JN - TRANS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 47 29233 18316 60146 59227 924
Bankové úvery 54 58656 38838 32042 2370,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,54110,53160,18620,31311,43
Bežné bankové úvery 54 58656 38838 32042 2370,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,181,030,10090,03050,1878
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,005,010,42050,04771,27
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,89-2,14-1,48-2,24-1,68
Celkové tržby 110 157115 786101 503151 9320,0000
Celkový dlh 72 37362 41951 36284 02668 989
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 24 88326 16034 81441 097-7 711
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 70330 2283 5061 1407 711
Čistý cash flow 29 70330 2283 5061 1407 711
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 05110 91911 0352 70814 115
Čistý zisk 4 1555 5267 129-345,009 993
Čistý zisk v minulom roku 5 5267 129-345,003 976-58 208
Cudzie zdroje 25 08129 23634 76137 43441 065
Daň z príjmov 1 1121 1101 175960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 1101 175960,001 6230,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 1121 1101 175960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,239,3318,7653,293,52
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,239,3318,5624,633,52
Doba obratu aktív 158,78104,7660,11126,85100,12
Doba obratu pohľadávok 10,239,3318,7653,293,52
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000044,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,9319,0430,1965,1021,77
EBIT v minulom roku 10 91911 0352 7089 544-53 289
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 05110 91911 0352 70814 115
EBITDA 15 34819 61829 29632 06531 925
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 34819 61829 29632 06531 925
Efektívna daňová sadzba 0,21110,16730,14151,560,0000
Finančná páka -1,89-1,14-0,4776-1,24-0,6800
Finančné účty 29 70330 2283 5061 1407 711
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,53030,88112,090,80341,47
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5303-0,8811-2,09-0,8034-1,47
Hrubá marža 0,41680,35980,50960,42090,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 40818 83229 00166 88528 642
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12550,18180,50220,51320,2175
Krátkodobé pohľadávky 3 0462 9555 18119 573982,00
Krátkodobé záväzky 5 9366 0318 33723 9116 073
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 4152 0074 74820 7890,0000
Krytie dlhovej služby 2,654,5810,7315,327,75
Nákladové úroky 5 7844 2832 7312 0934 122
Nákladové úroky v minulom roku 4 2832 7312 0933 9454 919
Náklady na predaný tovar 62 80473 96049 08170 12249 756
Neobežný majetok 14 5430,00007 91425 87919 231
Obežný majetok 32 74933 1838 68720 7138 693
Obrat aktív 2,303,486,072,883,65
Obrat neobežného majetku 7,480,000012,745,185,29
Obrat obežného majetku 3,323,4811,606,4711,71
Odpisy 3 3577 91317 96635 60114 527
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 3577 91317 96635 60114 527
Osobné náklady 29 39020 43519 35430 0700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 940,00786,00295,00312,003 283
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 51213 43925 09535 25624 520
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14080,20352,00-0,0718-0,2433
Podiel EBIT k aktívam 0,23370,32910,66470,05810,5055
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,23370,32910,66470,05810,5055
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,26720,40211,340,11940,6460
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,62810,91090,21120,02450,2761
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64020,49060,37420,47020,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,05
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,562,042,672,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,401,471,390,97373,58
Pohľadávky z obchodného styku 3 0462 9555 1269 045982,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54110,53160,18620,31311,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,84440,96729,9132,845,33
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,147,061,280,54471,87
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,151,702,310,90650,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,531,883,091,802,47
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,89-2,14-1,48-2,24-1,68
Pridaná hodnota 45 90941 65751 72363 94652 048
Primárna platobná neschopnosť 0,46450,67920,92632,300,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,49080,48430,07510,01721,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,723,181,752,622,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,723,181,752,622,16
Služby 28 15337 11817 50430 57314 633
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 47 29233 18316 60146 59227 924
Spotreba materiálu… 34 65136 84231 57739 54935 123
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 54 58656 38838 32042 2370,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 108 713115 617100 804151 634101 804
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000017 5660,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 108 713115 617100 804134 068101 804
Účtovný cash flow 29 70330 2283 5061 1407 711
Úročený dlh 54 58656 38838 32042 2370,0000
Úrokové krytie 1,912,554,041,293,42
Vlastné imanie -25 081-29 236-34 761-37 434-41 065
Všetky záväzky 72 37362 41951 36284 02668 989
Výsledok hospodárenia 11 99111 70511 3303 02017 398
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 99111 70511 3303 02017 398
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 1555 5267 129-345,009 993
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 5267 129-345,003 976-58 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 2676 6368 304615,009 993
Záväzky 72 37362 41951 36284 02668 989
Záväzky z obchodného styku 1 4152 0074 74820 7890,0000
Zisk pred zdanením 5 2676 6368 304615,009 993
Zmena EBIT 1,010,98954,070,2837-0,2649
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000011 0100,0000