FLORÉN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 7021 7153 1442 5846 021
Bežná likvidita III. stupeň 0,14500,15590,50980,08680,2485
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000765,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000422,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07990,12230,79420,04970,0982
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,17-1,18-2,02-1,09-1,31
Celkové tržby 3 3361 1735 41916 9420,0000
Celkový dlh 11 78811 0526 21529 82523 852
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -806,00-1 142-2 439-1 353-1 792
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2242-5,34-0,5221-0,18390,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 806,001 1422 4391 3531 792
Čistý cash flow 806,001 1422 4391 3531 792
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -748,00-5 306-1 869-2 155-3 835
Čistý zisk -748,00-6 266-2 829-3 115-3 835
Čistý zisk v minulom roku -6 266-2 829-3 115-5 874-7 625
Cudzie zdroje 10 0869 3373 07127 24118 253
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 188,500,000048,5526,9224,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 91,090,00000,000010,5224,58
Doba obratu aktív 358,060,0000216,5256,5042,72
Doba obratu pohľadávok 188,500,000048,5526,9224,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000210,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 4700,0000424,71651,13168,91
EBIT v minulom roku -5 306-1 869-2 155-4 914-7 625
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -748,00-5 306-1 869-2 155-3 835
EBITDA 265,00-4 533-786,00-942,00-2 969
EBITDA marža 0,0794-3,86-0,1450-0,05560,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 265,00-4 533-786,00-942,00-2 969
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,1809-0,5136-0,44550,0000
Finančná páka -0,1687-0,1837-1,02-0,0949-0,3299
Finančné účty 806,001 1422 4391 3531 792
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 5,935,440,976810,543,03
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -5,93-5,44-0,9768-10,54-3,03
Hrubá marža -0,3369-4,690,27030,34960,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -748,00-5 306-1 869-2 155-3 835
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 6,906,421,9611,523,95
Krátkodobé pohľadávky 896,00573,00705,001 2313 464
Krátkodobé záväzky 11 74011 0046 16729 77723 804
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00001 4351 4351 4350,0000
Náklady na predaný tovar 2 8595 5053 83510 76941 251
Obežný majetok 1 7021 7153 1442 5845 256
Obrat aktív 1,020,00001,696,468,54
Obrat obežného majetku 1,020,00001,696,469,79
Osobné náklady 0,00000,00002 1906 1690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 013773,001 0831 213866,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -748,00-6 266-2 829-3 115-3 835
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,07420,67110,92120,11440,2101
Podiel EBIT k aktívam -0,4395-3,09-0,5945-0,8340-0,6369
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,4395-3,09-0,5945-0,8340-0,6849
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07450,57120,61830,07920,2107
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,47360,66590,77580,52360,2976
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00001,491,040,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,24160,97360,45010,07990,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,66900,96010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,66900,96010,0000
Pohľadávky z obchodného styku 433,000,00000,0000481,003 464
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14500,15590,50980,08680,2485
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,518,181,2620,1310,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,936,441,9811,543,96
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,17-1,18-2,02-1,09-1,31
Pridaná hodnota -1 124-5 5051 4655 92310 187
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00002,980,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,4395-3,65-0,8998-1,21-0,6369
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07420,67110,92120,11440,2101
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 44,48-2,44-7,91-31,66-8,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 44,48-2,44-7,91-31,66-8,03
Služby 2 2124 8562 7258 93327 308
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 7021 7153 1442 5846 021
Spotreba materiálu… 647,00649,001 1101 83613 943
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 7350,00005 30016 69251 438
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 7350,00005 30016 69251 438
Účtovný cash flow 806,001 1422 4391 3531 792
Vlastné imanie -10 086-9 337-3 071-27 241-18 253
Všetky záväzky 11 78811 0526 21529 82523 852
Výsledok hospodárenia 265,00-4 533-786,00-942,00-2 969
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 265,00-4 533-786,00-942,00-2 969
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -748,00-6 266-2 829-3 115-3 835
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 266-2 829-3 115-5 874-7 625
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -748,00-5 306-1 869-2 155-3 835
Záväzky 11 78811 0526 21529 82523 852
Záväzky z obchodného styku 0,00001 4351 4351 4350,0000
Zisk pred zdanením -748,00-5 306-1 869-2 155-3 835
Zmena EBIT 0,14102,840,86730,43850,5030