RE + MI, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 209 621221 829230 095280 067218 916
Bankové úvery 7 49414 14626 65646 66015 408
Bežná likvidita III. stupeň 1,961,531,481,351,44
Bežné bankové úvery 7 49414 14626 65646 66015 408
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00003 556
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5648-0,1031-0,0386-0,1712-0,2993
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,60740,08030,03830,10620,1791
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,061,501,332,212,01
Celkové tržby 816 781790 251871 096748 6680,0000
Celkový dlh 107 915133 176131 457192 763146 193
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -133 913-69 820-48 167-24 359-6 357
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 141 40783 96674 82371 01921 765
Čistý cash flow 57 4419 1433 80414 94521 765
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 23 08416 99415 12415 6558 293
Čistý zisk 13 05411 6769 5778 1764 012
Čistý zisk v minulom roku 11 6769 5778 1766 4058 222
Cudzie zdroje -101 706-88 653-98 638-87 304-72 723
Daň z príjmov 3 6533 4672 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 4672 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 6533 4672 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,5818,8922,5529,0237,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,580,00000,000028,1936,33
Doba obratu aktív 93,75102,4998,36136,86113,83
Doba obratu pohľadávok 23,5818,8922,5529,0237,21
Doba obratu zásob 4,8069,6144,70109,6892,27
Doba splácania záväzkov 80,35111,0175,00125,8886,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,3052,6042,5168,7363,18
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 20,3437,5720,8639,390,0000
EBIT v minulom roku 16 99415 12415 65514 36013 359
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 23 08416 99415 12415 6558 293
EBITDA 54 53056 01039 00549 10323 394
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 54 53056 01039 00549 10323 394
Finančná páka 2,062,502,333,213,01
Finančné účty 141 40783 96674 82371 01921 765
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 54 53048 98266 02343 08718 347
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45120,51330,43220,50220,5551
Krátkodobé pohľadávky 52 72240 88552 75659 38771 572
Krátkodobé záväzky 94 575113 85899 441140 661121 517
Krytie dlhovej služby 8,5530,2614,6310,685,46
Nákladové úroky 6 3771 8512 6674 5994 281
Nákladové úroky v minulom roku 1 8512 6674 5995 0755 137
Náklady na predaný tovar 595 750549 073646 831556 705511 773
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 429 604374 348483 942407 846398 942
Neobežný majetok 9 84625 58243 24427 10521 170
Obežný majetok 199 775196 247186 851252 962194 190
Obrat aktív 3,893,563,712,673,21
Obrat neobežného majetku 82,8930,8819,7427,5633,16
Obrat obežného majetku 4,094,034,572,953,61
Obrat zásob 76,095,248,163,333,96
Odpisy 31 47232 00234 23227 5027 672
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 73616 00117 11613 7517 672
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 73616 00117 11613 7510,0000
Osobné náklady 178 942198 067177 898152 4530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00007 0286 3166 0165 047
Ostatné záväzky z obchodného styku 23 94238 53127 6640,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 44 52643 67843 80935 67811 684
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,67460,37850,32520,25360,0994
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81210,82200,85950,80130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,51290,64370,42770,46650,3716
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,221,161,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,050,97571,0624,79
Pohľadávky z obchodného styku 52 7220,00000,000057 68769 872
Pohotová likvidita II. stupeň 1,900,97541,010,69620,7076
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,77-9,70-25,93-5,84-3,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,014,941,433,255,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51480,60040,57130,68830,6678
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,061,501,332,212,01
Pridaná hodnota 220 347240 960206 985190 248190 198
Primárna platobná neschopnosť 0,45410,00000,00000,76310,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,390,65600,59340,37910,1590
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,982,383,373,936,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,982,383,373,936,25
Služby 145 981158 792142 002140 73199 195
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 209 621221 829230 095280 067218 916
Spotreba materiálu… 20 16515 93320 8878 12813 636
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 49414 14626 65646 66015 408
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 816 097790 033870 483746 953701 971
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000016 6670,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 469 913784 582829 745706 511692 761
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 346 1845 45124 07140 4429 210
Účtovný cash flow 57 4419 1433 80414 94521 765
Úročený dlh 7 49414 14626 65646 66015 408
Úrokové krytie 3,629,185,673,401,94
Vlastné imanie 101 70688 65398 63887 30472 723
Všetky záväzky 107 915133 176131 457192 763146 193
Výsledok hospodárenia 23 05824 00821 44021 60115 722
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 23 05824 00821 44021 60115 722
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 05411 6769 5778 1764 012
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 6769 5778 1766 4058 222
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 70715 14312 45711 0566 394
Zásoby 5 64671 39659 272122 556100 853
Záväzky 107 915133 176131 457192 763146 193
Záväzky z obchodného styku 23 94238 53127 66444 0190,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000044 0190,0000
Zisk pred zdanením 16 70715 14312 45711 0566 394
Zmena EBIT 1,361,120,96611,090,6208