ASSETS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 918 1601 131 816647 3861 090 0132 406 189
Bežná likvidita III. stupeň 397,2782,870,91381,000,8273
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5925-1,19-48,73-117,701,52
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 229,3258,910,34970,19980,0068
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49100,7783149,59649,75-355,32
Celkové tržby 5 90078 00078 505130 85929 840
Celkový dlh 302 366495 350643 0871 088 3382 412 980
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -364 848-754 874-209 489-197 154-10 344
Čistá marža, Zisková marža, ROS -3,508,100,0334-0,09960,2344
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 364 848754 874209 489197 15410 344
Čistý cash flow 364 848754 874209 489197 15410 344
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 435641 89515 9171 88960 718
Čistý zisk -20 672632 1682 624-13 0346 995
Čistý zisk v minulom roku 632 1682 624-13 0346 9952 269
Cudzie zdroje -615 794-636 466-4 299-1 6756 791
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00485,001 910
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00485,001 910646,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00485,001 910
Dlhodobé pohľadávky 216 1010,00000,00000,00001 050 510
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22 1661 4361 58138 58616 327
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000053,49
Doba obratu aktív 76 1665 2963 02953 04731 547
Doba obratu pohľadávok 40 0931 4361 58138 58630 100
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 131,9859,962 80348 02319 900
EBIT v minulom roku 641 89515 9171 88960 71854 152
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 435641 89515 9171 88960 718
EBITDA -14 931-12 01552 653-99 3042 189
EBITDA marža -2,53-0,15400,6707-0,75890,0734
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -14 931-12 01552 653-99 3042 189
Finančná páka 1,491,78150,59650,75-354,32
Finančné účty 364 848754 874209 489197 15410 344
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6707-0,5623-0,0066-0,00150,0028
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67070,56230,00660,0015-0,0028
Hrubá marža 0,39000,87610,85570,00470,3371
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -12 035-12 10512 18589 8736 144
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00170,01130,92530,90530,6308
Krátkodobé pohľadávky 267 209306 940337 895792 8571 245 333
Krátkodobé záväzky 1 59112 813599 024986 7661 517 844
Krytie dlhovej služby -1,81-1,244,11-6,880,0422
Nákladové úroky 8 2379 72712 81314 43851 813
Nákladové úroky v minulom roku 9 72712 81314 43851 81351 237
Náklady na predaný tovar 2 0999 66510 8206 88217 780
Neobežný majetok 70 00270 002100 002100 002100 002
Obežný majetok 848 1581 061 814547 384990 0112 306 187
Obrat neobežného majetku 0,06291,110,78000,07500,2784
Osobné náklady 12 15320 41613 80698 7766 500
Ostatné náklady na finančnú činnosť 104,0090,0040 46857 54145,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -20 672632 1682 624-13 0346 995
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,03360,99320,6104-7,78-1,03
Podiel EBIT k aktívam -0,01350,56710,02460,00170,0252
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,01350,56710,02460,00170,0252
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,01360,57360,32910,01830,0684
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,39740,66700,32360,18090,0043
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 5,280,29880,2055159,830,6461
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 61,849,682,671,510,3466
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,18933,354,870,00631,55
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,18933,354,870,00631,55
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 82,929,682,6926,290,3716
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00004 080
Pohotová likvidita II. stupeň 397,2782,870,91381,000,8273
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,69-0,8431-0,0205-0,00850,6565
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 44,2977,6116,3513,660,1996
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32930,43770,99340,99851,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49100,7783149,59649,75-355,32
Pridaná hodnota 2 30168 33567 180618,0010 060
Rentabilita aktív, ROA -0,02250,55850,0041-0,01200,0029
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,03360,99320,6104-7,78-1,03
Rýchla likvidita I. stupeň 229,3258,910,34970,19980,0068
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -20,25-41,2312,21-10,961 102
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -20,25-41,2312,21-10,961 102
Služby 1 3908 6897 8454 71316 160
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 918 1601 131 816647 3861 090 0132 406 189
Spotreba materiálu… 709,00976,002 9752 1691 620
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 900202 00078 000130 85929 840
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,0000124 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 5000,00000,0000123 3592 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 40078 00078 0007 50027 840
Účtovný cash flow 364 848754 874209 489197 15410 344
Úrokové krytie -1,5165,991,240,13081,17
Vlastné imanie 615 794636 4664 2991 675-6 791
Všetky záväzky 302 366495 350643 0871 088 3382 412 980
Výsledok hospodárenia -13 431-12 01552 65324 0554 189
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 431-12 01552 65324 0554 189
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 672632 1682 624-13 0346 995
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 632 1682 624-13 0346 9952 269
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -20 672632 1683 104-12 5498 905
Záväzky 302 366495 350643 0871 088 3382 412 980
Zisk pred zdanením -20 672632 1683 104-12 5498 905
Zmena EBIT -0,019440,338,430,03111,12