ENZO TUNING spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 195 296169 390145 49197 87863 185
Bankové úvery 310,002 9055 2450,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,98181,011,010,96440,9824
Časové rozlíšenie aktív 140,000,00000,000098,00308,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2745-0,8593-0,68380,9635-14,18
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -49,87-373,29-43,96-28,0557,56
Celkové tržby 72 95886 46292 54761 6190,0000
Celkový dlh 199 292169 845148 878101 49662 106
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -666,00832,002 781-4 780-15 296
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 976,002 0732 4644 78015 296
Čistý cash flow -1 097-391,00-2 3163 48615 296
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 5104 4201 8022 323-7 752
Čistý zisk -3 5412 931231,001 363-7 752
Čistý zisk v minulom roku 2 931231,001 363-6 061-2 556
Cudzie zdroje 3 996455,003 3873 618-1 079
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 310,002 9055 2450,00000,0000
Dlhodobý dlh 310,002 9055 2450,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 175,97149,25219,04331,33136,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 175,97149,25219,04331,33136,55
Doba obratu aktív 1 2541 058879,21940,39305,96
Doba obratu pohľadávok 175,97149,25219,04331,33136,24
Doba obratu zásob 2 5211 9912 515959,16151,24
Doba splácania záväzkov 3 0062 3173 3821 664269,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 2781 042867,91975,15300,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 212,37311,18492,53-31,600,0000
EBIT v minulom roku 4 4201 8022 323-5 101-2 556
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 5104 4201 8022 323-7 752
EBITDA -3 1244 7574 8922 824-5 288
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 1244 7574 8922 824-5 288
Efektívna daňová sadzba 0,00000,24670,80600,41330,0000
Finančná páka -48,87-372,29-42,96-27,0558,56
Finančné účty 976,002 0732 4644 78015 296
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 5104 4201 8022 715-5 377
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,020,98530,98711,040,9829
Krátkodobé pohľadávky 27 39623 90536 24734 48628 136
Krátkodobé záväzky 198 925166 892143 621101 49662 106
Krytie dlhovej služby -100,778,998,010,00000,0000
Materiál 61 65455 28526 41131 00414 203
Nákladové úroky 31,00529,00611,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 529,00611,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 73 58173 92184 32458 66183 999
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 24 15126 29415 49822 26741 689
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00002 171
Obežný majetok 195 156169 390145 49197 78060 706
Obrat aktív 0,29100,34510,41510,38811,19
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000034,72
Obrat obežného majetku 0,29120,34510,41510,38851,24
Obrat zásob 0,14480,18330,14510,38052,41
Odpisy 0,00000,00000,0000392,002 375
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000196,002 375
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000196,000,0000
Osobné náklady 1 9567 7842 5850,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 386,00337,003 090109,0089,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 14 05222 41720 913-1 9280,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 5412 931231,001 755-5 377
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,96071,200,1243-0,3767-7,18
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,96721,770,9636-0,6421-7,18
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,1167-0,5035-0,10810,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,6938-0,5879-1,54-0,9283-0,1026
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -8,57-1,99-9,250,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -8,57-1,99-9,25-52,73-3,63
Pohľadávky z obchodného styku 27 39623 90536 24734 48628 200
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14330,15570,26950,38780,7043
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,64-1,16-1,461,04-0,0705
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -35,39-0,7391-3,790,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,021,001,021,040,9829
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -49,87-373,29-43,96-28,0557,56
Pridaná hodnota -16 756-15 459-23 924-20 671-8 622
Primárna platobná neschopnosť 0,51290,93780,5770-0,05590,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,8861-6,44-0,0682-0,3767-7,18
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -63,7935,7030,4335,94-11,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -63,7935,7030,4335,94-11,74
Služby 19 41126 34323 82422 1508 004
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 195 296169 390145 49197 87863 185
Spotreba materiálu… 30 01921 28445 00214 24434 306
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 310,002 9055 2450,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 56 82558 46260 40037 99075 377
Tržby z predaja tovaru 27 15133 56016 75820 97547 564
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 67424 90243 64217 01527 813
Účtovný cash flow -1 097-391,00-2 3163 48615 296
Úročený dlh 310,002 9055 2450,00000,0000
Úrokové krytie -113,238,362,950,00000,0000
Vlastné imanie -3 996-455,00-3 387-3 6181 079
Všetky záväzky 199 292169 845148 878101 49662 106
Výsledok hospodárenia -3 1244 7574 8922 432-7 663
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 1244 7574 8922 432-7 663
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 5412 931231,001 363-7 752
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 931231,001 363-6 061-2 556
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 5413 8911 1912 323-7 752
Zásoby 166 784143 412106 78058 51417 274
Záväzky 199 292169 845148 878101 49662 106
Záväzky z obchodného styku 14 05222 41720 913-1 9280,0000
Zisk pred zdanením -3 5413 8911 1912 323-7 752
Zmena EBIT -0,79412,450,7757-0,45543,03