Enterprise Resources International spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 68 74274 64385 360116 431143 062
Bežná likvidita III. stupeň 1,201,132,522,740,1250
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000357,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000349,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,870,12300,22110,44510,1885
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,040,79151,281,500,0752
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 20,02-1,80-2,26-3,56-3,64
Celkové tržby 183 578168 980171 771188 6120,0000
Celkový dlh 65 472168 312153 333161 970196 753
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 111-1 723-12 532-20 270-10 186
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 91111 52315 03220 27010 186
Čistý cash flow 15 91111 52315 03220 27010 186
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 368-24 736-21 474-1 988-32 347
Čistý zisk -3 369-25 696-22 434-2 948-32 347
Čistý zisk v minulom roku -25 696-22 434-2 94811 449-6 137
Cudzie zdroje -3 27093 66967 97345 53954 040
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,0634,5144,4132,8220,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,0026,3844,4129,5920,13
Doba obratu aktív 138,30161,40182,94227,03447,47
Doba obratu pohľadávok 28,0634,5144,4132,8220,14
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000680,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,7631,4825,0826,40423,82
EBIT v minulom roku -24 736-21 474-1 98812 409-6 137
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 368-24 736-21 474-1 988-32 347
EBITDA 8 143-4 28315 32334 4413 859
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 143-4 28315 32334 4413 859
Finančná páka 21,02-0,7969-1,26-2,56-2,65
Finančné účty 15 91111 52315 03220 27010 186
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,04761,250,79630,39110,3777
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0476-1,25-0,7963-0,3911-0,3777
Hrubá marža 0,40560,39480,47380,60690,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 607-4 61915 09934 2183 689
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,22240,19500,13710,11630,9471
Krátkodobé finančné výpomoci 9 8009 8002 5000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 13 94915 96220 72116 8336 438
Krátkodobé záväzky 15 29114 55811 70313 541135 499
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 5103 1093 6911 3740,0000
Krytie dlhovej služby 8 1430,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 106 965102 08788 91972 73072 686
Neobežný majetok 38 75147 15849 60779 328126 081
Obežný majetok 29 99127 48535 75337 10316 624
Obrat aktív 2,642,262,001,610,8157
Obrat neobežného majetku 4,683,583,432,360,9256
Obrat obežného majetku 6,056,144,765,057,02
Odpisy 11 57520 11636 57336 20531 169
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 57520 11636 57336 20531 169
Osobné náklady 63 81669 05463 59574 0330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 336,00336,00224,00223,00170,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 206-5 58014 13933 257-1 178
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,25780,30640,34260,06470,5986
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0630-0,4117-0,2915-0,0193-4,48
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85701,040,78140,64680,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6055
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,170,96621,281,550,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98770,74820,81251,041,41
Pohľadávky z obchodného styku 13 91912 20020 72115 1766 437
Pohotová likvidita II. stupeň 1,191,132,522,740,1250
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,20558,134,522,255,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 15 9110,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95242,251,801,391,38
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 20,02-1,80-2,26-3,56-3,64
Pridaná hodnota 74 46366 71881 387114 46144 009
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,030,27430,33000,06470,5986
Rýchla likvidita I. stupeň 0,63410,47311,061,500,0750
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,04-39,3010,014,7050,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,04-39,3010,014,7050,99
Služby 80 66882 42371 62054 42752 231
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 68 74274 64385 360116 431143 062
Spotreba materiálu… 26 29719 66417 29918 30320 455
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 8009 8002 5000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 181 828168 805170 306187 191116 695
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 400,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 181 428168 805170 306187 191116 695
Účtovný cash flow 15 91111 52315 03220 27010 186
Úročený dlh 9 8009 8002 5000,00000,0000
Úrokové krytie -3 3680,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 3 270-93 669-67 973-45 539-54 040
Všetky záväzky 65 472168 312153 333161 970196 753
Výsledok hospodárenia -3 032-24 399-21 250-1 764-32 178
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 032-24 399-21 250-1 764-32 178
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 369-25 696-22 434-2 948-32 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -25 696-22 434-2 94811 449-6 137
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 369-24 736-21 474-1 988-32 347
Zásoby 131,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 65 472168 312153 333161 970196 753
Záväzky z obchodného styku 3 5103 1093 6911 3740,0000
Zisk pred zdanením -3 369-24 736-21 474-1 988-32 347
Zmena EBIT 0,13621,1510,80-0,16025,27
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00004 868