K R A N I M E X , spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 596 8194 562 2413 194 8853 145 7162 195 214
Aktivácia 15 2110,00005 1320,00000,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000074 868
Bežná likvidita III. stupeň 4,472,593,493,742,99
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000074 868
Časové rozlíšenie aktív 13 8617 6907 9436 1803 937
Časové rozlíšenie pasív -3 451-809,00-3 014584,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,94070,9157-0,05330,55260,0228
Celkové tržby 6 531 9105 037 8303 550 5983 727 4440,0000
Celkový dlh 935 2531 182 021598 611680 710513 481
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 101 861-1 338 203-445 471-465 57768 207
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 101 8611 338 203445 471465 5776 661
Čistý cash flow 763 658892 732-20 106223 9046 661
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 697 489951 734202 496533 83253 691
Čistý zisk 1 327 008814 741184 866480 30731 070
Čistý zisk v minulom roku 814 741184 866480 307362 382-464 078
Cudzie zdroje -4 665 017-3 381 029-2 599 288-2 464 422-1 681 733
Daň z príjmov 362 756125 1552 82637 5560,0000
Daň z príjmov v minulom roku 125 1552 82637 5563 1210,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 362 756125 1552 82637 5560,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 74,1974,4072,5993,53121,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,1974,4067,2693,52121,36
Doba obratu aktív 324,20355,18336,91335,46278,61
Doba obratu pohľadávok 74,1974,4072,5993,53121,45
Doba obratu zásob 167,56212,55580,13315,10205,22
Doba splácania záväzkov 637,01920,761 338763,3260,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,0275,9039,7643,2137,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 280,10481,53390,96188,280,0000
EBIT v minulom roku 951 734202 496533 832377 182-425 983
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 697 489951 734202 496533 83253 691
EBITDA 2 368 0111 638 471782 795905 042430 578
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 368 0111 638 471782 795905 042430 578
Finančná páka 1,201,351,231,281,31
Finančné účty 2 101 8611 338 203445 471465 5776 661
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8335-0,7411-0,8136-0,7834-0,7661
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83350,74110,81360,78340,7661
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 667 7252 230 670941 2371 486 621426 987
Krátkodobé pohľadávky 1 280 785955 713688 346877 087956 903
Krátkodobé záväzky 811 794974 955377 004405 192291 632
Krytie dlhovej služby 306,54138,4152,8856,6719,03
Materiál 213 534225 059163 469166 828127 725
Nákladové úroky 7 72511 83814 80415 96922 621
Nákladové úroky v minulom roku 11 83814 80415 96911 67938 095
Náklady na predaný tovar 3 278 8712 427 5321 924 2861 970 7101 763 909
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 465 152386 483102 849193 753227 169
Neobežný majetok 1 986 7782 035 5761 889 6561 629 6091 099 988
Obežný majetok 3 596 1802 518 9751 297 2861 509 9271 091 289
Obrat aktív 1,131,031,081,091,31
Obrat neobežného majetku 3,172,301,832,102,61
Obrat obežného majetku 1,751,862,672,272,64
Obrat zásob 2,181,720,62921,161,78
Odpisy 813 982702 440583 954381 438373 995
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 406 991351 220291 977190 719373 995
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 406 991351 220291 977190 7190,0000
Osobné náklady 1 031 037930 437886 087655 7040,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 726967,001 2242 1713 591
Ostatné záväzky z obchodného styku 356 959509 875110 16399 9460,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 140 9901 517 181768 820861 745405 065
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,34110,41150,58800,45160,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,505,8514,657,490,6304
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,932,431,702,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,641,381,031,402,97
Pohľadávky z obchodného styku 1 280 773955 713637 832876 957956 230
Pohotová likvidita II. stupeň 4,202,363,053,322,64
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,11-3,79129,28-11,01-252,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 98,8675,41-1,3614,020,2945
Pridaná hodnota 3 022 3162 260 8331 506 9901 452 0251 111 943
Primárna platobná neschopnosť 0,27870,53350,17270,11400,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,601,371,191,150,0182
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,39500,72140,76470,75211,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,39500,72140,76470,75211,19
Služby 2 520 7351 822 5821 536 0961 538 7131 381 412
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 596 8194 562 2413 194 8853 145 7162 195 214
Spotreba materiálu… 308 195218 467290 038238 679155 328
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000074 868
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 451 9074 984 9483 541 1093 714 6102 875 852
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 150 720296 58379 833291 8750,0000
Tržby z predaja tovaru 535 423472 486134 047222 575245 149
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 765 7644 215 8793 327 2293 200 1602 630 703
Účtovný cash flow 763 658892 732-20 106223 9046 661
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000074 868
Úrokové krytie 219,7480,4013,6833,432,37
Vlastné imanie 4 665 0173 381 0292 599 2882 464 4221 681 733
Všetky záväzky 935 2531 182 021598 611680 710513 481
Výsledok hospodárenia 1 699 216952 827203 674536 47956 583
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 699 216952 827203 674536 47956 583
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 327 008814 741184 866480 30731 070
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 814 741184 866480 307362 382-464 078
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 689 764939 896187 692517 86330 342
Zásoby 213 534225 059163 469167 263127 725
Záväzky 935 2531 182 021598 611680 710513 481
Záväzky z obchodného styku 356 959509 875110 16399 9460,0000
Zisk pred zdanením 1 689 764939 896187 692517 86330 342
Zmena EBIT 1,784,700,37931,42-0,1260
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-435,00435,000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-435,00435,000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 533279 78775 000279 0000,0000
Účtovné závierky