Intech Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 446 3166 668 1076 160 7636 514 2374 229 481
Aktivácia 184 3510,0000497 121341 229438 938
Bankové úvery 2 475 0802 526 5791 695 8761 670 410567 886
Bežná likvidita III. stupeň 0,87330,79450,73870,73271,13
Bežné bankové úvery 2 042 5211 994 0201 190 5671 227 010567 886
Časové rozlíšenie aktív 11 89712 98110 02028 41419 219
Časové rozlíšenie pasív 612 825751 670885 3261 025 6960,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,512,672,402,752,61
Celkové tržby 5 888 9236 208 7598 746 7047 651 9690,0000
Celkový dlh 4 169 7744 304 8623 725 6624 025 6253 058 036
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 400 2102 435 2421 518 3181 126 268435 287
Čistá hodnota zákazky 0,000024 8440,000089 8030,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 74 87091 337177 558544 142132 599
Čistý cash flow -16 467-86 221-366 584-250 346132 599
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 137 268132 871154 800240 276123 313
Čistý zisk 52 14261 80086 858139 00384 625
Čistý zisk v minulom roku 61 80086 858139 003152 468144 591
Cudzie zdroje -1 663 717-1 611 575-1 549 775-1 462 916-1 171 445
Daň z príjmov 27 24515 38617 36458 1620,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 38617 36458 16247 6580,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 27 24515 38617 36458 1620,0000
Dlhodobé bankové úvery 432 559532 559505 309443 4000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 759 4011 708 2991 712 1371 400 617100 144
Dlhodobý dlh 432 559532 559505 309443 4000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 119,56101,0637,2973,79139,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 95,9088,4134,1546,4846,77
Doba obratu aktív 416,49368,86282,36352,96220,83
Doba obratu pohľadávok 233,24195,55115,77149,68144,73
Doba obratu zásob 292,35306,66406,27774,100,0000
Doba splácania záväzkov 208,55287,54340,791 282149,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,6450,9053,78119,27119,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 150,94230,07297,66766,330,0000
EBIT v minulom roku 132 871154 800240 276241 094188 428
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 137 268132 871154 800240 276123 313
EBITDA 773 989739 679754 633534 238374 251
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 773 989739 679754 633534 238374 251
Finančná páka 3,874,143,984,453,61
Finančné účty 74 87091 337177 558544 142132 599
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 760 087739 272767 358519 726363 435
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11200,13800,19050,33790,5423
Krátkodobé pohľadávky 1 850 5551 826 874813 6911 361 8212 671 819
Krátkodobé záväzky 721 885920 1411 173 4382 201 3142 293 444
Krytie dlhovej služby 1,150,91620,80630,49989,67
Materiál 341 948180 005119 22815 63760 224
Nákladové úroky 57 88155 68550 57843 11138 688
Nákladové úroky v minulom roku 55 68550 57843 11140 96843 837
Náklady na predaný tovar 4 603 6245 512 8376 746 6535 627 2375 772 327
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 263 4501 168 0031 256 791626 6640,0000
Neobežný majetok 1 737 6242 047 3132 048 4491 850 192899 323
Obežný majetok 4 696 7954 607 8134 102 2944 635 6313 310 939
Obrat aktív 0,87640,98951,291,031,65
Obrat neobežného majetku 3,253,223,893,647,77
Obrat obežného majetku 1,201,431,941,452,11
Obrat zásob 1,251,190,89840,47150,0000
Odpisy 669 270657 206642 656336 858232 362
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 334 635328 603321 328168 429232 362
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 334 635328 603321 328168 4290,0000
Osobné náklady 687 042744 945718 994714 4630,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 61222 87316 60918 51410 816
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 522 485711 3671 024 9131 225 9010,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 721 412719 006729 514475 861316 987
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65700,68620,59070,64410,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,82770,92940,96841,770,2171
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,521,461,691,550,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,77100,77420,89381,065,24
Pohľadávky z obchodného styku 1 484 3581 598 285745 080857 821895 728
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57360,52680,30810,43430,9868
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 101,0318,694,235,84-8,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,2845-1,55-7,25-5,813,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64680,64560,60470,61800,7230
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,512,672,402,752,61
Pridaná hodnota 1 045 7321 085 5691 217 0891 109 2001 218 479
Primárna platobná neschopnosť 0,35200,46061,381,530,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,395,824,947,548,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,395,824,947,548,17
Služby 1 566 7501 756 1952 737 1093 446 1482 999 999
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 446 3166 668 1076 160 7636 514 2374 229 481
Spotreba materiálu… 1 790 9621 984 8153 332 1012 337 0722 612 581
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 475 0802 526 5791 695 8761 670 410567 886
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 650 1896 609 6397 978 4096 738 4386 990 806
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 833,0011 23314 6672 0010,0000
Tržby z predaja tovaru 1 259 9401 179 9561 420 257667 3110,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 389 4165 418 4506 543 4856 069 1266 990 806
Účtovný cash flow -16 467-86 221-366 584-250 346132 599
Úročený dlh 2 475 0802 526 5791 695 8761 670 410567 886
Úrokové krytie 2,372,393,065,573,19
Vlastné imanie 1 663 7171 611 5751 549 7751 462 9161 171 445
Všetky záväzky 4 169 7744 304 8623 725 6624 025 6253 058 036
Výnosy budúcich období dlhodobé 474 447612 829761 946923 3760,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 138 378138 841123 380102 3200,0000
Výsledok hospodárenia 105 55293 706126 644199 381132 238
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 105 55293 706126 644199 381132 238
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 52 14261 80086 858139 00384 625
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 61 80086 858139 003152 468144 591
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 79 38777 186104 222197 165112 734
Zásoby 1 011 969981 3031 398 9081 329 051406 377
Záväzky 4 169 7744 304 8623 725 6624 025 6253 058 036
Záväzky z obchodného styku 522 485736 2111 024 9131 315 7040,0000
Zisk pred zdanením 79 38777 186104 222197 165112 734
Zmena EBIT 1,030,85830,64430,99660,6544
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -166 813-603 82482 227441 418-598 685
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -166 813-603 82482 227441 418-598 685
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00009 651

Činnosti firmy
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Vydavateľská činnosť
Výroba kotlov na biomasu
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Montáž, rekonštrukcia a údržba bioplynových staníc
Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Nákup, spracovanie, skladovanie a predaj biomasy na energetické účely
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Marketingové a organizačné poradenstvo
Sprostredkovateľská činnosť
Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
Opravy pracovných strojov - kogeneračných jednotiek
Prípravné práce k realizácii stavieb
Výroba energetických zariadení
Výroba bioplynových staníc
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Prenájom hnuteľných vecí
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe
Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Montáž, rekonštrukcia a údržba kotlov na biomasu
Montáž, údržba a rekonštrukcie energetických zariadení
Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
Čistiace a upratovacie služby
Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
Reklamná a propagačná činnosť