Hoval SK spol. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 685 9450,0000462 823410 877362 205
Bežná likvidita III. stupeň 2,510,00003,922,011,40
Časové rozlíšenie aktív 3 6980,00002 1501 9262 358
Časové rozlíšenie pasív 173,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,25960,00000,0620-0,1310-0,9156
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,85980,00000,44021,303,90
Celkové tržby 2 571 5800,00002 482 0301 733 8650,0000
Celkový dlh 317 0360,0000141 465232 342288 229
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -152 6580,0000-71 181-91 119-67 734
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 152 6580,000071 18191 11967 734
Čistý cash flow 95 7090,0000-19 93823 38567 734
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 104 0110,0000191 119117 62429 376
Čistý zisk 70 8180,0000142 823104 55929 376
Čistý zisk v minulom roku -23 4410,0000104 55929 376-33 477
Cudzie zdroje -368 7360,0000-321 358-178 535-73 976
Daň z príjmov 33 1930,000048 29613 0650,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 0650,000013 065898,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 33 1930,000048 29613 0650,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,990,000040,0937,9123,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,180,000039,2436,7523,20
Doba obratu aktív 104,220,000069,8787,6667,65
Doba obratu pohľadávok 61,990,000040,0937,9123,81
Doba obratu zásob 22,370,000024,5742,8740,36
Doba splácania záväzkov 57,130,000025,6364,7752,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,510,000017,2642,8145,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 36,640,00008,3946,110,0000
EBIT v minulom roku -16 3760,0000117 62430 274-33 477
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 104 0110,0000191 119117 62429 376
EBITDA 114 5630,0000207 886135 70440 042
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 114 5630,0000207 886135 70440 042
Finančná páka 1,860,00001,442,304,90
Finančné účty 152 6580,000071 18191 11967 734
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,53760,0000-0,6943-0,4345-0,2042
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53760,00000,69430,43450,2042
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 147 2290,0000207 296137 05939 489
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38870,00000,24710,48830,6798
Krátkodobé pohľadávky 408 0190,0000265 581177 675127 505
Krátkodobé záväzky 266 5980,0000114 357200 637246 238
Materiál 234,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 076 8250,00002 002 9121 440 5411 712 604
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 703 2300,00001 628 7951 130 6321 338 613
Neobežný majetok 17 1850,000014 2817 35816 597
Obežný majetok 665 0620,0000446 392401 593343 250
Obrat aktív 3,500,00005,224,165,40
Obrat neobežného majetku 139,790,0000169,30232,50117,75
Obrat obežného majetku 3,610,00005,424,265,69
Obrat zásob 16,320,000014,868,519,04
Odpisy 15 7380,000016 16818 4789 210
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 8690,00008 0849 2399 210
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 8690,00008 0849 2390,0000
Osobné náklady 300 7950,0000238 546163 7500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 472,000,0000590,00565,00553,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 170 9650,000037 43733 0230,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 86 5560,0000158 991123 03738 586
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,19210,00000,44440,58570,3971
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,24810,00000,54850,55950,2533
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95990,00000,59690,56660,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,040,00001,681,760,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98990,00001,571,5926,25
Pohľadávky z obchodného styku 402 6910,0000259 935172 235124 223
Pohotová likvidita II. stupeň 2,120,00002,961,350,8025
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,850,000016,12-7,63-1,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,46220,00000,30570,56550,7958
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,85980,00000,44021,303,90
Pridaná hodnota 313 3480,0000399 651288 992241 738
Primárna platobná neschopnosť 0,42460,00000,14400,82940,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,19210,00000,44440,58570,3971
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57220,00000,62240,45410,2751
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,770,00000,68051,717,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,770,00000,68051,717,20
Služby 347 2330,0000354 537289 283346 986
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 685 9450,0000462 823410 877362 205
Spotreba materiálu… 26 3620,000019 58020 62627 005
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 418 9060,00002 417 7931 711 6871 954 342
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 5690,00000,0000960,000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 386 9170,00002 391 9661 633 4091 872 963
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 4200,000025 82777 31881 379
Účtovný cash flow 95 7090,0000-19 93823 38567 734
Vlastné imanie 368 7360,0000321 358178 53573 976
Všetky záväzky 317 0360,0000141 465232 342288 229
Výsledok hospodárenia 104 5140,0000191 718118 18630 832
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 104 5140,0000191 718118 18630 832
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 70 8180,0000142 823104 55929 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -23 4410,0000104 55929 376-33 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 104 0110,0000191 119117 62430 274
Zásoby 104 3850,0000109 630132 799148 011
Záväzky 317 0360,0000141 465232 342288 229
Záväzky z obchodného styku 170 9650,000037 437142 8440,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000109 8210,0000
Zisk pred zdanením 104 0110,0000191 119117 62430 274
Zmena EBIT -6,350,00001,623,89-0,8775
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 10 8800,00000,00000,00000,0000
Prehľad našich účtovných závierok
Riadna závierka pre obdobie od 2017-04 do 2018-03

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2016-04 do 2017-03

Úč POD

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Riadna závierka pre obdobie od 2015-04 do 2016-03

Správa audítora

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2014-04-01 do 2015-03-31

Správa audítora

Úč POD

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Riadna závierka pre obdobie od 2013-04-01 do 2014-03-31

Poznámky Úč POD 3-04

Oznámenie o schválení účtovnej závierky

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2012-01 do 2012-12

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2011-04-01 do 2012-03-31

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Súvaha Úč POD 1-01

Riadna závierka pre obdobie od 2011-01 do 2011-12

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Súvaha Úč POD 1-01

Riadna závierka pre obdobie od 2010-01 do 2010-12

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Súvaha Úč POD 1-01

Riadna závierka pre obdobie od 2009-04-01 do 2010-03-31

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01