DKFB s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 510 674419 046471 378482 4771 102 624
Bežná likvidita III. stupeň 0,16010,14230,17230,18500,5351
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000632 700
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,21-1,18-1,23-1,25-2,14
Celkové tržby 1 114 5841 030 0631 410 7021 522 7420,0000
Celkový dlh 2 891 8322 723 3742 558 2872 401 5432 066 690
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 281 694184 672-32 898-33 248-14 643
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 98 30635 32832 89833 24814 643
Čistý cash flow 62 9782 430-350,00-44 04814 643
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -60 520-200 484-153 420-91 807-448 039
Čistý zisk -61 231-201 818-155 444-94 626-448 798
Čistý zisk v minulom roku -201 818-155 444-94 626-848 879-366 952
Cudzie zdroje 2 381 1582 304 3282 086 9091 919 066964 066
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 116,64123,42103,4296,3092,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 111,92118,2696,4590,6887,55
Doba obratu aktív 167,29150,07121,97115,66229,16
Doba obratu pohľadávok 116,64123,42103,4296,3092,02
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000601,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 805,45877,45649,71563,48423,40
EBIT v minulom roku -200 484-153 420-91 807-847 093-365 254
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -60 520-200 484-153 420-91 807-448 039
EBITDA -36 337-175 640-129 529-65 588-439 826
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -36 337-175 640-129 529-65 588-439 826
Finančná páka -0,2145-0,1819-0,2259-0,2514-1,14
Finančné účty 98 30635 32832 89833 24814 643
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,665,504,433,980,8743
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,66-5,50-4,43-3,98-0,8743
Hrubá marža 0,57800,49460,59690,61020,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -41 858-181 784-135 929-74 316-436 612
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,815,855,334,871,85
Krátkodobé finančné výpomoci 380 000220 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 356 070344 614399 692401 695442 772
Krátkodobé záväzky 2 458 8122 450 0622 510 9262 350 5192 037 232
Krytie dlhovej služby -51,11-469,63-121,74-35,28-579,48
Nákladové úroky 711,00374,001 0641 859759,00
Nákladové úroky v minulom roku 374,001 0641 859826,001 698
Náklady na predaný tovar 470 033509 684568 573593 4311 236 137
Neobežný majetok 56 29839 10438 78847 53412 509
Obežný majetok 454 376379 942432 590434 943457 415
Obrat aktív 2,182,432,993,161,59
Obrat neobežného majetku 19,7926,0636,3732,03140,40
Obrat obežného majetku 2,452,683,263,503,84
Odpisy 18 66218 70017 49217 49211 427
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 3319 3508 7468 74611 427
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 3319 3508 7468 7460,0000
Osobné náklady 683 004696 087971 564993 6650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 9717 3287 2728 8968 477
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 450,001 184872,00168,0011 691
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 6671 83611 9255 8900,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -42 569-183 118-137 952-77 134-437 371
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,061,371,151,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,94320,73190,86670,93510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91810,71280,85140,918945,51
Pohľadávky z obchodného styku 341 670330 214372 754378 247421 237
Pohotová likvidita II. stupeň 0,16010,14230,17230,18500,5351
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 37,81948,28-5 963-43,5765,84
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 88,586,50-0,3289-23,6919,29
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,74410,52500,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,666,505,434,981,87
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,21-1,18-1,23-1,25-2,14
Pridaná hodnota 644 206509 490842 044929 149520 092
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -79,58-15,51-19,75-36,62-4,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -79,58-15,51-19,75-36,62-4,70
Služby 427 117489 098542 145561 4951 192 853
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 510 674419 046471 378482 4771 102 624
Spotreba materiálu… 42 91620 58626 42831 93643 284
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 380 000220 0000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 114 2391 019 1741 410 6171 522 5801 756 229
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 114 2391 019 1741 410 6171 522 5801 756 229
Účtovný cash flow 62 9782 430-350,00-44 04814 643
Úročený dlh 380 000220 0000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -85,12-536,05-144,19-49,39-590,30
Vlastné imanie -2 381 158-2 304 328-2 086 909-1 919 066-964 066
Všetky záväzky 2 891 8322 723 3742 558 2872 401 5432 066 690
Výsledok hospodárenia -54 999-194 340-147 021-83 080-451 253
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -54 999-194 340-147 021-83 080-451 253
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -61 231-201 818-155 444-94 626-448 798
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -201 818-155 444-94 626-848 879-366 952
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -61 231-200 858-154 484-93 666-448 798
Záväzky 2 891 8322 723 3742 558 2872 401 5432 066 690
Záväzky z obchodného styku 2 6671 83611 9255 8900,0000
Zisk pred zdanením -61 231-200 858-154 484-93 666-448 798
Zmena EBIT 0,30191,311,670,10841,23