AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 000 5091 792 1181 678 3333 182 0632 949 703
Bežná likvidita III. stupeň 36,1716,8121,829,3227,75
Časové rozlíšenie aktív 5 4632 6542 4475 1334 458
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,63-1,20-1,93-0,05750,1650
Celkové tržby 4 447 4824 214 9633 528 5153 795 7753 850 208
Celkový dlh 301 466195 777136 724385 280164 607
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -252 277-98 798-191 485-292 857-309 063
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 252 27798 798191 485292 857309 063
Čistý cash flow 153 479-92 687-101 372-16 20614 129
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 135 76481 69735 26290 08973 386
Čistý zisk 102 70254 73226 79672 76057 240
Čistý zisk v minulom roku 54 73226 79672 76057 240147 985
Cudzie zdroje -1 699 043-1 596 341-1 541 609-2 796 783-2 785 096
Daň z príjmov 29 75025 0267 21217 22416 001
Daň z príjmov v minulom roku 25 0267 21217 22416 00143 478
Daň z príjmov z bežnej činnosti 29 75025 0267 21217 22416 001
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,8334,2327,57134,48109,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,8110,3413,527,587,62
Doba obratu aktív 165,29156,69174,81308,29284,39
Doba obratu pohľadávok 47,8334,2327,57134,48109,71
Doba obratu zásob 73,5691,1097,83124,60117,60
Doba splácania záväzkov 4,498,737,4837,3510,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3,496,765,4627,288,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1,722,503,0033,295,64
EBIT v minulom roku 81 69735 26290 08973 386191 463
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 135 76481 69735 26290 08973 386
EBITDA 216 214166 931132 642140 306108 126
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 216 214166 931132 642140 306108 126
Finančná páka 1,181,121,091,141,06
Finančné účty 252 27798 798191 485292 857309 063
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8493-0,8908-0,9185-0,8789-0,9442
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84930,89080,91850,87890,9442
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 221 351164 606139 442157 396106 803
Krátkodobé pohľadávky 578 876391 438264 6521 388 0581 137 956
Krátkodobé záväzky 42 28777 33652 405281 62085 607
Krytie dlhovej služby 65,2886,09105,781 336745,70
Materiál 47,00593,001 098128,00151,00
Nákladové úroky 3 3121 9391 254105,00145,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 9391 254105,00145,000,0000
Náklady na predaný tovar 3 886 5023 711 3463 101 7003 347 9613 412 126
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 437 2733 233 0302 555 9022 752 1342 869 601
Neobežný majetok 471 164492 337534 703556 483573 687
Obežný majetok 1 523 8821 297 1271 141 1832 620 4472 371 558
Obrat aktív 2,212,332,091,181,28
Obrat neobežného majetku 9,388,486,556,776,60
Obrat obežného majetku 2,903,223,071,441,60
Obrat zásob 4,964,013,732,933,10
Odpisy 82 92084 73483 52472 78484 324
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 41 46042 36741 76236 39242 162
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 41 46042 36741 76236 39242 162
Osobné náklady 309 295272 107275 131277 711311 121
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1972 3251 8661 6601 323
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 18122 15021 002250 99944 379
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 185 622139 466110 320145 544141 564
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58290,60030,68370,66150,8187
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,721,671,461,511,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,351,271,121,200,9610
Pohľadávky z obchodného styku 264 026118 232129 78478 27479 016
Pohotová likvidita II. stupeň 19,786,378,755,9916,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,0717,2215,21172,58-197,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 46,34-47,80-80,84-154,3497,44
Pridaná hodnota 530 614453 323402 439419 808380 026
Primárna platobná neschopnosť 0,06130,18730,16183,210,5616
Rýchla likvidita I. stupeň 5,971,283,651,043,61
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,391,171,032,751,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,391,171,032,751,52
Služby 413 965441 852515 679559 124499 633
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 000 5091 792 1181 678 3333 182 0632 949 703
Spotreba materiálu… 35 26436 46430 11936 70342 892
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 421 3604 174 5163 508 6313 776 8343 785 785
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 6670,00004 3339 3750,0000
Tržby z predaja tovaru 4 405 3994 163 2353 494 2353 756 9213 761 702
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 29411 28110 06310 53824 083
Účtovný cash flow 153 479-92 687-101 372-16 20614 129
Úrokové krytie 40,9942,1328,12857,99506,11
Vlastné imanie 1 699 0431 596 3411 541 6092 796 7832 785 096
Všetky záväzky 301 466195 777136 724385 280164 607
Výsledok hospodárenia 136 96182 19753 45176 89723 802
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 136 96182 19753 45176 89723 802
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 102 70254 73226 79672 76057 240
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 54 73226 79672 76057 240147 985
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 132 45279 75834 00889 98473 241
Zásoby 692 729806 891685 046939 532924 539
Záväzky 301 466195 777136 724385 280164 607
Záväzky z obchodného styku 16 18122 15021 002250 99944 379
Zisk pred zdanením 132 45279 75834 00889 98473 241
Zmena EBIT 1,662,320,39141,230,3833
Účtovné závierky