Hradská Residence s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 487 29915,009,000,00000,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,000075,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň -0,76640,00480,00430,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000075,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -124,96-1,00-1,00-1,00000,0000
Celkový dlh 491 2303 3802 0801 0350,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -59,00-15,00-9,0075,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 59,0015,009,000,00000,0000
Čistý cash flow 59,0015,009,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -566,00-333,00-76,00-166,000,0000
Čistý zisk -566,00-1 293-1 037-1 1290,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 293-1 037-1 129-1 5460,0000
Cudzie zdroje 3 9313 3652 0711 0350,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
EBIT v minulom roku -333,00-76,00-166,00-585,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -566,00-333,00-76,00-166,000,0000
EBITDA -483,00-233,000,0000-1,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -483,00-233,000,0000-1,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-2,88-12,47-5,680,0000
Finančná páka -123,96-0,0045-0,00430,00000,0000
Finančné účty 59,0015,009,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0081224,33230,110,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,0081-224,33-230,110,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -566,00-333,00-76,00-166,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,01209,33231,110,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky -376 3600,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 490 9903 1402 080960,000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00001,00003,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,00003,001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 383,00200,000,00001,00000,0000
Neobežný majetok 863 6000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok -376 30115,009,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,00100,0076,00165,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -566,00-1 293-1 037-1 1290,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14400,38430,50071,180,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0012-22,20-8,440,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0012-22,20-8,440,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00011,00001,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -0,76640,00480,00430,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 66,63224,33230,110,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00009,000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,01225,33231,110,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -124,96-1,00-1,00-1,00000,0000
Pridaná hodnota -383,00-200,000,0000-1,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0012-86,20-115,220,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,14400,38430,50071,090,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 017-14,510,0000-1 0350,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 017-14,510,0000-1 0350,0000
Služby 383,00200,000,00001,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 487 29915,009,000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000075,000,0000
Účtovný cash flow 59,0015,009,000,00000,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,000075,000,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-76,00-55,330,0000
Vlastné imanie -3 931-3 365-2 071-1 0350,0000
Všetky záväzky 491 2303 3802 0801 0350,0000
Výsledok hospodárenia -483,00-233,000,0000-1,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -483,00-233,000,0000-1,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -566,00-1 293-1 037-1 1290,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 293-1 037-1 129-1 5460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -566,00-333,00-77,00-169,000,0000
Záväzky 491 2303 3802 0801 0350,0000
Zisk pred zdanením -566,00-333,00-77,00-169,000,0000
Zmena EBIT 1,704,380,45780,28380,0000