ASSETS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 131 816647 3861 090 0132 406 1892 232 495
Bežná likvidita III. stupeň 82,870,91381,000,82731,59
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 421
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 105
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,19-48,73-117,701,5272,65
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 58,910,34970,19980,00680,8362
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,7783149,59649,75-355,32-139,98
Celkové tržby 78 00078 505130 85929 8400,0000
Celkový dlh 495 350643 0871 088 3382 412 9802 247 445
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -754 874-209 489-197 154-10 344-1 166 376
Čistá marža, Zisková marža, ROS 8,100,0334-0,09960,23440,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 754 874209 489197 15410 3441 166 376
Čistý cash flow 754 874209 489197 15410 3441 166 376
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 641 89515 9171 88960 71813 983
Čistý zisk 632 1682 624-13 0346 99513 983
Čistý zisk v minulom roku 2 624-13 0346 9952 269-4 822
Cudzie zdroje -636 466-4 299-1 6756 79116 055
Daň z príjmov 0,0000480,00485,001 9100,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00485,001 910646,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00485,001 9100,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00001 050 5100,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 4361 58138 58616 32713 539
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000053,4983,04
Doba obratu aktív 5 2963 02953 04731 54728 611
Doba obratu pohľadávok 1 4361 58138 58630 10013 539
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000063 843
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,962 80348 02319 90017 877
EBIT v minulom roku 15 9171 88960 71854 152-4 822
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 641 89515 9171 88960 71813 983
EBITDA -12 01552 653-99 3042 18913 035
EBITDA marža -0,15400,6707-0,75890,07340,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -12 01552 653-99 3042 18913 035
Finančná páka 1,78150,59650,75-354,32-139,05
Finančné účty 754 874209 489197 15410 3441 166 376
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5623-0,0066-0,00150,00280,0072
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56230,00660,0015-0,0028-0,0072
Hrubá marža 0,87610,85570,00470,33710,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -12 10512 18589 8736 14412 973
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,01130,92530,90530,63080,6248
Krátkodobé pohľadávky 306 940337 895792 8571 245 3331 056 480
Krátkodobé záväzky 12 813599 024986 7661 517 8441 394 935
Krytie dlhovej služby -1,244,11-6,880,04220,0000
Nákladové úroky 9 72712 81314 43851 8130,0000
Nákladové úroky v minulom roku 12 81314 43851 81351 2370,0000
Náklady na predaný tovar 9 66510 8206 88217 7807 975
Neobežný majetok 70 002100 002100 002100 0028 218
Obežný majetok 1 061 814547 384990 0112 306 1872 222 856
Obrat neobežného majetku 1,110,78000,07500,27843,47
Osobné náklady 20 41613 80698 7766 5000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 90,0040 46857 54145,0062,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 632 1682 624-13 0346 99513 983
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,99320,6104-7,78-1,03-0,8709
Podiel EBIT k aktívam 0,56710,02460,00170,02520,0063
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,56710,02460,00170,02520,0063
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,57360,32910,01830,06840,0167
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66700,32360,18090,00430,5225
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,29880,2055159,830,64610,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 9,682,671,510,34660,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,354,870,00631,550,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,354,870,00631,550,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 9,682,6926,290,371640,95
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00004 0806 480
Pohotová likvidita II. stupeň 82,870,91381,000,82731,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8431-0,0205-0,00850,65650,0138
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 77,6116,3513,660,19960,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,43770,99340,99851,001,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,7783149,59649,75-355,32-139,98
Pridaná hodnota 68 33567 180618,0010 06020 506
Rentabilita aktív, ROA 0,55850,0041-0,01200,00290,0063
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,99320,6104-7,78-1,03-0,8709
Rýchla likvidita I. stupeň 58,910,34970,19980,00680,8355
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -41,2312,21-10,961 102172,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -41,2312,21-10,961 102172,42
Služby 8 6897 8454 71316 1603 678
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 131 816647 3861 090 0132 406 1892 232 495
Spotreba materiálu… 976,002 9752 1691 6204 297
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 202 00078 000130 85929 84028 481
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 124 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000123 3592 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 78 00078 0007 50027 84028 481
Účtovný cash flow 754 874209 489197 15410 3441 166 376
Úrokové krytie 65,991,240,13081,170,0000
Vlastné imanie 636 4664 2991 675-6 791-16 055
Všetky záväzky 495 350643 0871 088 3382 412 9802 247 445
Výsledok hospodárenia -12 01552 65324 0554 18913 035
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -12 01552 65324 0554 18913 035
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 632 1682 624-13 0346 99513 983
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 624-13 0346 9952 269-4 822
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 632 1683 104-12 5498 90513 984
Záväzky 495 350643 0871 088 3382 412 9802 247 445
Zisk pred zdanením 632 1683 104-12 5498 90513 984
Zmena EBIT 40,338,430,03111,12-2,90