PK Metrostav a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 120 9248 003 0057 658 9787 741 3017 992 337
Aktivácia 0,00000,00000,0000105 5250,0000
Bankové úvery 0,0000230 099176 553391 5681 533 087
Bežná likvidita III. stupeň 2,972,161,721,420,9640
Bežné bankové úvery 0,0000230 099176 553391 5681 533 087
Časové rozlíšenie aktív 43 91818 66216 38415 03722 258
Časové rozlíšenie pasív 392,00446,00357,0025,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,15470,5111-0,14590,24340,0081
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,21540,26010,29250,39030,7007
Celkové tržby 6 167 6056 075 0354 906 6046 791 3960,0000
Celkový dlh 1 439 0221 651 7971 733 2072 173 4043 292 763
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -824 760-464 079-88 532-25 6341 523 251
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 824 760694 178265 085417 2029 836
Čistý cash flow 130 582429 093-152 117305 6069 836
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 568 973549 863456 439593 873307 253
Čistý zisk 440 748435 348367 543445 595269 538
Čistý zisk v minulom roku 435 348367 543445 595437 702-122 197
Cudzie zdroje -6 681 510-6 350 762-5 925 414-5 567 872-4 699 574
Daň z príjmov 125 312109 12181 404130 3420,0000
Daň z príjmov v minulom roku 109 12181 404130 342127 1960,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 125 312109 12181 404130 3420,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,7546,6367,9461,96103,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,4146,0061,4659,57100,35
Doba obratu aktív 477,72485,52599,80424,43583,15
Doba obratu pohľadávok 49,7546,6367,9461,96103,06
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000131,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,6650,9381,6468,8588,40
EBIT v minulom roku 549 863456 439593 873602 962-59 051
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 568 973549 863456 439593 873307 253
EBITDA 1 694 5111 465 4181 214 4782 195 599718 619
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 694 5111 465 4181 214 4782 195 599718 619
Finančná páka 1,221,261,291,391,70
Finančné účty 824 760694 178265 085417 2029 836
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8228-0,7935-0,7737-0,7192-0,5880
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82280,79350,77370,71920,5880
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 689 5871 782 7251 209 6262 269 040713 299
Krátkodobé pohľadávky 845 672768 657867 4971 130 1661 412 478
Krátkodobé záväzky 844 233839 5661 042 4231 255 7391 211 569
Krytie dlhovej služby 581,71271,68162,10122,4119,05
Materiál 5 6254 3945 0734 3475 853
Nákladové úroky 2 9135 3947 49217 93637 715
Nákladové úroky v minulom roku 5 3947 49217 93638 06463 146
Náklady na predaný tovar 3 381 0533 394 6872 643 9173 806 0563 277 147
Neobežný majetok 5 615 4095 687 5805 559 2315 401 4285 346 557
Obežný majetok 2 461 5972 296 7632 083 3632 324 8362 623 522
Obrat aktív 0,76400,75180,60850,86000,6259
Obrat neobežného majetku 1,101,060,83841,230,9356
Obrat obežného majetku 2,522,622,242,861,91
Odpisy 1 120 528819 292753 0651 529 866416 745
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 612 514427 855377 766792 385416 745
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 508 014391 437375 299737 4810,0000
Osobné náklady 1 410 3221 444 8401 090 6121 349 1230,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 9244 6874 8524 8695 320
Ostatné záväzky z obchodného styku 682 563575 297895 3661 031 4120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 561 2761 254 6401 120 6081 975 461686 283
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49950,55110,54080,47320,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5126
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,001,811,852,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,161,090,99044,14
Pohľadávky z obchodného styku 805 959758 293784 7921 086 4781 375 267
Pohotová likvidita II. stupeň 2,031,380,94230,94840,5263
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -51,17-14,8038,95-18,22-477,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 44,8379,55-20,3017,040,2608
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,21540,26010,29250,39030,7007
Pridaná hodnota 2 823 7052 621 7232 016 8452 851 3231 725 309
Primárna platobná neschopnosť 0,85240,77901,160,95690,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,97650,64870,21740,25330,0036
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,84921,131,430,98994,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,84921,131,430,98994,58
Služby 2 555 2122 547 2792 144 5462 888 3612 235 144
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 120 9248 003 0057 658 9787 741 3017 992 337
Spotreba materiálu… 781 847731 234671 958902 8591 130 441
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000230 099176 553391 5681 533 087
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 204 7586 177 4074 660 7626 696 5345 002 456
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000160 9970,000039 1550,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 204 7586 016 4104 660 7626 657 3795 002 456
Účtovný cash flow 130 582429 093-152 117305 6069 836
Úročený dlh 0,0000230 099176 553391 5681 533 087
Úrokové krytie 195,32101,9460,9233,118,15
Vlastné imanie 6 681 5106 350 7625 925 4145 567 8724 699 574
Všetky záväzky 1 439 0221 651 7971 733 2072 173 4043 292 763
Výsledok hospodárenia 573 983554 056461 413596 930287 845
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 573 983554 056461 413596 930287 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 440 748435 348367 543445 595269 538
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 435 348367 543445 595437 702-122 197
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 566 060544 469448 947575 937245 035
Zásoby 791 165833 928950 781777 4681 201 208
Záväzky 1 439 0221 651 7971 733 2072 173 4043 292 763
Záväzky z obchodného styku 687 003590 697909 5611 039 6580,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 44015 40014 1958 2460,0000
Zisk pred zdanením 566 060544 469448 947575 937245 035
Zmena EBIT 1,031,200,76860,9849-5,20
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -43 994-116 174172 587-120 36188 438
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -43 994-116 174172 587-120 36188 438
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000253 0670,0000107 95814 029