SLOVINEC KOŽA A KOŽUŠINY s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 110 251101 830106 865103 460121 880
Bežná likvidita III. stupeň 4,865,275,787,157,29
Celkové tržby 57 77855 22955 60643 61850 382
Celkový dlh 21 81618 67217 26913 57615 006
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -431,00-6 973-7 722-2 630-4 101
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 431,006 9737 7222 6304 101
Čistý cash flow 431,006 9737 7222 6304 101
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 932-6 437672,00-16 030-6 449
Čistý zisk 2 932-6 438-288,00-16 990-7 566
Čistý zisk v minulom roku -6 438-288,00-16 990-7 566-21 145
Cudzie zdroje -88 435-83 158-89 596-89 884-106 874
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,9919,0721,8916,3318,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,5714,7217,0010,4317,14
Doba obratu aktív 934,79694,14705,37823,98888,96
Doba obratu pohľadávok 15,9919,0721,8916,3318,08
Doba obratu zásob 557 0810,00000,0000369 5720,0000
Doba splácania záväzkov 117 3020,00000,000054 7000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 174,39115,14104,5595,48101,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 2510,00000,0000-118,630,0000
EBIT v minulom roku -6 437672,00-16 030-6 449-19 993
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 932-6 437672,00-16 030-6 449
EBITDA 5 398-3 7003 548-13 580-5 078
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 398-3 7003 548-13 580-5 078
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00001,43-0,0599-0,1453
Finančná páka 1,251,221,191,151,14
Finančné účty 431,006 9737 7222 6304 101
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8021-0,8166-0,8384-0,8688-0,8769
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80210,81660,83840,86880,8769
Hrubá marža 0,81570,69600,73210,41290,5737
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 440-3 9284 149-13 522-3 725
Krátkodobé pohľadávky 1 8862 7983 3172 0512 479
Krátkodobé záväzky 20 56816 89115 84011 98913 944
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 570,0031,00546,00-26,00207,00
Krytie dlhovej služby 0,0000-3 7000,00000,0000-32,34
Nákladové úroky 0,00001,00000,00000,0000157,00
Nákladové úroky v minulom roku 1,00000,00000,0000157,00192,00
Náklady na predaný tovar 10 59816 77514 56625 60621 228
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 64,000,00000,000080,000,0000
Neobežný majetok 10 25412 76115 26917 77720 285
Obežný majetok 99 99789 06991 59685 683101 595
Obrat aktív 0,39050,52580,51750,44300,4106
Obrat neobežného majetku 4,204,203,622,582,47
Obrat obežného majetku 0,43050,60120,60370,53490,4926
Odpisy 2 5082 5082 5082 5082 508
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 5082 5082 5082 5082 508
Osobné náklady 40 02240 90736 03229 81331 892
Ostatné náklady na finančnú činnosť 319,00517,00415,00347,00401,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 361,00289,00386,00405,001 336
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 440-3 9302 220-14 482-5 058
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84911,060,88511,661,10
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 736,440,00000,0000225,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,180,93961,130,60420,9063
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,110,88531,060,55730,8403
Pohľadávky z obchodného styku 1 2472 1592 5761 3102 350
Pohotová likvidita II. stupeň 0,11270,57850,69690,39040,4719
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -205,19-11,93-11,60-34,18-26,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00006 9730,00000,000026,12
Pridaná hodnota 47 13238 43740 71118 01228 905
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,04-5,054,87-0,9997-2,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,04-5,054,87-0,9997-2,96
Služby 3 2244 2393 9843 1574 614
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 110 251101 830106 865103 460121 880
Spotreba materiálu… 7 31012 53610 58222 36916 614
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 04953 54555 61345 83050 252
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000315,000,0000209,00
Tržby z predaja tovaru 112,000,00000,000081,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 93753 54555 29845 74950 043
Účtovný cash flow 431,006 9737 7222 6304 101
Úrokové krytie 0,0000-6 4370,00000,0000-41,08
Vlastné imanie 88 43583 15889 59689 884106 874
Všetky záväzky 21 81618 67217 26913 57615 006
Výsledok hospodárenia 2 890-6 208701,00-16 088-7 377
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 890-6 208701,00-16 088-7 377
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 932-6 438-288,00-16 990-7 566
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 438-288,00-16 990-7 566-21 145
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 932-6 438672,00-16 030-6 606
Zásoby 97 68079 29880 55781 00295 015
Záväzky 21 81618 67217 26913 57615 006
Záväzky z obchodného styku 570,0031,00546,00-26,00207,00
Zisk pred zdanením 2 932-6 438672,00-16 030-6 606
Zmena EBIT -0,4555-9,58-0,04192,490,3226
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000654,000,00000,0000