Relief Slovakia spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 481 844459 873569 964479 701547 971
Bankové úvery 18 60031 02043 44055 86011 454
Bežná likvidita III. stupeň 1,531,070,85560,68340,4549
Bežné bankové úvery 18 60031 02043 4400,000011 454
Časové rozlíšenie aktív 510,00516,00534,001 557596,00
Časové rozlíšenie pasív 6 50012 50018 50024 5000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,07630,4826-0,5292-0,0859-8,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1695-0,71300,31830,02880,3910
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,51250,81001,903,5421,10
Celkové tržby 1 150 4141 115 7601 080 772937 9260,0000
Celkový dlh 161 068200 200361 612354 865523 177
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -162 880-126 476-233 339-120 457-188 030
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 181 480157 503276 779176 317199 484
Čistý cash flow 23 977-119 276100 4628 617199 484
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 86 41975 168117 70368 42162 036
Čistý zisk 67 10357 82089 51650 97560 515
Čistý zisk v minulom roku 57 82089 51650 97524 65614 077
Cudzie zdroje -314 276-247 173-189 852-100 336-24 794
Daň z príjmov 18 30116 21326 67216 5500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 16 21326 67216 5507 6800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 30116 21326 67216 5500,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000055 8600,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000055 8600,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,416,541,221,246,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,433,451,221,242,57
Doba obratu aktív 156,30154,08197,16191,25317,27
Doba obratu pohľadávok 8,416,541,221,246,90
Doba obratu zásob 1 3571 1721 0041 3971 355
Doba splácania záväzkov 4 0884 0777 51710 452468,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,8856,05109,17119,13295,39
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 223,87231,03282,70448,320,0000
EBIT v minulom roku 75 168117 70368 42132 77914 349
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 86 41975 168117 70368 42162 036
EBITDA 133 676123 654172 983120 092125 560
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 133 676123 654172 983120 092125 560
Finančná páka 1,531,863,004,7822,10
Finančné účty 181 480157 503276 779176 317199 484
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6522-0,5375-0,3331-0,2092-0,0452
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65220,53750,33310,20920,0452
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 128 266119 421169 496118 564123 810
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,29360,36380,55370,62290,9310
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00007,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 25 93419 5323 5303 10511 910
Krátkodobé záväzky 141 453167 295315 590298 803510 170
Krytie dlhovej služby 17,799,078,644,7382,55
Materiál 37 30339 69831 36633 43918 320
Nákladové úroky 1 0151 1351 515896,001 521
Nákladové úroky v minulom roku 1 1351 515896,00443,00272,00
Náklady na predaný tovar 728 050686 217585 177616 634397 474
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 62914 97915 32310 4356 817
Neobežný majetok 226 951234 205246 968258 772310 667
Obežný majetok 254 383225 152322 462219 372236 708
Obrat aktív 2,342,371,851,911,15
Obrat neobežného majetku 4,964,654,273,542,03
Obrat obežného majetku 4,424,843,274,172,66
Odpisy 41 48643 38451 77649 15443 088
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 74321 69225 88824 57743 088
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 74321 69225 88824 5770,0000
Osobné náklady 279 162296 156314 186194 0530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 4104 2333 5223 4531 775
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000035,00125,0025,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 7469 48111 86812 8170,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 108 589101 204141 292100 129103 603
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20160,20780,38370,32641,67
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,25880,26840,49900,43751,64
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70280,73460,66850,64930,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 31,4526,9230,6728,640,5860
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,421,361,501,540,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,241,191,281,235,41
Pohľadávky z obchodného styku 22 91110 2883 5303 1054 431
Pohotová likvidita II. stupeň 1,250,84220,74390,55980,4064
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,112,07-1,89-11,64-0,1243
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 23,62-105,0966,319,62131,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,33430,43530,63440,73980,9548
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,51250,81001,903,5421,10
Pridaná hodnota 397 213403 177469 978298 865232 928
Primárna platobná neschopnosť 0,33810,92163,364,130,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,21350,23390,47150,50802,44
Rýchla likvidita I. stupeň 1,090,74710,73310,54540,3824
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,201,622,092,954,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,201,622,092,954,17
Služby 210 348191 502165 139277 776122 121
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 481 844459 873569 964479 701547 971
Spotreba materiálu… 505 073479 736404 715328 423268 536
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 60031 02743 44055 86011 454
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 125 2631 089 3941 055 155916 399630 402
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000900,000,0000
Tržby z predaja tovaru 20 86331 02729 14622 51115 513
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 104 4001 058 3671 026 009892 988614 889
Účtovný cash flow 23 977-119 276100 4628 617199 484
Úročený dlh 18 60031 02743 44055 86011 454
Úrokové krytie 85,1466,2377,6976,3640,79
Vlastné imanie 314 276247 173189 852100 33624 794
Všetky záväzky 161 068200 200361 612354 865523 177
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 50012 50018 50024 5000,0000
Výsledok hospodárenia 92 19080 270121 20771 83882 472
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 92 19080 270121 20771 83882 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 67 10357 82089 51650 97560 515
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 57 82089 51650 97524 65614 077
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 85 40474 033116 18867 52579 170
Zásoby 46 96948 11742 15339 95025 314
Záväzky 161 068200 200361 612354 865523 177
Záväzky z obchodného styku 7 7469 48111 86812 8170,0000
Zisk pred zdanením 85 40474 033116 18867 52579 170
Zmena EBIT 1,150,63861,722,094,32