FLIGHT SERVICE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 19 50918 81119 2247 45621 371
Bankové úvery 4,000,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 4,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000024,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,09-1,09-1,08-1,03-1,06
Celkové tržby 24 18756 68855 38976 6000,0000
Celkový dlh 237 171236 972252 323271 799365 927
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 14 81816 86525 63216 51316 029
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,02060,26350,56410,49900,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 237,00409,00273,00276,00760,00
Čistý cash flow 237,00409,00273,00276,00760,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 11119 72638 70449 3333 902
Čistý zisk 499,0014 93931 24438 2223 902
Čistý zisk v minulom roku 14 93931 24438 22241 992-6 347
Cudzie zdroje 217 662218 161233 099264 343344 556
Daň z príjmov 422,003 2167 09111 1110,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 2167 09111 11110 7390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 422,003 2167 09111 1110,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 118,2632,5116,440,6814344,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,2118,910,00000,6814330,52
Doba obratu aktív 294,62137,60127,5835,53543,36
Doba obratu pohľadávok 118,2632,5116,440,6814344,51
Doba splácania záväzkov 0,000025 6650,00000,000025 361
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 9441 4091 3261 0898 197
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000921,690,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 19 72638 70449 33352 731-6 347
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 11119 72638 70449 3333 902
EBITDA 4 73522 35139 47549 4343 983
EBITDA marža 0,19580,39430,71270,64540,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 73522 35139 47549 4343 983
Finančné účty 237,00409,00273,00276,00760,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 11,1611,6012,1335,4516,12
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -11,16-11,60-12,13-35,45-16,12
Hrubá marža 0,58160,42820,85460,74720,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 62822 24339 33349 3363 902
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 9,9910,2410,3930,6615,09
Krátkodobé finančné výpomoci 15 05117 27425 90516 78916 789
Krátkodobé pohľadávky 7 8314 4452 477143,0013 550
Krátkodobé záväzky 194 956192 662199 752228 589322 402
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 2456 9197 33319 2750,0000
Krytie dlhovej služby 3,9814,23106,980,00000,0000
Nákladové úroky 1 1901 571369,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 571369,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 10 10125 6247 66719 3614 640
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 7400,00000,00000,0000
Neobežný majetok 11 44113 95716 4747 0377 037
Obežný majetok 8 0684 8542 750419,0014 310
Obrat aktív 1,242,652,8610,270,6718
Obrat neobežného majetku 2,113,583,3410,892,04
Obrat obežného majetku 3,0010,2820,00182,821,00
Odpisy 2 5172 517629,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 5172 517629,000,00000,0000
Osobné náklady 8 9628 2857 8507 8010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 107,00108,00142,0098,0081,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 01617 45631 87338 2223 902
Podiel EBIT k aktívam 0,10821,052,016,620,1826
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,10821,052,016,620,1826
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63700,34130,16580,13630,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00008,860,00000,00002,09
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,572,936,037,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,232,255,587,340,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 8412 5850,0000143,0013 000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 918,41533,40853,84957,76453,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,19920,26030,73980,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,77170,91831,352,250,7856
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 12,1612,6013,1336,4517,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,09-1,09-1,08-1,03-1,06
Pridaná hodnota 14 06824 27547 33357 2399 716
Primárna platobná neschopnosť 1,242,680,0000134,790,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,02560,79421,635,130,1826
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 50,0910,606,395,5091,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 50,0910,606,395,5091,87
Služby 7 26515 6066 73618 2864 250
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 50918 81119 2247 45621 371
Spotreba materiálu… 2 8367 278931,001 075390,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 15 05517 27425 90516 78916 789
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 16949 89955 00076 60014 356
Tržby z predaja tovaru 0,00006 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 16943 89955 00076 60014 356
Účtovný cash flow 237,00409,00273,00276,00760,00
Úročený dlh 15 05517 27425 90516 78916 789
Úrokové krytie 1,7712,56104,890,00000,0000
Vlastné imanie -217 662-218 161-233 099-264 343-344 556
Všetky záväzky 237 171236 972252 323271 799365 927
Výsledok hospodárenia 2 21819 83438 84649 4343 983
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 21819 83438 84649 4343 983
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 499,0014 93931 24438 2223 902
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 93931 24438 22241 992-6 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 921,0018 15538 33549 3333 902
Záväzky 237 171236 972252 323271 799365 927
Záväzky z obchodného styku 7 2456 9197 33319 2750,0000
Zisk pred zdanením 921,0018 15538 33549 3333 902
Zmena EBIT 0,10700,50970,78450,9356-0,6148