ESSOX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 34 6980,000010 0283 2210,0000
Bežná likvidita III. stupeň 48,000,00000,06040,36360,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,99380,0000-0,0962-0,01900,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,01410,0000-0,7173-0,87690,0000
Celkové tržby 16 5500,000027 05511 2010,0000
Celkový dlh 482,000,0000-25 446-22 9450,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -506,000,0000-3 347-900,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 506,000,00003 347900,000,0000
Čistý cash flow 479,000,00002 447436,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 2750,000010 2674 7310,0000
Čistý zisk 1 7980,00009 3073 7710,0000
Čistý zisk v minulom roku -3 0550,00003 771-1 3280,0000
Cudzie zdroje -34 2160,0000-35 474-26 1660,0000
Daň z príjmov 477,000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 477,000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 499,050,0000-65,88-301,200,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 187,310,0000-230,60-742,090,0000
Doba obratu aktív 765,240,0000135,29104,960,0000
Doba obratu pohľadávok 499,050,0000-65,88-301,200,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,630,0000-343,29-747,690,0000
EBIT v minulom roku -3 0550,00004 731-1 3280,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 2750,000010 2674 7310,0000
EBITDA 2 5820,000010 5054 9270,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 5820,000010 5054 9270,0000
Finančná páka 1,010,00000,28270,12310,0000
Finančné účty 506,000,00003 347900,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,98610,0000-3,54-8,120,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98610,00003,548,120,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 2750,000010 2674 7310,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,01390,0000-2,54-7,120,0000
Krátkodobé pohľadávky 22 6280,0000-4 883-9 2430,0000
Krátkodobé záväzky 482,000,0000-25 446-22 9450,0000
Náklady na predaný tovar 13 6000,000015 8296 1420,0000
Neobežný majetok 11 5640,000011 56411 5640,0000
Obežný majetok 23 1340,0000-1 536-8 3430,0000
Obrat aktív 0,47700,00002,703,480,0000
Obrat neobežného majetku 1,430,00002,340,96860,0000
Obrat obežného majetku 0,71540,0000-17,61-1,340,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 307,000,0000238,00196,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku -10 2870,0000-43 877-45 3980,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 7980,00009 3073 7710,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,06560,00001,021,470,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,06560,00001,021,470,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 4930,0000-17 093-22 7730,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 48,000,00000,06040,36360,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -71,430,0000-14,50-60,010,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,01390,0000-2,54-7,120,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,01410,0000-0,7173-0,87690,0000
Pridaná hodnota 2 9500,000011 2265 0590,0000
Primárna platobná neschopnosť -1,210,00002,571,990,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,05180,00000,92811,170,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,050,0000-0,1315-0,03920,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,18670,0000-2,42-4,660,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,18670,0000-2,42-4,660,0000
Služby 2 0460,00004 1561 3050,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 6980,000010 0283 2210,0000
Spotreba materiálu… 11 5540,000011 6734 8370,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 5500,000027 05511 2010,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00003 0970,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 5500,000027 0558 1040,0000
Účtovný cash flow 479,000,00002 447436,000,0000
Vlastné imanie 34 2160,000035 47426 1660,0000
Všetky záväzky 482,000,0000-25 446-22 9450,0000
Výsledok hospodárenia 2 5820,000010 5054 9270,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 5820,000010 5054 9270,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 7980,00009 3073 7710,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 0550,00003 771-1 3280,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 2750,000010 2674 7310,0000
Záväzky 482,000,0000-25 446-22 9450,0000
Záväzky z obchodného styku -10 2870,0000-43 877-45 3980,0000
Zisk pred zdanením 2 2750,000010 2674 7310,0000
Zmena EBIT -0,74470,00002,17-3,560,0000