DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 55 144 01249 875 63837 677 03335 619 26828 753 147
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000293 968
Bežná likvidita III. stupeň 2,271,822,131,390,8823
Časové rozlíšenie aktív 375 462130 33681 4372 692 354111 310
Časové rozlíšenie pasív 2 689 6172 662 5312 542 9102 468 4342 315 054
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,39090,37050,80740,62020,2003
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,66510,81480,70811,131,72
Celkové tržby 39 588 25239 936 91137 715 84635 971 20835 230 985
Celkový dlh 20 951 92521 196 79714 564 76417 605 17716 716 785
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 121 717-25 938 635-19 516 547-11 960 731-4 703 493
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 121 71725 938 63519 516 54711 960 7314 703 493
Čistý cash flow 6 183 0826 422 0887 555 8167 257 2392 754 654
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 489 6347 179 0986 413 1337 694 1666 100 508
Čistý zisk 5 486 1605 446 9515 023 7025 824 3494 693 796
Čistý zisk v minulom roku 5 446 9515 023 7025 824 3494 693 7964 110 267
Cudzie zdroje -31 502 470-26 016 310-20 569 359-15 545 657-9 721 308
Daň z príjmov 2 003 4741 732 1471 389 4311 869 8171 406 712
Daň z príjmov v minulom roku 1 732 1471 389 4311 869 8171 406 7121 203 332
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 003 4741 732 1471 389 4311 869 8171 406 712
Dlhodobé pohľadávky 1 020 2861 196 1661 047 0511 069 543743 487
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 81,9488,5248,7046,4890,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 81,3288,2240,6245,1486,96
Doba obratu aktív 523,02477,70381,74368,48309,77
Doba obratu pohľadávok 91,6299,9859,3157,5598,60
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000977,97
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000014 122
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 150,04166,0294,81121,04148,16
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000013 418
EBIT v minulom roku 7 179 0986 413 1337 694 1666 100 5085 313 600
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 489 6347 179 0986 413 1337 694 1666 100 508
EBITDA 20 041 37019 166 90219 719 40519 928 77615 998 575
EBITDA marža 0,50620,47990,52280,55400,4541
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 041 37019 166 90219 719 40519 928 77615 998 575
Finančná páka 1,751,921,832,292,96
Finančné účty 32 121 71725 938 63519 516 54711 960 7314 703 493
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5713-0,5216-0,5459-0,4364-0,3381
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57130,52160,54590,43640,3381
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 323 57919 207 41421 697 33119 983 63217 170 506
Krátkodobé pohľadávky 8 639 7199 242 2274 806 4194 493 2508 409 147
Krátkodobé záväzky 15 818 79817 333 5139 357 63611 700 97113 751 979
Krytie dlhovej služby 7,457,207,758,076,91
Materiál 839 7311 177 887888 546604 612948 117
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 21 055 34421 043 29119 843 75917 492 81718 802 224
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000355 448
Neobežný majetok 12 147 09712 190 38711 337 03314 798 77813 833 336
Obežný majetok 42 621 45337 554 91526 258 56318 128 13614 808 501
Obrat aktív 0,69790,76410,95610,99061,18
Obrat neobežného majetku 3,173,133,182,382,45
Obrat obežného majetku 0,90291,011,371,952,29
Odpisy 12 545 64811 961 01013 566 98212 161 8749 988 168
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 272 8245 980 5056 783 4916 080 9374 994 084
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 272 8245 980 5056 783 4916 080 9374 994 084
Osobné náklady 3 129 3813 023 3222 933 0552 857 6383 434 747
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 36515 33620 75239 07436 919
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 169 9987 185 9895 707 2945 747 4665 746 413
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 031 80817 407 96118 590 68417 986 22314 681 964
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58250,52010,51800,33580,1636
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000042,42
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,575,615,526,234,39
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,130,98071,181,12
Pohľadávky z obchodného styku 8 573 7359 210 5894 009 5354 363 9398 071 962
Pohotová likvidita II. stupeň 2,221,772,051,350,8230
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,09-4,05-2,72-2,14-3,53
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37990,42500,38660,49430,5814
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,66510,81480,70811,131,72
Pridaná hodnota 17 427 85716 957 38916 181 02017 790 38915 077 554
Primárna platobná neschopnosť 1,801,792,272,431,62
Rýchla likvidita I. stupeň 1,741,301,640,84410,2927
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,051,110,73860,88341,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,051,110,73860,88341,04
Služby 20 439 59120 512 52619 251 57016 818 53517 857 357
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 55 144 01249 875 63837 677 03335 619 26828 753 147
Spotreba materiálu… 615 753530 765592 189674 282883 387
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 629 98838 137 11837 024 11835 330 17134 484 203
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 146 78727 924999 33946 965604 425
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000442 656
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 38 483 20138 109 19436 024 77935 283 20633 437 122
Účtovný cash flow 6 183 0826 422 0887 555 8167 257 2392 754 654
Vlastné imanie 31 502 47026 016 31020 569 35915 545 6579 721 308
Všetky záväzky 20 951 92521 196 79714 564 76417 605 17716 716 785
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 689 6172 662 5312 542 9102 468 4342 315 054
Výsledok hospodárenia 7 509 9787 222 4836 343 9297 798 2546 282 991
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 509 9787 222 4836 343 9297 798 2546 282 991
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 486 1605 446 9515 023 7025 824 3494 693 796
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 446 9515 023 7025 824 3494 693 7964 110 267
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 489 6347 179 0986 413 1337 694 1666 100 508
Zásoby 839 7311 177 887888 546604 612952 374
Záväzky 20 951 92521 196 79714 564 76417 605 17716 716 785
Záväzky z obchodného styku 15 446 57216 517 2159 086 36510 602 78713 067 262
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8 276 5749 331 2263 379 0714 855 3217 320 849
Zisk pred zdanením 7 489 6347 179 0986 413 1337 694 1666 100 508
Zmena EBIT 1,041,120,83351,261,15
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 132 53111 333807 83315 613331 841