Dialóg spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 210 825212 996222 122238 581409 618
Bežná likvidita III. stupeň 4,855,745,374,482,43
Časové rozlíšenie aktív 1 5322 4233 2753 6053 522
Časové rozlíšenie pasív 12 54010 18514 55614 15610 087
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1561-0,10140,19530,2505-1,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,80310,6335-1,29-1,171,86
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,32470,27990,25240,29960,6992
Celkové tržby 496 586457 351480 506485 1640,0000
Celkový dlh 48 59944 35141 82851 739164 406
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -91 518-114 879-98 814-131 188-286 824
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 91 518114 87998 814131 188286 824
Čistý cash flow -23 36116 065-32 374-43 260286 824
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 82 09084 74992 888104 26860 236
Čistý zisk 62 52966 70271 30373 98056 456
Čistý zisk v minulom roku 66 70271 30373 98063 74276 353
Cudzie zdroje -149 686-158 460-165 738-172 686-235 125
Daň z príjmov 19 56118 04721 58530 2880,0000
Daň z príjmov v minulom roku 18 04721 58530 28817 5690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 56118 04721 58530 2880,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 83,8168,3888,0868,7894,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 80,5863,2680,2468,6478,54
Doba obratu aktív 189,29205,49207,76222,59382,67
Doba obratu pohľadávok 83,8168,3888,0868,7894,28
Doba obratu zásob 14 01315 32819 06215 0454 438
Doba splácania záväzkov 26 15224 74828 98927 205403,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,1224,4623,4734,49144,39
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 8003 6252 3441 2530,0000
EBIT v minulom roku 84 74992 888104 26883 17576 508
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 82 09084 74992 888104 26860 236
EBITDA 83 60285 84694 012104 63981 796
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 83 60285 84694 012104 63981 796
Finančná páka 1,411,341,341,381,74
Finančné účty 91 518114 87998 814131 188286 824
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7100-0,7440-0,7462-0,7238-0,5740
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71000,74400,74620,72380,5740
Hrubá marža 0,53590,54160,52480,53600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 82 44685 05793 196104 06981 103
Krátkodobé pohľadávky 93 34270 88494 16673 719100 921
Krátkodobé záväzky 29 09025 35825 09736 969154 554
Krytie dlhovej služby 6,678,436,467,395,90
Materiál 104,00112,0080,0071,00192,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00003 780
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001 864155,00
Náklady na predaný tovar 140 403130 650138 055131 187144 333
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 406,00374,00316,00496,00675,00
Neobežný majetok 8 8469 1049 3649 62410 143
Obežný majetok 200 447201 469209 483225 352395 953
Obrat aktív 1,931,781,761,640,9538
Obrat neobežného majetku 45,9641,5641,6740,6538,52
Obrat obežného majetku 2,031,881,861,740,9867
Odpisy 518,00518,00518,00518,002 501
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 259,00259,00259,00259,002 501
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 259,00259,00259,00259,000,0000
Osobné náklady 268 316246 030253 053250 1450,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 156789,00816,00770,00693,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 0023 7142 0291 7030,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 63 04767 22071 82174 49858 957
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,48520,47760,50910,55620,2459
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,43410,53930,44490,54990,7002
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,010,99331,000,96200,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 655,47662,27798,01524,251,76
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,99181,010,99651,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98991,000,99451,0498,51
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,05750,0425-0,0830-0,11060,7341
Pohľadávky z obchodného styku 89 74265 56885 78473 57184 075
Pohotová likvidita II. stupeň 4,485,294,954,082,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,41-9,865,123,99-0,8198
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000075,88
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,32470,27990,25240,29960,6992
Pridaná hodnota 266 121247 690252 172260 028246 370
Rýchla likvidita I. stupeň 2,203,232,492,571,74
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,58130,51660,44490,49452,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,58130,51660,44490,49452,01
Služby 60 93455 04763 08161 22197 762
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 210 825212 996222 122238 581409 618
Spotreba materiálu… 78 61167 88566 90365 64341 322
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 406 524378 340390 227391 315390 703
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000100,000,0000
Tržby z predaja tovaru 611,00498,00695,00613,00840,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 405 913377 842389 532390 602389 863
Účtovný cash flow -23 36116 065-32 374-43 260286 824
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000015,94
Vlastné imanie 149 686158 460165 738172 686235 125
Všetky záväzky 48 59944 35141 82851 739164 406
Výnosy budúcich období krátkodobé 12 54010 18514 55614 15610 087
Výsledok hospodárenia 83 08485 32893 494104 22179 295
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 83 08485 32893 494104 22179 295
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 62 52966 70271 30373 98056 456
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 66 70271 30373 98063 74276 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 82 09084 74992 888104 26875 948
Zásoby 15 58715 70616 50320 4458 208
Záväzky 48 59944 35141 82851 739164 406
Záväzky z obchodného styku 2 0023 7142 0291 7030,0000
Zisk pred zdanením 82 09084 74992 888104 26875 948
Zmena EBIT 0,96860,91240,89091,250,7873
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -452,00-7 344-7 755-3 827-4 574
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -452,00-7 344-7 755-3 827-4 574