AFB s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 8 3200,000016 44119 0480,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,56380,00000,64400,56660,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 4950,0000549,005 8590,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000202,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,91070,0000-0,02090,45300,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,290,0000-2,79-2,310,0000
Celkové tržby 24 0710,000028 8750,00000,0000
Celkový dlh 14 7570,000025 32833 6160,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 1960,0000-5 894-6 6000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 1960,00005 8946 6000,0000
Čistý cash flow -5 8620,0000-190,006 6000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 1730,00001 526-1 8510,0000
Čistý zisk 4 6920,00001 046-1 8510,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 0410,00004 433-5 3340,0000
Cudzie zdroje 6 4370,00009 08914 5680,0000
Daň z príjmov 480,000,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,0000480,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 85,360,0000126,3894,860,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000055,230,00000,0000
Doba obratu aktív 126,160,0000207,83274,230,0000
Doba obratu pohľadávok 85,360,0000126,3894,860,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000457,350,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 223,770,0000320,16483,960,0000
EBIT v minulom roku -1 5610,00005 393-5 3330,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 1730,00001 526-1 8510,0000
EBITDA 6 4110,00002 471-1 6750,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 4110,00002 471-1 6750,0000
Finančná páka -1,290,0000-1,81-1,310,0000
Finančné účty 1 1960,00005 8946 6000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,77370,00000,55280,76480,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,77370,0000-0,5528-0,76480,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 1730,00001 526-1 8520,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,770,00001,541,760,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 6290,00009 9986 5890,0000
Krátkodobé záväzky 14 7570,000025 32833 6160,0000
Krytie dlhovej služby 6 4110,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000480,001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 17 6600,000026 40426 8280,0000
Obežný majetok 6 8250,000015 89213 1890,0000
Obrat aktív 2,890,00001,761,330,0000
Obrat obežného majetku 3,530,00001,821,920,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2380,0000945,00195,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000018,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 8970,000018 2440,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 6920,00001 046-1 8510,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,72890,0000-0,11510,12710,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,62180,00000,0928-0,09720,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,62180,00000,0940-0,09720,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,80360,0000-0,16790,12710,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00004 3690,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56380,00000,64400,56660,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,100,0000-47,842,210,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5 8620,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,770,00001,541,760,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,290,0000-2,79-2,310,0000
Pridaná hodnota 6 4110,00002 471-1 4750,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00004,180,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,56390,00000,0636-0,09720,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,72890,0000-0,11510,12710,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,300,000010,25-20,070,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,300,000010,25-20,070,0000
Služby 17 2610,000025 76126 3820,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 3200,000016 44119 0480,0000
Spotreba materiálu… 399,000,0000643,00446,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 0710,000028 87525 3530,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 0710,000028 87525 3530,0000
Účtovný cash flow -5 8620,0000-190,006 6000,0000
Úrokové krytie 5 1730,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -6 4370,0000-9 089-14 5680,0000
Všetky záväzky 14 7570,000025 32833 6160,0000
Výsledok hospodárenia 6 4110,00002 471-1 6750,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 4110,00002 471-1 6750,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 6920,00001 046-1 8510,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 0410,00004 433-5 3340,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 1720,00001 526-1 8510,0000
Záväzky 14 7570,000025 32833 6160,0000
Záväzky z obchodného styku 7 8970,000018 2440,00000,0000
Zisk pred zdanením 5 1720,00001 526-1 8510,0000
Zmena EBIT -3,310,00000,28300,34710,0000