FK CRA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 020 8222 340 0032 067 9271 571 7951 240 596
Bankové úvery 116 685183 345250 005100 0000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,471,440,95300,76942,02
Bežné bankové úvery 116 685183 345250 005100 0000,0000
Časové rozlíšenie aktív 7 6068 1717 4915 1654 298
Časové rozlíšenie pasív 41 51144 38343 55643 72623 236
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,740,32620,9258-0,62180,2381
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18520,38990,53430,41050,4322
Celkové tržby 1 460 9382 530 8291 948 4161 792 3791 645 707
Celkový dlh 309 327643 958704 997444 687367 354
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -90 650-268 678-94 50812 356-258 623
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 207 335452 023344 51387 644258 623
Čistý cash flow -244 688107 510256 869-170 97957 892
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 142 476560 392386 453321 134309 446
Čistý zisk 105 322432 288295 993243 375228 042
Čistý zisk v minulom roku 432 288295 993243 375228 04275 951
Cudzie zdroje -1 669 984-1 651 662-1 319 374-1 083 382-850 006
Daň z príjmov 31 246119 51582 47872 34773 650
Daň z príjmov v minulom roku 119 51582 47872 34773 65025 249
Daň z príjmov z bežnej činnosti 31 246119 51582 47872 34773 650
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 98,2150,9935,1845,8061,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,8750,9935,0745,7727,27
Doba obratu aktív 527,76355,61389,31320,20284,51
Doba obratu pohľadávok 98,2150,9935,1845,8061,68
Doba obratu zásob 316,52111,7086,3386,92103,83
Doba splácania záväzkov 1 4265 2184 4935 2764 195
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,3250,0852,2356,0255,77
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 478,35958,711 3131 579275,07
EBIT v minulom roku 560 392386 453321 134309 446107 940
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 142 476560 392386 453321 134309 446
EBITDA 558 0681 037 216739 250702 864658 292
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 558 0681 037 216739 250702 864658 292
Finančná páka 1,211,421,571,451,46
Finančné účty 207 335452 023344 51387 644258 623
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8264-0,7058-0,6380-0,6893-0,6852
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82640,70580,63800,68930,6852
Hrubá marža 0,61130,66290,67080,66560,7016
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 626 3851 252 382739 247689 243746 202
Krátkodobé pohľadávky 376 059335 551186 870224 806268 948
Krátkodobé záväzky 89 279329 539277 456274 975243 184
Krytie dlhovej služby 12,4319,5814,3414,3041,76
Nákladové úroky 5 9088 5897 9825 4127 754
Nákladové úroky v minulom roku 8 5897 9825 4127 7546 740
Náklady na predaný tovar 504 490724 188631 847598 728437 009
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 22 85623 05322 54019 02321 158
Neobežný majetok 1 410 0021 537 2031 523 7221 249 650702 708
Obežný majetok 603 214794 629536 714316 980533 590
Obrat aktív 0,69161,030,93761,141,28
Obrat neobežného majetku 0,99121,561,271,432,26
Obrat obežného majetku 2,323,023,615,652,98
Obrat zásob 1,153,274,234,203,52
Odpisy 440 286476 996346 510368 324336 436
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 220 143238 498173 255184 162168 218
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 220 143238 498173 255184 162168 218
Osobné náklady 560 137864 188725 304659 562627 946
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18 92918 73413 00314 45513 924
Ostatné záväzky z obchodného styku 29 95460 55181 07782 27515 945
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 545 608909 284642 503611 699564 478
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62720,51510,55500,55290,5439
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 39,0872,7757,9862,7154,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,591,941,801,811,84
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89271,251,221,161,20
Pohľadávky z obchodného styku 91 391335 551186 274224 691118 906
Pohotová likvidita II. stupeň 2,391,430,94370,75862,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,82-15,36-5,146,34-14,68
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -41,4212,5232,18-31,597,47
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18520,38990,53430,41050,4322
Pridaná hodnota 893 1071 677 6311 306 9701 192 9911 154 561
Rýchla likvidita I. stupeň 0,83780,81110,60330,20930,9707
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,55430,62090,95370,63270,5580
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,55430,62090,95370,63270,5580
Služby 336 578459 750402 649404 072231 212
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 020 8222 340 0032 067 9271 571 7951 240 596
Spotreba materiálu… 145 056241 385206 658175 633184 639
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 116 685183 345250 005100 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 441 2202 518 7691 945 3171 792 1361 642 487
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 43 623116 9506 500417,0050 917
Tržby z predaja tovaru 57 38651 91250 79047 43551 629
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 340 2112 349 9071 888 0271 744 2841 539 941
Účtovný cash flow -244 688107 510256 869-170 97957 892
Úročený dlh 116 685183 345250 005100 0000,0000
Úrokové krytie 24,1265,2548,4259,3439,91
Vlastné imanie 1 669 9841 651 6621 319 3741 083 382850 006
Všetky záväzky 309 327643 958704 997444 687367 354
Výnosy budúcich období krátkodobé 38 99344 38343 55643 7268 008
Výsledok hospodárenia 161 405579 053399 240334 957322 273
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 161 405579 053399 240334 957322 273
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 105 322432 288295 993243 375228 042
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 432 288295 993243 375228 04275 951
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 136 568551 803378 471315 722301 692
Zásoby 19 8207 0555 3314 5306 019
Záväzky 309 327643 958704 997444 687367 354
Záväzky z obchodného styku 29 95460 55181 07782 27515 945
Zisk pred zdanením 136 568551 803378 471315 722301 692
Zmena EBIT 0,25421,451,201,042,87
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000098 1170,00000,000050 500

Činnosti firmy
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Prenájom strojov a zariadení
Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Údržba komunikácií (odhŕňanie snehu, čistenie) v rozsahu voľnej živnosti
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Inžinierska činnosť v oblasti investičnej výstavby
Vedenie účtovníctva
Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
Prevádzkovanie garáží, odstavných plôch a parkovísk /najmenej 5 vozidiel/
Zámočníctvo
Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
Upratovacie práce
Zemné, výkopové a búracie práce
Čistenie kanalizačných systémov
Prenájom hnuteľných vecí
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
Prevádzkovanie športových zariadení
Činnosť účtovných poradcov
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej..
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Vykonávanie priemyselných stavieb
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Organizovanie športových podujatí
Reklamná a propagačná činnosť
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí
Čistiace služby
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Marketingové služby
Sadové úpravy
Prenájom motorových vozidiel