K2J s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 222 057210 834317 540961 996354 758
Bankové úvery 113 324153 3320,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,081,076,151,181,51
Bežné bankové úvery 0,0000153 3320,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 7762 5162 4232 5695 133
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,21033,88-0,34440,4680-0,4214
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5779-4,322,15-0,12300,5212
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,816,270,17284,111,81
Celkové tržby 380 569559 2112 158 5491 967 1190,0000
Celkový dlh 143 090181 84446 789773 645228 618
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 46361 077-202 411-67 71342 745
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 108 86192 255204 770111 53153 151
Čistý cash flow 16 606-112 51593 239-88 14053 151
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 70 97930 362111 34099 4581 129
Čistý zisk 49 97721 02382 40071 645-8 635
Čistý zisk v minulom roku 21 02382 40071 6451 73133 830
Cudzie zdroje -78 967-28 990-270 751-188 351-126 140
Daň z príjmov 15 7747 78225 83222 9900,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 78225 83222 9904 1320,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 7747 78225 83222 9900,0000
Dlhodobé bankové úvery 113 3240,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000011 234
Dlhodobý dlh 113 3240,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,8465,2112,56145,89190,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,4950,9912,46142,95189,33
Doba obratu aktív 214,75140,5853,77178,50330,82
Doba obratu pohľadávok 88,8465,2112,56145,89200,55
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000116,47
Doba splácania záväzkov 109,5552,65111,35925,87114,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,7917,377,35132,9595,10
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 61,0246,4073,00866,810,0000
EBIT v minulom roku 30 362111 34099 45813 09147 603
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 70 97930 362111 34099 4581 129
EBITDA 100 43958 756162 671143 01554 837
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 100 43958 756162 671143 01554 837
Finančná páka 2,817,271,175,112,81
Finančné účty 108 86192 255204 770111 53153 151
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3556-0,1375-0,8527-0,1958-0,3556
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35560,13750,85270,19580,3556
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 99 46074 610161 841142 32354 234
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12940,12360,13670,74480,2875
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00002 35943 81895 896
Krátkodobé pohľadávky 91 86797 78974 159786 269203 827
Krátkodobé záväzky 28 73626 05243 394716 495101 981
Krytie dlhovej služby 19,2137,7452,3429,655,62
Nákladové úroky 5 2281 5573 1084 8239 764
Nákladové úroky v minulom roku 1 5573 1084 8237 22813 773
Náklady na predaný tovar 263 402472 3741 984 2341 793 723323 724
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 95 747180 594142 241282 460111 936
Neobežný majetok 18 55318 27436 18861 62745 695
Obežný majetok 200 728190 044278 929897 800303 930
Obrat aktív 1,702,606,792,041,10
Obrat neobežného majetku 20,3429,9559,5631,928,57
Obrat obežného majetku 1,882,887,732,191,29
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00003,13
Odpisy 28 43635 83050 87842 84024 487
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 21817 91525 43921 42024 487
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 21817 91525 43921 4200,0000
Osobné náklady 25 69931 21225 37443 5900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 979,00946,00830,00692,00603,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 00622 95628 447670 7920,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 78 41356 853133 278114 48515 852
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,49020,43760,64490,11590,1498
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,190,41541,200,61390,2091
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,442,406,753,980,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,111,122,252,012,76
Pohľadávky z obchodného styku 91 49976 46373 572770 431203 032
Pohotová likvidita II. stupeň 7,081,076,151,181,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,760,2577-2,902,14-2,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,18-72,2630,00-18,275,44
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,51030,72730,00740,04550,2703
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64440,86250,14730,80420,6444
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,816,270,17284,111,81
Pridaná hodnota 114 02675 014171 256173 39667 689
Primárna platobná neschopnosť 0,17490,30020,38670,87070,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,63290,72520,30430,3804-0,0685
Rýchla likvidita I. stupeň 3,790,51434,480,14670,2686
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,423,090,28765,414,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,423,090,28765,414,17
Služby 138 553254 2611 827 8371 482 634169 704
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 222 057210 834317 540961 996354 758
Spotreba materiálu… 29 10237 51914 15628 62942 084
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 113 324153 3322 35943 81895 896
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 377 428555 7882 155 4901 967 119391 413
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00008 4000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 224 346334 618231 310408 323169 150
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 153 082212 7701 924 1801 558 796222 263
Účtovný cash flow 16 606-112 51593 239-88 14053 151
Úročený dlh 113 324153 3322 35943 81895 896
Úrokové krytie 13,5819,5035,8220,620,1156
Vlastné imanie 78 96728 990270 751188 351126 140
Všetky záväzky 143 090181 84446 789773 645228 618
Výsledok hospodárenia 72 00331 326111 793100 175361,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 72 00331 326111 793100 175361,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 49 97721 02382 40071 645-8 635
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 02382 40071 6451 73133 830
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 65 75128 805108 23294 635-10 001
Zásoby 0,00000,00000,00000,000035 718
Záväzky 143 090181 84446 789773 645228 618
Záväzky z obchodného styku 16 00622 95628 447670 7920,0000
Zisk pred zdanením 65 75128 805108 23294 635-10 001
Zmena EBIT 2,340,27271,127,600,0237
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000029 989
Účtovné závierky