BB Consensus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 18828 52360 5274 46612 271
Bežná likvidita III. stupeň 2,520,40600,96533,3019,26
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000453,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,41-0,6413-1,07-1,18-1,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,420,13370,82972,2818,22
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,68025,001,350,70980,1231
Celkové tržby 60 14734 47995 7584 3140,0000
Celkový dlh 5 33923 77034 7661 8541 345
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 099-3 048-27 493-3 083-11 604
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0515-0,60930,2417-0,53850,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 0993 04827 4933 08311 604
Čistý cash flow 11 0993 04827 4933 08311 604
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 095-20 04827 035-1 363278,00
Čistý zisk 3 095-21 00823 149-2 323278,00
Čistý zisk v minulom roku -21 00823 149-2 323-5 113-2 025
Cudzie zdroje -7 849-4 753-25 761-2 612-10 926
Daň z príjmov 0,0000960,003 886960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,003 886960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,003 886960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 6460,000024,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,8868,4617,53117,018,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,5113,4216,2751,195,13
Doba obratu aktív 145,36314,45236,13377,86469,93
Doba obratu pohľadávok 23,0268,4617,62117,018,20
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000027,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,46251,41129,27114,5624,39
EBIT v minulom roku -20 04827 035-1 363-4 153-2 025
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 095-20 04827 035-1 363278,00
EBITDA -1 711-10 21735 951-1 176569,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 711-10 21735 951-1 176569,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,04790,1437-0,70430,0000
Finančná páka 1,686,002,351,711,12
Finančné účty 11 0993 04827 4933 08311 604
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5952-0,1666-0,4256-0,5849-0,8904
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59520,16660,42560,58490,8904
Hrubá marža 0,19500,20660,6125-0,10130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 47 159-10 79635 516-1 363345,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34710,79950,54750,30320,0519
Krátkodobé pohľadávky 443,006 2104 4931 383214,00
Krátkodobé záväzky 4 57822 80533 1371 354637,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 309,0017 77317 32060,000,0000
Náklady na predaný tovar 21 38925 98434 9144 7518 518
Neobežný majetok 0,000019 26528 5170,00000,0000
Obežný majetok 13 1889 25832 0104 46611 818
Obrat aktív 2,511,161,550,96600,7767
Obrat neobežného majetku 0,00001,723,280,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,513,582,920,96600,8065
Odpisy 3 8559 2528 4810,000061,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 8559 2528 4810,000061,00
Osobné náklady 13 64515 66022 1180,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 594,00579,00435,00187,00224,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 950-11 75631 630-2 323339,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3943-4,420,8986-0,88940,0254
Podiel EBIT k aktívam 0,2347-0,70290,4467-0,30520,0227
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,2347-0,70290,4467-0,30520,0227
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3595-3,510,9870-0,43800,0239
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,84160,10690,45420,69030,9456
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,162,200,37710,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,18450,08840,28710,71470,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,85940,45492,650,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,67010,28601,920,000016,61
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,33520,09210,29390,71471,22
Pohľadávky z obchodného styku 409,001 2174 170605,00134,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,520,40600,96533,3019,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7072-1,56-0,9370-0,8472-0,9416
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,40480,83340,57440,41510,1096
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,68025,001,350,70980,1231
Pridaná hodnota 11 7277 12458 647-437,001 013
Primárna platobná neschopnosť 0,755514,604,150,09920,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,2347-0,73650,3825-0,52020,0227
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3943-4,420,8986-0,88940,0254
Rýchla likvidita I. stupeň 2,420,13370,82972,2818,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,12-2,330,9670-1,582,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,12-2,330,9670-1,582,36
Služby 19 40620 27829 0934 5087 823
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 18828 52360 5274 46612 271
Spotreba materiálu… 1 9835 7065 821243,00695,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 57 84833 10893 5614 3149 531
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 24 7320,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 33 11633 10893 5614 3149 531
Účtovný cash flow 11 0993 04827 4933 08311 604
Vlastné imanie 7 8494 75325 7612 61210 926
Všetky záväzky 5 33923 77034 7661 8541 345
Výsledok hospodárenia 3 689-19 46927 470-1 176508,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 689-19 46927 470-1 176508,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 095-21 00823 149-2 323278,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 00823 149-2 323-5 113-2 025
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 095-20 04827 035-1 363278,00
Záväzky 5 33923 77034 7661 8541 345
Záväzky z obchodného styku 309,0017 77317 32060,000,0000
Zisk pred zdanením 3 095-20 04827 035-1 363278,00
Zmena EBIT -0,1544-0,7416-19,830,3282-0,1373
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 15 4770,00000,00000,00000,0000