Slovenská plavba a prístavy a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 73 147 04875 934 73880 169 11394 439 27587 780 217
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000388,00
Bežná likvidita III. stupeň 3,674,165,569,245,26
Časové rozlíšenie aktív 169 130134 381262 141827 629136 058
Časové rozlíšenie pasív 441 939586 116691 554653 425478 985
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,53-1,58-2,572,282,51
Celkové tržby 28 429 42333 280 11733 489 25826 727 2040,0000
Celkový dlh 7 994 7618 623 0658 291 2048 022 6249 399 915
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 411 958-5 912 081-9 429 527-14 792 711-6 726 478
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 411 9585 912 0819 429 52714 792 7116 726 478
Čistý cash flow -4 500 123-3 517 446-5 363 1843 889 2616 726 478
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 130 6132 660 0422 793 4722 870 9321 002 391
Čistý zisk 123 4152 105 0262 418 4074 390 8171 002 391
Čistý zisk v minulom roku 2 105 0262 418 4074 390 8174 232 292407 005
Cudzie zdroje -64 710 348-66 725 557-71 186 355-85 763 226-77 901 317
Daň z príjmov 7 198555 016375 065-1 519 8850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 555 016375 065-1 519 885734 5560,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 198555 016375 065-1 519 8850,0000
Dlhodobé pohľadávky 10 529 4368 029 43620 70016 93912 758
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,7142,9643,0158,6389,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,0535,7239,1438,6149,55
Doba obratu aktív 978,20890,80920,371 3651 154
Doba obratu pohľadávok 200,53137,1543,2458,8789,86
Doba obratu zásob 268,01284,27430,10440,96496,29
Doba splácania záväzkov 226,83319,24443,05350,0849,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,8326,0723,9824,7135,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 160,66229,76279,88199,220,0000
EBIT v minulom roku 2 660 0422 793 4722 870 9324 966 848407 005
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 130 6132 660 0422 793 4722 870 9321 002 391
EBITDA 4 407 9766 720 8827 768 3986 627 1163 399 277
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 407 9766 720 8827 768 3986 627 1163 399 277
Efektívna daňová sadzba 0,05510,20860,1343-0,52940,0000
Finančná páka 1,131,141,131,101,13
Finančné účty 1 411 9585 912 0819 429 52714 792 7116 726 478
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8847-0,8787-0,8880-0,9081-0,8875
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88470,87870,88800,90810,8875
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 403 6589 645 9579 467 1258 239 6373 362 448
Krátkodobé pohľadávky 4 465 2283 661 7753 746 0034 055 4986 825 265
Krátkodobé záväzky 1 782 1772 222 1582 088 4141 709 0342 677 993
Krytie dlhovej služby 9,9711,4711,2310,147,10
Materiál 2 103 1971 976 2362 019 9492 150 1512 907 494
Náklady na predaný tovar 19 448 55020 318 47920 742 38515 343 87219 931 917
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 867 7282 540 6791 720 4961 781 8482 138 335
Neobežný majetok 54 465 57856 218 30864 683 37272 593 82671 172 164
Obežný majetok 18 512 34019 582 04915 223 60021 017 82016 471 995
Obrat neobežného majetku 0,50110,55340,49150,34780,3902
Obrat obežného majetku 1,471,592,091,201,69
Obrat zásob 1,361,280,84860,82770,7355
Odpisy 4 887 7785 043 2125 985 6025 099 7522 282 530
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 443 8892 521 6062 992 8012 549 8762 282 530
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 443 8892 521 6062 992 8012 549 8760,0000
Osobné náklady 5 149 5025 816 9315 188 8665 013 6370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 23 42420 54318 64118 92236 948
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000083,00119,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 056 459971 5291 266 889886 4430,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 011 1937 148 2388 404 0099 490 5693 284 921
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66390,53880,46950,50650,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,704,256,425,560,3934
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,511,862,131,970,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,77280,99400,98900,97883,44
Pohľadávky z obchodného styku 3 443 5833 044 9223 409 4732 670 6413 770 128
Pohotová likvidita II. stupeň 2,723,464,838,334,34
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,3818,9713,27-22,05-11,58
Pridaná hodnota 7 756 80610 795 45111 051 0359 898 8367 842 333
Primárna platobná neschopnosť 0,36660,52520,38690,36420,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,63482,113,396,262,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,811,281,071,212,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,811,281,071,212,77
Služby 10 982 84811 915 03414 160 6608 090 78210 068 822
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73 147 04875 934 73880 169 11394 439 27587 780 217
Spotreba materiálu… 5 597 9745 862 7664 861 2295 471 2427 725 148
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 303 10832 586 74032 652 10426 064 06427 774 250
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00001,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 5531 472 809858 684815 6800,0000
Tržby z predaja tovaru 3 100 2982 802 4781 823 2971 976 7502 237 154
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 193 25728 311 45229 970 12323 271 63425 537 096
Účtovný cash flow -4 500 123-3 517 446-5 363 1843 889 2616 726 478
Vlastné imanie 64 710 34866 725 55771 186 35585 763 22677 901 317
Všetky záväzky 7 994 7618 623 0658 291 2048 022 6249 399 915
Výnosy budúcich období dlhodobé 226 894260 142295 627331 243153 471
Výnosy budúcich období krátkodobé 215 045325 974395 927322 182325 514
Výsledok hospodárenia -482 6822 076 5701 939 6851 956 367368 952
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -482 6822 076 5701 939 6851 956 367368 952
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 123 4152 105 0262 418 4074 390 8171 002 391
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 105 0262 418 4074 390 8174 232 292407 005
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 130 6132 660 0422 793 4722 870 9321 033 379
Zásoby 2 105 7181 978 7572 027 3702 152 6722 907 494
Záväzky 7 994 7618 623 0658 291 2048 022 6249 399 915
Záväzky z obchodného styku 1 262 3031 599 3271 319 271972 5410,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000086 0980,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 205 844627 79852 3820,00000,0000
Zisk pred zdanením 130 6132 660 0422 793 4722 870 9321 033 379
Zmena EBIT 0,04910,95220,97300,57802,46
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 4331 073 909701 795386 677747 795
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Zámočníctvo
Preklad a skladovanie tovarov, výkon doplnkových a podmieňujúcich činností..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Zasielateľstvo
Prenájom a nájom riečnych a námorných lodí, plavebných strojov a zariadení
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Nákup a predaj motorovej nafty ako pohonnej látky pre plavidlá vo vodnej doprave
Stolárstvo
Administratívne práce
Prenájom prekladištných zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Počítačové služby
Elektroinštalatérstvo
Prevádzkovanie údržby, opravy, rekonštrukcie a výroba plavidiel a iných zariadení
Prenájom hnuteľných vecí
Čistiace a upratovacie služby
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Prípravné práce k realizácii stavby
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..
Pohostinská činnosť
Kovoobrábanie
Zlievanie kovov
Prevádzkovanie bezcolného predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Sprostredkovateľská činnosť
Prevádzkovanie parkovacích plôch
Vedenie účtovníctva
Reklamné a marketingové služby
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
Murárstvo
Nákup a predaj pohonných hmôt
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..