ZDROJ, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 987 3673 018 7402 698 3172 494 9412 489 299
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000028 225
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000028 225
Časové rozlíšenie aktív 45,001 25492,00197,00449,00
Celkové tržby 328 933337 076317 626322 2480,0000
Celkový dlh 912 008927 819639 484471 744462 632
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 114 774108 80057 66566 17327 647
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 2265 2009 2353 827578,00
Čistý cash flow -974,00-4 0355 4083 098578,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 65749 23547 00648 0099 118
Čistý zisk -15 56232 08935 63736 3517 894
Čistý zisk v minulom roku 32 08935 63736 351-39 82261 837
Cudzie zdroje -2 075 359-2 090 921-2 058 833-2 023 197-2 026 667
Daň z príjmov 4 4209 0026 23510 7960,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 0026 23510 79611 2170,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 4209 0026 23510 7960,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,9811,856,70112,889,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,852,753,361,413,08
Doba obratu aktív 3 3153 2893 1012 9362 631
Doba obratu pohľadávok 12,9811,856,70112,889,62
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000631,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 805,16817,01591,87409,02416,88
EBIT v minulom roku 49 23547 00648 009-27 32263 435
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 65749 23547 00648 0099 118
EBITDA 162 862200 865195 474193 42055 581
EBITDA marža 0,49510,59590,61540,60020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 162 862200 865195 474193 42055 581
Finančná páka 1,441,441,311,231,23
Finančné účty 4 2265 2009 2353 827578,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6947-0,6926-0,7630-0,8109-0,8142
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69470,69260,76300,81090,8142
Hrubá marža 0,47300,57080,58690,52810,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 162 505200 619195 280193 03654 588
Krátkodobé finančné výpomoci 119 000114 00066 90070 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 11 69810 8805 83495 9309 104
Krátkodobé záväzky 725 600749 954515 049347 597394 440
Krytie dlhovej služby 17,1724,6638,07224,3945,41
Materiál 0,00000,000011 02159 28686 224
Nákladové úroky 9 4858 1445 134862,001 224
Nákladové úroky v minulom roku 8 1445 134862,001 2831 598
Náklady na predaný tovar 173 347142 642131 220140 001227 984
Neobežný majetok 2 926 2002 963 2072 633 9362 335 7012 392 944
Obežný majetok 61 12254 27964 289159 04395 906
Obrat obežného majetku 5,386,174,941,953,60
Odpisy 164 162151 384148 276146 96245 330
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 82 08175 69274 13873 48145 330
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 82 08175 69274 13873 4810,0000
Osobné náklady 49 08644 47840 29538 4590,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 357,00246,00194,00384,00993,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 21 01940 7704 64130 6800,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 148 600183 473183 913183 31353 224
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5148
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,174,334,634,430,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72960,98230,98850,91782,59
Pohľadávky z obchodného styku 7 9712 5262 9231 1962 910
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2 131518,20-380,70-653,07-3 506
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,1027-0,49551,053,590,4722
Pridaná hodnota 155 586192 402186 406170 187117 372
Primárna platobná neschopnosť 2,6416,141,5925,650,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,604,623,272,448,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,604,623,272,448,32
Služby 125 24699 52559 55687 457175 249
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 987 3673 018 7402 698 3172 494 9412 489 299
Spotreba materiálu… 48 10143 11771 66452 54452 735
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 119 000114 00066 90070 00028 225
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 328 933335 044317 626310 188345 356
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 328 933335 044317 626310 188345 356
Účtovný cash flow -974,00-4 0355 4083 098578,00
Úročený dlh 119 000114 00066 90070 00028 225
Úrokové krytie -0,17476,059,1655,697,45
Vlastné imanie 2 075 3592 090 9212 058 8332 023 1972 026 667
Všetky záväzky 912 008927 819639 484471 744462 632
Výsledok hospodárenia -1 30049 48147 19846 45810 251
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 30049 48147 19846 45810 251
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 56232 08935 63736 3517 894
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 32 08935 63736 351-39 82261 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 14241 09141 87247 1478 034
Zásoby 45 19838 19949 22059 28686 224
Záväzky 912 008927 819639 484471 744462 632
Záväzky z obchodného styku 21 01940 7704 64130 6800,0000
Zisk pred zdanením -11 14241 09141 87247 1478 034
Zmena EBIT -0,03371,050,9791-1,760,1437