PERI spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 26 912 62622 470 82216 965 58815 366 98614 387 846
Aktivácia 389 965353 951216 837214 041148 273
Bankové úvery 6 6477 0194 4996 060574 013
Bežná likvidita III. stupeň 1,111,341,931,491,18
Bežné bankové úvery 6 6477 0194 4996 060574 013
Časové rozlíšenie aktív 54 174133 107150 030147 840217 634
Časové rozlíšenie pasív 16 03859 53383 828103 651146 841
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,59820,46210,24260,32690,5127
Celkové tržby 21 445 05317 272 20514 978 85914 136 7020,0000
Celkový dlh 10 067 2657 083 3413 295 7773 760 6034 826 724
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -386 670-136 099-290 611-175 516379 455
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 393 317143 118295 110181 576194 558
Čistý cash flow 250 199-151 992113 534-311 699194 558
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 181 0402 355 7372 775 8173 472 042-68 642
Čistý zisk 1 501 3731 741 9652 083 2512 593 558-139 649
Čistý zisk v minulom roku 1 741 9652 083 2512 593 558-507 985437 696
Cudzie zdroje -16 829 323-15 327 948-13 585 983-11 502 732-9 414 281
Daň z príjmov 504 612558 496660 868794 7810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 558 496660 868794 78110 2960,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 504 612558 496660 868794 7810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 80,5382,1170,3782,40174,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 80,4378,2869,4082,30173,86
Doba obratu aktív 533,38565,36501,62455,02633,63
Doba obratu pohľadávok 80,5382,1170,3782,40174,47
Doba obratu zásob 471,08750,26393,09395,831 175
Doba splácania záväzkov 740,36936,68401,87645,87378,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 186,05161,0382,7699,05178,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 695,25747,79235,74141,000,0000
EBIT v minulom roku 2 355 7372 775 8173 472 042-376 736459 355
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 181 0402 355 7372 775 8173 472 042-68 642
EBITDA 12 438 08810 221 6357 236 5357 569 5732 936 957
EBITDA marža 0,58000,59180,48310,53550,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 438 08810 221 6357 236 5357 569 5732 936 957
Finančná páka 1,601,471,251,341,53
Finančné účty 393 317143 118295 110181 576194 558
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6253-0,6821-0,8008-0,7485-0,6543
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62530,68210,80080,74850,6543
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 815 02014 188 89310 832 60110 203 5992 934 489
Krátkodobé pohľadávky 4 063 3913 263 7632 379 9352 782 8723 961 703
Krátkodobé záväzky 9 387 6956 400 2032 799 2503 344 9734 052 181
Krytie dlhovej služby 65,0989,0362,6440,4013,48
Materiál 0,0000216 370100 4930,000012 937
Nákladové úroky 175 05555 27631 69883 70371 007
Nákladové úroky v minulom roku 55 27631 69883 703120 95321 659
Náklady na predaný tovar 8 446 9046 139 5075 883 7755 460 4993 759 293
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 628 1662 494 0032 542 4471 890 346392 601
Neobežný majetok 16 428 52813 804 38911 402 41810 204 7068 749 979
Obežný majetok 10 429 9248 533 3265 413 1405 014 4405 420 233
Obrat aktív 0,68430,64560,72760,80220,5760
Obrat neobežného majetku 1,121,051,081,210,9472
Obrat obežného majetku 1,771,702,282,461,53
Obrat zásob 0,77480,48650,92850,92210,3106
Odpisy 10 988 7228 875 7905 637 0144 675 3682 601 239
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 494 3614 437 8952 818 5072 337 6842 601 239
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 494 3614 437 8952 818 5072 337 6840,0000
Osobné náklady 3 079 5982 604 4172 133 2421 964 8540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 2283 8464 4104 4162 468
Ostatné záväzky z obchodného styku 423 745303 691301 910312 1690,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 490 09510 617 7557 720 2657 268 9262 461 590
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,153,362,543,631,16
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,243,213,033,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,70870,72890,83151,031,74
Pohľadávky z obchodného styku 4 058 3613 111 2132 347 2332 779 3733 947 766
Pohotová likvidita II. stupeň 0,47940,54740,97840,90090,9164
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -67,26100,85-119,6636,90-48,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,43-2,753,58-3,722,74
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,59820,46210,24260,32690,5127
Pridaná hodnota 9 969 7848 367 9026 461 1516 866 1954 528 793
Primárna platobná neschopnosť 2,171,640,69960,26270,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,80940,69300,45540,49681,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,80940,69300,45540,49681,64
Služby 3 268 1633 050 0812 735 5923 211 4972 955 348
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 912 62622 470 82216 965 58815 366 98614 387 846
Spotreba materiálu… 940 540949 374822 573572 697559 617
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 6477 0194 4996 060574 013
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 607 76816 492 96114 145 16413 645 9158 288 086
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 191 0801 985 5521 800 2381 319 2210,0000
Tržby z predaja tovaru 5 311 5313 084 7773 152 0832 379 522511 404
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 105 15711 422 6329 192 8439 947 1727 776 682
Účtovný cash flow 250 199-151 992113 534-311 699194 558
Úročený dlh 6 6477 0194 4996 060574 013
Úrokové krytie 12,4642,6287,5741,48-0,9667
Vlastné imanie 16 829 32315 327 94813 585 98311 502 7329 414 281
Všetky záväzky 10 067 2657 083 3413 295 7773 760 6034 826 724
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00009 53333 82853 65170 660
Výnosy budúcich období krátkodobé 16 03850 00050 00050 00076 181
Výsledok hospodárenia 2 190 7662 368 6862 774 9653 481 134-207 862
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 190 7662 368 6862 774 9653 481 134-207 862
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 501 3731 741 9652 083 2512 593 558-139 649
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 741 9652 083 2512 593 558-507 985437 696
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 005 9852 300 4612 744 1193 388 339-268 781
Zásoby 5 973 2165 126 4452 738 0952 049 9921 263 972
Záväzky 10 067 2657 083 3413 295 7773 760 6034 826 724
Záväzky z obchodného styku 8 815 6765 109 5891 642 046730 2190,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8 391 9314 805 8981 340 136418 0500,0000
Zisk pred zdanením 2 005 9852 300 4612 744 1193 388 339-268 781
Zmena EBIT 0,92580,84870,7995-9,22-0,1494
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 449 680962 711624 794732 292543 580
Účtovné závierky