Slovgen s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 68 19165 04272 726119 87946 016
Bežná likvidita III. stupeň 4,9314,0212,005,924,91
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000010,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2507-0,3911-0,3804-0,7415-1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,485,564,753,954,83
Celkové tržby 136 730131 859132 550198 8990,0000
Celkový dlh 6 2664 5215 39718 9649 145
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 523-23 671-25 613-74 825-37 149
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 52323 67125 61374 82537 149
Čistý cash flow 15 52323 67125 61374 82537 149
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 3184 56912 99682 607-3 018
Čistý zisk 1 7643 60910 09564 290-3 018
Čistý zisk v minulom roku 3 60910 09564 29025 871127,00
Cudzie zdroje -61 925-60 521-67 329-100 915-36 871
Daň z príjmov 554,00960,002 90118 3170,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 90118 3177 3640,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 554,00960,002 90118 3170,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,0997,05107,7968,261,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,28521,223,380,54871,50
Doba obratu aktív 181,79181,88200,26219,99137,22
Doba obratu pohľadávok 38,0997,05107,7968,261,78
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000039,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16,7011,9114,8634,7322,94
EBIT v minulom roku 4 56912 99682 60733 235127,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 3184 56912 99682 607-3 018
EBITDA 15 7889 53221 40492 39710 403
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 7889 53221 40492 39710 403
Finančná páka 1,101,071,081,191,25
Finančné účty 15 52323 67125 61374 82537 149
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9081-0,9305-0,9258-0,8418-0,8013
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90810,93050,92580,84180,8013
Hrubá marža 0,42760,36990,39340,65460,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 6727 74518 96290 2549 007
Krátkodobé pohľadávky 14 28934 70639 14537 199598,00
Krátkodobé záväzky 6 2664 2605 39718 9267 692
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 543830,001 499115,000,0000
Náklady na predaný tovar 78 21783 08180 40068 70470 735
Neobežný majetok 37 2855 3357 9687 8558 259
Obežný majetok 30 90659 70764 758112 02437 747
Obrat aktív 2,012,011,821,662,66
Obrat neobežného majetku 3,6724,4716,6425,3214,82
Obrat obežného majetku 4,432,192,051,783,24
Odpisy 9 9703 0765 3557 5687 133
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 9703 0765 3557 5687 133
Osobné náklady 42 21239 02830 52837 4600,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1161 7872 4432 1441 398
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001,00001,00002,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 7346 68515 45071 8584 115
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,02850,05960,14990,6371-0,0819
Podiel EBIT k aktívam 0,03400,07020,17870,6891-0,0656
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,03400,07020,17870,6891-0,0656
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,03740,07520,19300,8183-0,0788
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,22760,36390,35220,62420,8073
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72200,80010,58540,28770,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7305
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,391,251,713,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,161,452,897,24
Pohľadávky z obchodného styku 107,00436,001 228299,00502,00
Pohotová likvidita II. stupeň 4,7613,7012,005,924,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,99-2,56-2,63-1,35-0,9925
Pridaná hodnota 58 46448 77852 150130 19551 669
Primárna platobná neschopnosť 14,421,901,220,38460,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,02590,05550,13880,5363-0,0656
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02850,05960,14990,6371-0,0819
Rýchla likvidita I. stupeň 2,485,564,753,954,83
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,39690,47430,25210,20520,8791
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,39690,47430,25210,20520,8791
Služby 51 87557 36162 24439 89742 162
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 68 19165 04272 726119 87946 016
Spotreba materiálu… 26 34225 72018 15628 80728 573
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 136 917130 529132 550198 899122 404
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 136 917130 529132 550198 899122 404
Účtovný cash flow 15 52323 67125 61374 82537 149
Vlastné imanie 61 92560 52167 329100 91536 871
Všetky záväzky 6 2664 5215 39718 9649 145
Výsledok hospodárenia 5 8186 45616 04984 8293 270
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 8186 45616 04984 8293 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 7643 60910 09564 290-3 018
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 60910 09564 29025 871127,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 3184 56912 99682 6071 898
Zásoby 1 0941 3300,00000,00000,0000
Záväzky 6 2664 5215 39718 9649 145
Záväzky z obchodného styku 1 543830,001 499115,000,0000
Zisk pred zdanením 2 3184 56912 99682 6071 898
Zmena EBIT 0,50730,35160,15732,49-23,76