IDEÁL Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 424 889371 5231 104 5061 185 6671 445 617
Aktivácia 0,0000618,001 1462 9630,0000
Bankové úvery 0,00000,00001 100 6901 110 0831 053 177
Bežná likvidita III. stupeň 0,77250,84570,80470,85510,9220
Bežné bankové úvery 0,00000,00001 100 6901 110 0831 053 177
Časové rozlíšenie aktív 3 227437,003 3471 6432 611
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00002 0000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0348-11,071,140,4366-1,58
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0064-0,75211,190,30280,6405
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,47-14,91-6,09-12,4414,52
Celkové tržby 1 074 3542 076 3293 494 5803 353 8390,0000
Celkový dlh 520 033398 2371 321 3581 287 1521 352 492
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 426-23 741781 1771 037 334905 966
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 42623 741319 51372 749147 211
Čistý cash flow -3 315-295 772246 76445 178147 211
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -70 322214 320-106 692-73 018-184 340
Čistý zisk -68 430190 137-113 366-94 802-217 158
Čistý zisk v minulom roku 190 137-113 366-94 800-101 808-242 237
Cudzie zdroje 95 14426 714216 852103 485-93 125
Daň z príjmov -1 89216 295-10 675-10 3160,0000
Daň z príjmov v minulom roku 16 295-10 675-10 318-11 7910,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -1 89216 295-10 675-10 3160,0000
Dlhodobé pohľadávky 17 44426 06234 97642 29270 082
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,8836,9544,0475,3662,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 68,4736,9544,0448,9443,35
Doba obratu aktív 144,7080,11116,20129,41125,02
Doba obratu pohľadávok 83,8242,5747,7279,9868,60
Doba obratu zásob 66,5434,0438,4739,8729,91
Doba splácania záväzkov 234,3897,7025,6218,9620,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 175,8784,8021,7816,2819,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 122,3232,7019,1411,500,0000
EBIT v minulom roku 214 320-106 692-73 018-80 469-216 964
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -70 322214 320-106 692-73 018-184 340
EBITDA -59 937-146 632-42 18558 938-147 680
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -59 937-146 632-42 18558 938-147 680
Finančná páka -4,47-13,91-5,09-11,4615,52
Finančné účty 20 42623 741319 51372 749147 211
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -61 927613 501-2 84258 092-154 464
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,221,060,18740,12580,1590
Krátkodobé pohľadávky 228 664171 374418 576690 480723 179
Krátkodobé záväzky 516 392393 273207 005149 192229 848
Krytie dlhovej služby 0,0000-18,59-2,431,84-4,50
Materiál 8 82610 43411 19210 73912 054
Nákladové úroky 0,00007 88817 34932 10032 818
Nákladové úroky v minulom roku 7 88817 34932 10033 13025 273
Náklady na predaný tovar 979 5361 644 3993 317 4833 144 4234 136 768
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 804 1731 469 2922 949 4482 871 7423 781 655
Neobežný majetok 8 52812 88017 23464 826192 596
Obežný majetok 413 134358 2061 083 9251 119 1981 250 410
Obrat aktív 2,524,563,142,822,92
Obrat neobežného majetku 125,67131,42201,3151,5921,91
Obrat obežného majetku 2,594,733,202,993,38
Obrat zásob 5,4910,729,499,1612,20
Odpisy 8 7068 70660 004125 17069 921
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 3534 35330 00262 58569 921
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 3534 35330 00262 5850,0000
Osobné náklady 143 302176 238185 845186 6790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 6105 2615 9297 2386 784
Ostatné záväzky z obchodného styku 24 11623 52344 53653 3670,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -59 724198 843-53 36230 368-147 237
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,7192-7,12-0,1283-0,0942-0,1894
Podiel EBIT k aktívam -0,16550,5769-0,0966-0,0616-0,1275
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,16550,5769-0,0966-0,0617-0,1275
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,7685-9,85-0,1189-0,0706-0,1516
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,553,651,220,93440,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,64340,27380,81771,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,60660,26090,61810,64061,20
Pohľadávky z obchodného styku 201 040171 374418 576448 440501 211
Pohotová likvidita II. stupeň 0,48860,49720,56700,60640,6804
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -28,70-0,09030,87882,29-0,6326
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-37,5014,221,414,49
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,99650,93630,7285
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,221,071,201,090,9356
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,47-14,91-6,09-12,4414,52
Pridaná hodnota 92 20448 250151 962199 78583 656
Primárna platobná neschopnosť 1,340,76820,36940,20180,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,16110,5118-0,1026-0,0800-0,1502
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,7192-7,120,52280,9161-2,33
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,68-2,72-31,3221,84-9,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,68-2,72-31,3221,84-9,16
Služby 162 136160 026348 525251 973329 489
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 424 889371 5231 104 5061 185 6671 445 617
Spotreba materiálu… 13 22715 69920 65623 67125 624
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001 100 6901 110 0831 053 177
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 073 0502 075 3463 492 0813 347 4044 220 424
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 310382 69722 6363 1960,0000
Tržby z predaja tovaru 1 071 7401 692 6493 387 9153 343 5424 186 490
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000081 530666,0033 934
Účtovný cash flow -3 315-295 772246 76445 178147 211
Úročený dlh 0,00000,00001 100 6901 110 0831 053 177
Úrokové krytie 0,000027,17-6,15-2,27-5,62
Vlastné imanie -95 144-26 714-216 852-103 48593 125
Všetky záväzky 520 033398 2371 321 3581 287 1521 352 492
Výsledok hospodárenia -67 333226 021-106 865-65 400-218 338
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -67 333226 021-106 865-65 400-218 338
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -68 430190 137-113 366-94 802-217 158
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 190 137-113 366-94 800-101 808-242 237
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -70 322206 432-124 041-105 118-233 914
Zásoby 146 600137 029310 860313 677309 938
Záväzky 520 033398 2371 321 3581 287 1521 352 492
Záväzky z obchodného styku 269 499131 642154 63590 5070,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 245 383108 119110 09937 1400,0000
Zisk pred zdanením -70 322206 432-124 041-105 118-233 914
Zmena EBIT -0,3281-2,011,460,90740,8496
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 33827 3122 364737,00
Účtovné závierky