IROX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 48 88236 03948 10629 50460 087
Bankové úvery 15 47815 28417 7004 4760,0000
Bežná likvidita III. stupeň -1,12-3,2310,015,541,60
Bežné bankové úvery 0,00001 6540,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 957,00468,001 105751,002 101
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07410,4415-0,5995-0,5067-0,1766
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7555-1,413,261,790,0726
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,69340,24610,90480,58203,57
Celkové tržby 57 10653 38452 36240 5480,0000
Celkový dlh 20 0157 11822 85110 85446 940
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 638-25 070-13 942-12 025-2 322
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 73618 87431 64216 5012 322
Čistý cash flow -2 138-12 76815 1419 4502 322
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 1556 3318 7498 0871 541
Čistý zisk 5 4163 6666 6105 767696,00
Čistý zisk v minulom roku 3 6666 6105 767-263,001 540
Cudzie zdroje -28 867-28 921-25 255-18 650-13 147
Daň z príjmov 1 9401 4271 4931 9380,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 4271 4931 938960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 9401 4271 4931 9380,0000
Dlhodobé bankové úvery 15 47813 63017 7004 4760,0000
Dlhodobý dlh 15 47813 63017 7004 4760,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,9690,6996,4298,85361,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,9690,6996,4298,85360,06
Doba obratu aktív 294,96271,24338,53244,21482,91
Doba obratu pohľadávok 44,9690,6996,4298,85361,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000570,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,0868,0232,6643,64257,15
EBIT v minulom roku 6 3318 7498 0871 7042 781
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 1556 3318 7498 0871 541
EBITDA 18 7689 16211 83214 56510 705
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 7689 16211 83214 56510 705
Finančná páka 1,691,251,901,584,57
Finančné účty 16 73618 87431 64216 5012 322
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5905-0,8025-0,5250-0,6321-0,2188
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59050,80250,52500,63210,2188
Hrubá marža 0,36230,64450,48250,68030,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 4938 2599 18911 7978 599
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,05790,25080,09650,17870,5325
Krátkodobé finančné výpomoci -25 380-21 4800,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 7 45112 05013 70211 94344 990
Krátkodobé záväzky 2 8309 0384 6415 27231 996
Krytie dlhovej služby 10,437,4018,3238,1312,67
Materiál 20,0020,0017,0017,0012,00
Nákladové úroky 1 7991 238646,00382,00845,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 238646,00382,001 0071 241
Náklady na predaný tovar 39 79914 09226 60016 51220 415
Neobežný majetok 23 7181 1771 640292,008 912
Obežný majetok 24 20734 39445 36128 46149 074
Obrat aktív 1,241,351,081,490,7558
Obrat neobežného majetku 2,5541,2031,63151,025,10
Obrat obežného majetku 2,501,411,141,550,9255
Odpisy 7 338928,00440,003 7106 692
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 669464,00220,001 8556 692
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 669464,00220,001 8550,0000
Osobné náklady 5 33325 56712 97814 2190,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2752 9032 6432 7682 106
Ostatné záväzky z obchodného styku 394,001 0091 690103,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 7544 5947 0509 4777 388
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,34240,52370,65780,55930,0386
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,25780,74310,51360,51540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,22
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,881,351,951,940,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,631,301,881,543,74
Pohľadávky z obchodného styku 7 45112 05013 70211 94344 801
Pohotová likvidita II. stupeň -1,12-2,9110,015,541,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,502,27-1,67-1,97-5,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,19-10,3123,4424,742,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,40950,19750,47500,36790,7812
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,69340,24610,90480,58203,57
Pridaná hodnota 20 69034 40525 26727 58625 001
Rýchla likvidita I. stupeň -0,7422-1,756,823,130,0726
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,070,77691,930,74524,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,070,77691,930,74524,38
Služby 30 78811 93821 7508 12416 476
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 48 88236 03948 10629 50460 087
Spotreba materiálu… 5 5615 6044 8504 8383 989
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -9 902-6 19617 7004 4760,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 60 48949 49751 86744 09845 416
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 000,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 60 48948 49751 86744 09845 416
Účtovný cash flow -2 138-12 76815 1419 4502 322
Úročený dlh -9 902-6 19617 7004 4760,0000
Úrokové krytie 5,095,1113,5421,171,82
Vlastné imanie 28 86728 92125 25518 65013 147
Všetky záväzky 20 0157 11822 85110 85446 940
Výsledok hospodárenia 11 4309 23411 39210 8554 013
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 4309 23411 39210 8554 013
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 4163 6666 6105 767696,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 6666 6105 767-263,001 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 3565 0938 1037 7051 062
Zásoby 20,003 47017,0017,001 762
Záväzky 20 0157 11822 85110 85446 940
Záväzky z obchodného styku 394,001 0091 690103,000,0000
Zisk pred zdanením 7 3565 0938 1037 7051 062
Zmena EBIT 1,450,72361,084,750,5541
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 4503 4500,0000-3 55050,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3 4503 4500,0000-3 55050,00