FK CRA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 340 0032 067 9271 571 7951 240 5961 184 374
Bankové úvery 183 345250 005100 0000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,440,95300,76942,021,27
Bežné bankové úvery 183 345250 005100 0000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 8 1717 4915 1654 2983 545
Časové rozlíšenie pasív 44 38343 55643 72623 2367 521
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0651-0,19470,1578-0,0681-0,5410
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,32620,9258-0,62180,23810,9726
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,38990,53430,41050,43220,7409
Celkové tržby 2 530 8291 948 4161 792 3791 645 7070,0000
Celkový dlh 643 958704 997444 687367 354500 839
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -268 678-94 50812 356-258 623-365 708
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 452 023344 51387 644258 623365 708
Čistý cash flow 107 510256 869-170 97957 892365 708
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 560 392386 453321 134309 446197 505
Čistý zisk 432 288295 993243 375228 042192 755
Čistý zisk v minulom roku 295 993243 375228 04275 9518 066
Cudzie zdroje -1 651 662-1 319 374-1 083 382-850 006-676 014
Daň z príjmov 119 51582 47872 34773 6500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 82 47872 34773 65025 2490,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 119 51582 47872 34773 6500,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,9935,1845,8061,6824,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,9935,0745,7727,2719,60
Doba obratu aktív 355,61389,31320,20284,51251,96
Doba obratu pohľadávok 50,9935,1845,8061,6824,19
Doba obratu zásob 111,7086,3386,92103,8377,53
Doba splácania záväzkov 5 2184 4935 2764 195253,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,0852,2356,0255,7780,00
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 958,711 3131 579275,070,0000
EBIT v minulom roku 386 453321 134309 446107 94013 706
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 560 392386 453321 134309 446197 505
EBITDA 1 037 216739 250702 864658 292635 564
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 037 216739 250702 864658 292635 564
Finančná páka 1,421,571,451,461,75
Finančné účty 452 023344 51387 644258 623365 708
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7058-0,6380-0,6893-0,6852-0,5708
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70580,63800,68930,68520,5708
Hrubá marža 0,66290,67080,66560,70160,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 252 382739 247689 243746 202619 405
Krátkodobé pohľadávky 335 551186 870224 806268 948113 721
Krátkodobé záväzky 329 539277 456274 975243 184376 025
Krytie dlhovej služby 19,5814,3414,3041,7651,79
Nákladové úroky 8 5897 9825 4127 7544 750
Nákladové úroky v minulom roku 7 9825 4127 7546 7405 640
Náklady na predaný tovar 724 188631 847598 728437 009541 774
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23 05322 54019 02321 15826 304
Neobežný majetok 1 537 2031 523 7221 249 650702 708695 813
Obežný majetok 794 629536 714316 980533 590485 016
Obrat aktív 1,030,93761,141,281,45
Obrat neobežného majetku 1,561,271,432,262,47
Obrat obežného majetku 3,023,615,652,983,54
Obrat zásob 3,274,234,203,524,71
Odpisy 476 996346 510368 324336 436149 957
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 238 498173 255184 162168 218149 957
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 238 498173 255184 162168 2180,0000
Osobné náklady 864 188725 304659 562627 9460,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18 73413 00314 45513 92416 159
Ostatné záväzky z obchodného styku 60 55181 07782 27515 9450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 909 284642 503611 699564 478342 712
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51510,55500,55290,54390,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 72,7757,9862,7154,572,17
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,941,801,811,840,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,251,221,161,207,83
Pohľadávky z obchodného styku 335 551186 274224 691118 90692 142
Pohotová likvidita II. stupeň 1,430,94370,75862,001,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,36-5,146,34-14,68-1,85
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,5232,18-31,597,4776,99
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,38990,53430,41050,43220,7409
Pridaná hodnota 1 677 6311 306 9701 192 9911 154 5611 173 928
Rýchla likvidita I. stupeň 0,81110,60330,20930,97070,9535
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,62090,95370,63270,55800,7880
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,62090,95370,63270,55800,7880
Služby 459 750402 649404 072231 212248 956
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 340 0032 067 9271 571 7951 240 5961 184 374
Spotreba materiálu… 241 385206 658175 633184 639266 514
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 183 345250 005100 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 518 7691 945 3171 792 1361 642 4871 715 702
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 116 9506 500417,0050 9170,0000
Tržby z predaja tovaru 51 91250 79047 43551 62952 547
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 349 9071 888 0271 744 2841 539 9411 663 155
Účtovný cash flow 107 510256 869-170 97957 892365 708
Úročený dlh 183 345250 005100 0000,00000,0000
Úrokové krytie 65,2548,4259,3439,9141,58
Vlastné imanie 1 651 6621 319 3741 083 382850 006676 014
Všetky záväzky 643 958704 997444 687367 354500 839
Výnosy budúcich období krátkodobé 44 38343 55643 7268 0087 521
Výsledok hospodárenia 579 053399 240334 957322 273274 052
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 579 053399 240334 957322 273274 052
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 432 288295 993243 375228 042192 755
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 295 993243 375228 04275 9518 066
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 551 803378 471315 722301 692252 974
Zásoby 7 0555 3314 5306 0195 587
Záväzky 643 958704 997444 687367 354500 839
Záväzky z obchodného styku 60 55181 07782 27515 9450,0000
Zisk pred zdanením 551 803378 471315 722301 692252 974
Zmena EBIT 1,451,201,042,8714,41
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 98 1170,00000,000050 500211 555

Činnosti firmy
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Prenájom strojov a zariadení
Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Údržba komunikácií (odhŕňanie snehu, čistenie) v rozsahu voľnej živnosti
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Inžinierska činnosť v oblasti investičnej výstavby
Vedenie účtovníctva
Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
Prevádzkovanie garáží, odstavných plôch a parkovísk /najmenej 5 vozidiel/
Zámočníctvo
Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
Upratovacie práce
Zemné, výkopové a búracie práce
Čistenie kanalizačných systémov
Prenájom hnuteľných vecí
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
Prevádzkovanie športových zariadení
Činnosť účtovných poradcov
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej..
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Vykonávanie priemyselných stavieb
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Organizovanie športových podujatí
Reklamná a propagačná činnosť
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí
Čistiace služby
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Marketingové služby
Sadové úpravy
Prenájom motorových vozidiel