
Krátkodobé pohľadávky 203 549203 549203 549294 160
Krátkodobé záväzky 11 143 98811 143 98811 150 30811 230 328
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 259 8536 259 8536 266 1736 346 192
Náklady na predaný tovar 0,00001 782320,000,0000
Neobežný majetok 2 069 5862 069 5862 069 5862 069 586
Obežný majetok 669 067669 194677 366758 406
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000071,00373,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-1 853-692,000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 10 05510 05510 05510 745
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5 2505 0881 7067 699
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 3,983,983,963,85
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 8,668,668,648,42
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,13-1,13-1,13-1,13
Pridaná hodnota 0,0000-1 782-320,000,0000
Primárna platobná neschopnosť 622,56622,56623,19590,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-13 312-74 1520,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-13 312-74 1520,0000
Služby 0,00001 782320,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 738 6532 738 7802 746 9522 827 992
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 888 22010 888 22010 888 22010 888 220
Účtovný cash flow 3 9974 12412 2962 725
Úročený dlh 10 888 22010 888 22010 888 22010 888 220
Vlastné imanie -20 983 639-20 983 512-20 981 660-20 980 640
Všetky záväzky 23 722 29223 722 29223 728 61223 808 632
Výsledok hospodárenia 0,0000-1 782-320,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-1 782-320,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-1 853-692,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -127,00-691,00-327,00-3 771
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-1 853-692,000,0000
Zásoby 461 521461 521461 521461 521
Záväzky 23 722 29223 722 29223 728 61223 808 632
Záväzky z obchodného styku 6 259 8536 259 8536 266 1736 346 192
Zisk pred zdanením 0,0000-1 853-692,000,0000
Zmena EBIT 0,00002,682,120,0000