COFFEEBREAK SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 94225 74429 04562 343138 998
Bežná likvidita III. stupeň 0,09830,32200,32970,48510,6713
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,03-1,13-1,15-1,31-1,73
Celkové tržby 6 5285 50012 690260 049276 738
Celkový dlh 216 204228 025228 689261 804329 413
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 942-12 657-5 067-13 210-9 284
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,07-0,4795-0,0143-0,0348-0,0214
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 94212 6575 06713 2109 284
Čistý cash flow 6 94212 6575 06713 2109 284
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 981-2 637778,00-8 086-4 970
Čistý zisk -6 981-2 637-182,00-9 046-5 930
Čistý zisk v minulom roku -2 637-182,00-9 046-5 93018 055
Cudzie zdroje 209 262202 281199 644199 461190 415
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 0,0000100,00100,00100,00100,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000850,4557,2526,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000815,6956,5726,23
Doba obratu aktív 0,00000,00001 26288,90183,33
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000854,8057,4026,76
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00004,55186,17
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000233,89365,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00003 541163,43239,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000216,18338,98
EBIT v minulom roku -2 637778,00-8 086-4 97019 015
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 981-2 637778,00-8 086-4 970
EBITDA -6 821-5 9745 489-3 2095 234
EBITDA marža -1,04-1,090,4325-0,01230,0189
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 821-5 9745 489-3 2095 234
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00001,23-0,1187-0,1932
Finančná páka -0,0332-0,1273-0,1455-0,3126-0,7300
Finančné účty 6 94212 6575 06713 2109 284
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 30,147,866,873,201,37
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -30,14-7,86-6,87-3,20-1,37
Hrubá marža -0,6734-0,92580,14630,00120,0470
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 9814 9385 3534 6405 017
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 10,173,092,811,841,31
Krátkodobé pohľadávky 0,000012 23119 57240 15120 190
Krátkodobé záväzky 70 60979 63081 494114 609181 820
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 62 32972 35073 215105 932168 573
Náklady na predaný tovar 4 3965 0926 543255 663263 725
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000178 857181 515
Neobežný majetok 0,00000,00002 0746 65016 839
Obežný majetok 6 94225 74426 97155 693122 159
Obrat aktív 0,00000,00000,28924,111,99
Obrat neobežného majetku 0,00000,00004,0538,4916,43
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,31144,602,27
Obrat zásob 0,00000,00000,000080,131,96
Odpisy 0,00000,00004 5758 7089 989
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00004 5758 7089 989
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,00007 633
Ostatné náklady na finančnú činnosť 160,0088,00136,00189,00217,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 981-2 6374 393-338,004 059
Podiel EBIT k aktívam -1,01-0,10240,0268-0,1297-0,0358
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,01-0,10240,0268-0,1297-0,0358
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,49160,17450,21190,0668
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,00000,5866
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,062,300,39930,05080,0335
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,00001,70
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,40590,03450,7385
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,60320,05160,0335
Pohľadávky z obchodného styku 0,000011 12018 77239 67419 891
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 30,1415,9839,4015,1020,51
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 31,148,867,874,202,37
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,03-1,13-1,15-1,31-1,73
Pridaná hodnota -4 396-5 0921 857300,0013 013
Primárna platobná neschopnosť 0,00006,513,902,678,47
Rentabilita aktív, ROA -1,01-0,1024-0,0063-0,1451-0,0427
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -31,70-38,1741,66-81,5862,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -31,70-38,1741,66-81,5862,94
Služby 3 7693 6176 19573 91370 200
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 94225 74429 04562 343138 998
Spotreba materiálu… 627,001 475348,002 89312 010
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00005 5008 400259 982276 738
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 5000,00004 0190,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000234 407272 029
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00008 40021 5564 709
Účtovný cash flow 6 94212 6575 06713 2109 284
Vlastné imanie -209 262-202 281-199 644-199 461-190 415
Všetky záväzky 216 204228 025228 689261 804329 413
Výsledok hospodárenia -6 821-2 549914,00-7 898-4 755
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 821-2 549914,00-7 898-4 755
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 981-2 637-182,00-9 046-5 930
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 637-182,00-9 046-5 93018 055
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 981-2 637778,00-8 086-4 970
Zásoby 0,0000756,002 2322 23292 585
Záväzky 216 204228 025228 689261 804329 413
Záväzky z obchodného styku 62 32972 35073 215105 932168 573
Zisk pred zdanením -6 981-2 637778,00-8 086-4 970
Zmena EBIT 2,65-3,39-0,09621,63-0,2614
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 0750,00000,00000,0000