Hoval SK spol.s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 779 152685 945735 092462 823410 877
Bežná likvidita III. stupeň 2,002,511,773,922,01
Časové rozlíšenie aktív 2 4473 6982 0602 1501 926
Časové rozlíšenie pasív 0,0000173,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,95180,85981,470,44021,30
Celkové tržby 2 514 2922 571 5801 833 7232 482 0301 733 865
Celkový dlh 379 953317 036437 175141 465232 342
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -254 300-152 658-56 949-71 181-91 119
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 254 300152 65856 94971 18191 119
Čistý cash flow 101 64295 709-14 232-19 93823 385
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 46 444104 011-16 376191 119117 624
Čistý zisk 30 46370 818-23 441142 823104 559
Čistý zisk v minulom roku 70 818-23 441142 823104 55929 376
Cudzie zdroje -399 199-368 736-297 917-321 358-178 535
Daň z príjmov 15 98133 1937 06548 29613 065
Daň z príjmov v minulom roku 33 1937 06548 29613 065898,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 98133 1937 06548 29613 065
Dlhodobé pohľadávky 4 1240,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 48,7061,99109,5840,0937,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,3861,18100,0539,2436,75
Doba obratu aktív 122,95104,22153,7069,8787,66
Doba obratu pohľadávok 49,3561,99109,5840,0937,91
Doba obratu zásob 26,1522,3738,0824,5742,87
Doba splácania záväzkov 75,8857,13123,8925,6364,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,8340,5183,1117,2642,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 62,2436,64104,038,3946,11
EBIT v minulom roku 104 011-16 376191 119117 62430 274
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 46 444104 011-16 376191 119117 624
EBITDA 65 676114 563-3 641207 886135 704
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 65 676114 563-3 641207 886135 704
Finančná páka 1,951,862,471,442,30
Finančné účty 254 300152 65856 94971 18191 119
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5124-0,5376-0,4053-0,6943-0,4345
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51240,53760,40530,69430,4345
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 67 623147 2292 467207 296137 059
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43780,38870,54080,24710,4883
Krátkodobé pohľadávky 308 650408 019524 118265 581177 675
Krátkodobé záväzky 341 136266 598397 508114 357200 637
Materiál 391,00234,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 006 0912 076 8251 512 2612 002 9121 440 541
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 640 9161 703 2301 171 0991 628 7951 130 632
Neobežný majetok 92 07617 18529 79614 2817 358
Obežný majetok 684 629665 062703 236446 392401 593
Obrat aktív 2,973,502,375,224,16
Obrat neobežného majetku 25,12139,7958,59169,30232,50
Obrat obežného majetku 3,383,612,485,424,26
Obrat zásob 13,9616,329,5914,868,51
Odpisy 19 77615 73814 49216 16818 478
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 8887 8697 2468 0849 239
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 8887 8697 2468 0849 239
Osobné náklady 396 782300 795277 008238 546163 750
Ostatné náklady na finančnú činnosť 719,00472,00452,00590,00565,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 279 815170 965333 76937 43733 023
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 50 23986 556-8 949158 991123 037
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,07630,1921-0,07870,44440,5857
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,10600,2481-0,04850,54850,5595
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,310,95991,180,59690,5666
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,76571,040,84571,681,76
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72940,98990,80371,571,59
Pohľadávky z obchodného styku 287 578402 691478 501259 935172 235
Pohotová likvidita II. stupeň 1,662,121,472,961,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,93-3,8520,9316,12-7,63
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48760,46220,59470,30570,5655
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,95180,85981,470,44021,30
Pridaná hodnota 303 825313 348234 269399 651288 992
Primárna platobná neschopnosť 0,97300,42460,69750,14400,8294
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07630,1921-0,07870,44440,5857
Rýchla likvidita I. stupeň 0,74550,57220,14330,62240,4541
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,792,77-120,070,68051,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,792,77-120,070,68051,71
Služby 328 318347 233307 890354 537289 283
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 779 152685 945735 092462 823410 877
Spotreba materiálu… 36 85726 36233 27219 58020 626
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 314 4812 418 9061 748 9962 417 7931 711 687
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 33316 5693 2800,0000960,00
Tržby z predaja tovaru 2 291 9412 386 9171 719 5092 391 9661 633 409
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 20715 42026 20725 82777 318
Účtovný cash flow 101 64295 709-14 232-19 93823 385
Vlastné imanie 399 199368 736297 917321 358178 535
Všetky záväzky 379 953317 036437 175141 465232 342
Výsledok hospodárenia 47 233104 514-15 873191 718118 186
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 47 233104 514-15 873191 718118 186
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 30 46370 818-23 441142 823104 559
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 70 818-23 441142 823104 55929 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 46 444104 011-16 376191 119117 624
Zásoby 117 555104 385122 169109 630132 799
Záväzky 379 953317 036437 175141 465232 342
Záväzky z obchodného styku 279 815170 965333 76937 437142 844
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,0000109 821
Zisk pred zdanením 46 444104 011-16 376191 119117 624
Zmena EBIT 0,4465-6,35-0,08571,623,89
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000010 8801 0200,00000,0000
Účtovné závierky