IDEÁL Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 47 433424 889371 5231 104 5061 185 667
Aktivácia 0,00000,0000618,001 1462 963
Bankové úvery 0,00000,00000,00001 100 6901 110 083
Bežná likvidita III. stupeň 0,95840,77250,84570,80470,8551
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00001 100 6901 110 083
Časové rozlíšenie aktív 23,003 227437,003 3471 643
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00002 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,90-0,0348-11,071,140,4366
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5418-0,0064-0,75211,190,3028
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -18,52-5,47-14,91-6,09-12,44
Celkové tržby 547 8721 074 3542 076 3293 494 5803 353 839
Celkový dlh 50 141520 033398 2371 321 3581 287 152
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -47 239-20 426-23 741781 1771 037 334
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 23920 42623 741319 51372 749
Čistý cash flow 26 813-3 315-295 772246 76445 178
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -110 951-70 322214 320-106 692-73 018
Čistý zisk -121 185-68 430190 137-113 366-94 802
Čistý zisk v minulom roku -68 430190 137-113 366-94 800-101 808
Cudzie zdroje 2 70895 14426 714216 852103 485
Daň z príjmov 10 234-1 89216 295-10 675-10 316
Daň z príjmov v minulom roku -1 89216 295-10 675-10 318-11 791
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 234-1 89216 295-10 675-10 316
Dlhodobé pohľadávky 0,000017 44426 06234 97642 292
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,118377,8836,9544,0475,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000068,4736,9544,0448,94
Doba obratu aktív 32,81144,7080,11116,20129,41
Doba obratu pohľadávok 0,118383,8242,5747,7279,98
Doba obratu zásob 0,000066,5434,0438,4739,87
Doba splácania záväzkov 43,79234,3897,7025,6218,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,24175,8784,8021,7816,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 33,16122,3232,7019,1411,50
EBIT v minulom roku -70 322214 320-106 692-73 018-80 469
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -110 951-70 322214 320-106 692-73 018
EBITDA -100 977-59 937-146 632-42 18558 938
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -100 977-59 937-146 632-42 18558 938
Finančná páka -17,52-4,47-13,91-5,09-11,46
Finančné účty 47 23920 42623 741319 51372 749
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -90 801-61 927613 501-2 84258 092
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,041,221,060,18740,1258
Krátkodobé pohľadávky 171,00228 664171 374418 576690 480
Krátkodobé záväzky 49 493516 392393 273207 005149 192
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-18,59-2,431,84
Materiál 0,00008 82610 43411 19210 739
Nákladové úroky 0,00000,00007 88817 34932 100
Nákladové úroky v minulom roku 0,00007 88817 34932 10033 130
Náklady na predaný tovar 506 984979 5361 644 3993 317 4833 144 423
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 412 499804 1731 469 2922 949 4482 871 742
Neobežný majetok 0,00008 52812 88017 23464 826
Obežný majetok 47 410413 134358 2061 083 9251 119 198
Obrat aktív 11,122,524,563,142,82
Obrat neobežného majetku 0,0000125,67131,42201,3151,59
Obrat obežného majetku 11,132,594,733,202,99
Obrat zásob 0,00005,4910,729,499,16
Odpisy 4 9088 7068 70660 004125 170
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4544 3534 35330 00262 585
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 4544 3534 35330 00262 585
Osobné náklady 103 803143 302176 238185 845186 679
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6964 6105 2615 9297 238
Ostatné záväzky z obchodného styku 31,0024 11623 52344 53653 367
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -116 277-59 724198 843-53 36230 368
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 44,750,7192-7,12-0,1283-0,0942
Podiel EBIT k aktívam -2,34-0,16550,5769-0,0966-0,0616
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,34-0,16550,5769-0,0966-0,0617
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 53,860,7685-9,85-0,1189-0,0706
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99590,04810,06390,28930,0614
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 5,031,553,651,220,9344
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,19900,64340,27380,81771,07
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,19000,60660,26090,61810,6406
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000201 040171 374418 576448 440
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95840,48860,49720,56700,6064
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,1010-28,70-0,09030,87882,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-37,5014,221,41
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,99650,9363
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,061,221,071,201,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -18,52-5,47-14,91-6,09-12,44
Pridaná hodnota 20 65692 20448 250151 962199 785
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,340,76820,36940,2018
Rentabilita aktív, ROA -2,55-0,16110,5118-0,1026-0,0800
Rentabilita vlastného imania, ROE 44,750,7192-7,120,52280,9161
Rýchla likvidita I. stupeň 0,95450,03960,06040,24430,0577
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,4966-8,68-2,72-31,3221,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,4966-8,68-2,72-31,3221,84
Služby 82 404162 136160 026348 525251 973
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 47 433424 889371 5231 104 5061 185 667
Spotreba materiálu… 12 08113 22715 69920 65623 671
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00001 100 6901 110 083
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 534 0761 073 0502 075 3463 492 0813 347 404
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 4361 310382 69722 6363 196
Tržby z predaja tovaru 527 6401 071 7401 692 6493 387 9153 343 542
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000081 530666,00
Účtovný cash flow 26 813-3 315-295 772246 76445 178
Úročený dlh 0,00000,00000,00001 100 6901 110 083
Úrokové krytie 0,00000,000027,17-6,15-2,27
Vlastné imanie -2 708-95 144-26 714-216 852-103 485
Všetky záväzky 50 141520 033398 2371 321 3581 287 152
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 44,750,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -105 521-67 333226 021-106 865-65 400
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -105 521-67 333226 021-106 865-65 400
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -121 185-68 430190 137-113 366-94 802
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -68 430190 137-113 366-94 800-101 808
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -110 951-70 322206 432-124 041-105 118
Zásoby 0,0000146 600137 029310 860313 677
Záväzky 50 141520 033398 2371 321 3581 287 152
Záväzky z obchodného styku 37 474269 499131 642154 63590 507
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 37 443245 383108 119110 09937 140
Zisk pred zdanením -110 951-70 322206 432-124 041-105 118
Zmena EBIT 1,58-0,3281-2,011,460,9074
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 0720,00001 33827 3122 364
Účtovné závierky