DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 49 875 63837 677 03335 619 26828 753 14713 179 748
Aktivácia 0,00000,00000,0000293 968655 689
Bežná likvidita III. stupeň 1,822,131,390,88230,6118
Časové rozlíšenie aktív 130 33681 4372 692 354111 310474 151
Časové rozlíšenie pasív 2 662 5312 542 9102 468 4342 315 0542 004 928
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2468-0,3673-0,4668-0,2834-0,6537
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,37050,80740,62020,20030,0761
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,81480,70811,131,7211,18
Celkové tržby 39 936 91137 715 84635 971 20835 230 9850,0000
Celkový dlh 21 196 79714 564 76417 605 17716 716 78510 257 576
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 938 635-19 516 547-11 960 731-4 703 493-599 633
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 938 63519 516 54711 960 7314 703 493599 633
Čistý cash flow 6 422 0887 555 8167 257 2392 754 654599 633
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 179 0986 413 1337 694 1666 100 508-3 246 917
Čistý zisk 5 446 9515 023 7025 824 3494 693 796-3 247 260
Čistý zisk v minulom roku 5 023 7025 824 3494 693 7964 110 2675 349 805
Cudzie zdroje -26 016 310-20 569 359-15 545 657-9 721 308-917 244
Daň z príjmov 1 732 1471 389 4311 869 8171 406 7120,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 389 4311 869 8171 406 7121 203 3320,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 732 1471 389 4311 869 8171 406 7120,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 196 1661 047 0511 069 543743 487696 974
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,5248,7046,4890,6035,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,2240,6245,1486,9635,37
Doba obratu aktív 477,70381,74368,48309,77170,86
Doba obratu pohľadávok 99,9859,3157,5598,6044,43
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000977,975 355
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000014 122195,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 166,0294,81121,04148,16102,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000013 4180,0000
EBIT v minulom roku 6 413 1337 694 1666 100 5085 313 6005 406 457
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 179 0986 413 1337 694 1666 100 508-3 246 917
EBITDA 19 166 90219 719 40519 928 77615 998 575656 318
EBITDA marža 0,47990,52280,55400,45410,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 166 90219 719 40519 928 77615 998 575656 318
Finančná páka 1,921,832,292,9614,37
Finančné účty 25 938 63519 516 54711 960 7314 703 493599 633
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5216-0,5459-0,4364-0,3381-0,0696
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52160,54590,43640,33810,0696
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 207 41421 697 33119 983 63217 170 506641 571
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34750,24840,32850,47830,5977
Krátkodobé pohľadávky 9 242 2274 806 4194 493 2508 409 1472 730 372
Krátkodobé záväzky 17 333 5139 357 63611 700 97113 751 9797 877 122
Krytie dlhovej služby 7,207,758,076,910,3273
Materiál 1 177 887888 546604 612948 1172 223 986
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000343,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,000056 652
Náklady na predaný tovar 21 043 29119 843 75917 492 81718 802 22414 042 600
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000355 448152 784
Neobežný majetok 12 190 38711 337 03314 798 77813 833 3366 436 884
Obežný majetok 37 554 91526 258 56318 128 13614 808 5016 268 713
Obrat aktív 0,76410,95610,99061,182,14
Obrat neobežného majetku 3,133,182,382,454,37
Obrat obežného majetku 1,011,371,952,294,49
Odpisy 11 961 01013 566 98212 161 8749 988 1682 775 996
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 980 5056 783 4916 080 9374 994 0842 775 996
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 980 5056 783 4916 080 9374 994 0840,0000
Osobné náklady 3 023 3222 933 0552 857 6383 434 7470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 33620 75239 07436 91914 747
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 185 9895 707 2945 747 4665 746 4130,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 407 96118 590 68417 986 22314 681 964-471 264
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20940,24420,37470,4828-3,54
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,24030,24880,35870,4809-0,9846
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52010,51800,33580,16360,0455
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000042,420,9601
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,615,526,234,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,130,98071,181,125,08
Pohľadávky z obchodného styku 9 210 5894 009 5354 363 9398 071 9622 727 997
Pohotová likvidita II. stupeň 1,772,051,350,82300,3850
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,05-2,72-2,14-3,53-1,53
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00001 748
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,42500,38660,49430,58140,7783
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,81480,70811,131,7211,18
Pridaná hodnota 16 957 38916 181 02017 790 38915 077 55414 112 248
Primárna platobná neschopnosť 1,792,272,431,620,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20940,24420,37470,4828-3,54
Rýchla likvidita I. stupeň 1,301,640,84410,29270,0607
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,110,73860,88341,0415,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,110,73860,88341,0415,63
Služby 20 512 52619 251 57016 818 53517 857 35713 677 981
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 49 875 63837 677 03335 619 26828 753 14713 179 748
Spotreba materiálu… 530 765592 189674 282883 387867 524
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 137 11837 024 11835 330 17134 484 20328 166 798
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000011 950
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 27 924999 33946 965604 4250,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000442 656111 200
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 38 109 19436 024 77935 283 20633 437 12228 043 648
Účtovný cash flow 6 422 0887 555 8167 257 2392 754 654599 633
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-9 466
Vlastné imanie 26 016 31020 569 35915 545 6579 721 308917 244
Všetky záväzky 21 196 79714 564 76417 605 17716 716 78510 257 576
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 662 5312 542 9102 468 4342 315 0542 004 928
Výsledok hospodárenia 7 222 4836 343 9297 798 2546 282 991-2 126 630
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 222 4836 343 9297 798 2546 282 991-2 126 630
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 446 9515 023 7025 824 3494 693 796-3 247 260
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 023 7025 824 3494 693 7964 110 2675 349 805
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 179 0986 413 1337 694 1666 100 508-1 730 578
Zásoby 1 177 887888 546604 612952 3742 241 734
Záväzky 21 196 79714 564 76417 605 17716 716 78510 257 576
Záväzky z obchodného styku 16 517 2159 086 36510 602 78713 067 2620,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9 331 2263 379 0714 855 3217 320 8490,0000
Zisk pred zdanením 7 179 0986 413 1337 694 1666 100 508-1 730 578
Zmena EBIT 1,120,83351,261,15-0,6006
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 333807 83315 613331 8416 952