AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 792 1181 678 3333 182 0632 949 7033 398 509
Bežná likvidita III. stupeň 16,8121,829,3227,7517,48
Časové rozlíšenie aktív 2 6542 4475 1334 45813 311
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,20-1,93-0,05750,16502,18
Celkové tržby 4 214 9633 528 5153 795 7753 850 2080,0000
Celkový dlh 195 777136 724385 280164 607221 517
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -98 798-191 485-292 857-309 063-344 085
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 98 798191 485292 857309 063344 085
Čistý cash flow -92 687-101 372-16 20614 129344 085
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 81 69735 26290 08973 386-22 033
Čistý zisk 54 73226 79672 76057 240-22 033
Čistý zisk v minulom roku 26 79672 76057 240147 985129 520
Cudzie zdroje -1 596 341-1 541 609-2 796 783-2 785 096-3 176 992
Daň z príjmov 25 0267 21217 22416 0010,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 21217 22416 00143 4780,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 0267 21217 22416 0010,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,2327,57134,48109,71161,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,3413,527,587,6211,48
Doba obratu aktív 156,69174,81308,29284,39347,20
Doba obratu pohľadávok 34,2327,57134,48109,71161,10
Doba obratu zásob 91,1097,83124,60117,60113,08
Doba splácania záväzkov 8,737,4837,3510,8918,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,765,4627,288,2516,10
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2,503,0033,295,640,0000
EBIT v minulom roku 35 26290 08973 386191 463129 520
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 81 69735 26290 08973 386-22 033
EBITDA 166 931132 642140 306108 12639 739
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 166 931132 642140 306108 12639 739
Finančná páka 1,121,091,141,061,07
Finančné účty 98 798191 485292 857309 063344 085
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8908-0,9185-0,8789-0,9442-0,9348
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89080,91850,87890,94420,9348
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 164 606139 442157 396106 80338 979
Krátkodobé pohľadávky 391 438264 6521 388 0581 137 9561 576 911
Krátkodobé záväzky 77 33652 405281 62085 607157 570
Krytie dlhovej služby 86,09105,781 336745,700,0000
Materiál 593,001 098128,00151,00148,00
Nákladové úroky 1 9391 254105,00145,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 254105,00145,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 711 3463 101 7003 347 9613 412 1263 184 837
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 233 0302 555 9022 752 1342 869 6012 645 273
Neobežný majetok 492 337534 703556 483573 687644 684
Obežný majetok 1 297 1271 141 1832 620 4472 371 5582 740 514
Obrat aktív 2,332,091,181,281,05
Obrat neobežného majetku 8,486,556,776,605,54
Obrat obežného majetku 3,223,071,441,601,30
Obrat zásob 4,013,732,933,103,23
Odpisy 84 73483 52472 78484 32450 530
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 42 36741 76236 39242 16250 530
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 42 36741 76236 39242 1620,0000
Osobné náklady 272 107275 131277 711311 1210,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3251 8661 6601 323760,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 22 15021 002250 99944 3790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 139 466110 320145 544141 56428 497
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60030,68370,66150,81870,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,671,461,511,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,271,121,200,96107,68
Pohľadávky z obchodného styku 118 232129 78478 27479 016112 361
Pohotová likvidita II. stupeň 6,378,755,9916,9612,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,2215,21172,58-197,12-9,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -47,80-80,84-154,3497,440,0000
Pridaná hodnota 453 323402 439419 808380 026387 914
Primárna platobná neschopnosť 0,18730,16183,210,56160,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,283,651,043,612,18
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,171,032,751,525,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,171,032,751,525,57
Služby 441 852515 679559 124499 633501 965
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 792 1181 678 3333 182 0632 949 7033 398 509
Spotreba materiálu… 36 46430 11936 70342 89237 599
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 174 5163 508 6313 776 8343 785 7853 572 751
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 3339 3750,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 163 2353 494 2353 756 9213 761 7023 564 009
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 28110 06310 53824 0838 742
Účtovný cash flow -92 687-101 372-16 20614 129344 085
Úrokové krytie 42,1328,12857,99506,110,0000
Vlastné imanie 1 596 3411 541 6092 796 7832 785 0963 176 992
Všetky záväzky 195 777136 724385 280164 607221 517
Výsledok hospodárenia 82 19753 45176 89723 802-10 791
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 82 19753 45176 89723 802-10 791
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 54 73226 79672 76057 240-22 033
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 79672 76057 240147 985129 520
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 79 75834 00889 98473 241-15 664
Zásoby 806 891685 046939 532924 539819 518
Záväzky 195 777136 724385 280164 607221 517
Záväzky z obchodného styku 22 15021 002250 99944 3790,0000
Zisk pred zdanením 79 75834 00889 98473 241-15 664
Zmena EBIT 2,320,39141,230,3833-0,1701