ELCON BRATISLAVA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 105 8924 783 9937 946 3589 008 6069 810 536
Bankové úvery 0,00000,000047 53498 520456 713
Bežná likvidita III. stupeň 1,662,351,951,781,45
Bežné bankové úvery 0,00000,000047 53498 520456 713
Časové rozlíšenie aktív 550 809625 805514 374292 220817 652
Časové rozlíšenie pasív 188 80111 76316 191262 60623 371
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3284-0,13040,09150,0650-1,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,32650,2770-0,1101-0,06800,6621
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,140,64160,94821,101,95
Celkové tržby 16 645 71713 834 28815 584 85251 490 0320,0000
Celkový dlh 4 224 9461 865 0833 859 5604 587 3136 465 496
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -447 296-1 663 391-1 251 093-1 547 046-2 832 756
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 618 4661 831 0121 451 9661 824 5693 512 343
Čistý cash flow -1 212 546379 046-372 603-270 3603 512 343
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 211 674293 943185 384555 784244 279
Čistý zisk 934 998214 154165 008391 862223 850
Čistý zisk v minulom roku 214 154165 008391 862278 968203 100
Cudzie zdroje -3 692 145-2 907 147-4 070 607-4 158 687-3 321 669
Daň z príjmov 267 13674 18018 204131 4370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 74 18018 204131 43787 6310,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 267 13674 18018 204131 4370,0000
Dlhodobé pohľadávky 502 760325 7470,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,5032,73118,8042,0441,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,1823,77118,7241,1240,09
Doba obratu aktív 203,69132,34186,9863,9393,37
Doba obratu pohľadávok 79,1341,74118,8042,0441,72
Doba obratu zásob 482 8770,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 605 7390,00001 520142,1362,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 93,3337,8679,6428,2350,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 501 4580,00001 364110,780,0000
EBIT v minulom roku 293 943185 384555 784385 598227 544
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 211 674293 943185 384555 784244 279
EBITDA 1 820 885797 566667 6331 178 569654 921
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 820 885797 566667 6331 178 569654 921
Finančná páka 2,201,651,952,172,95
Finančné účty 618 4661 831 0121 451 9661 824 5693 512 343
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4555-0,6077-0,5123-0,4616-0,3386
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45550,60770,51230,46160,3386
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 802 4171 492 555640 6761 119 899607 106
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45820,28610,42600,44160,5407
Krátkodobé finančné výpomoci 171 170167 621153 339179 003222 874
Krátkodobé pohľadávky 2 646 4261 183 0675 048 6885 924 4224 383 261
Krátkodobé záväzky 3 714 0941 368 5423 384 7513 978 3845 304 827
Krytie dlhovej služby 53,3976,11307,3836,2832,06
Materiál 932 6570,00000,00000,000017 176
Nákladové úroky 9 5405 6092 17232 48520 429
Nákladové úroky v minulom roku 5 6092 17232 48518 99924 444
Náklady na predaný tovar 10 253 09710 012 2499 607 20636 772 97731 020 805
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 2380,0000812 87110 216 4500,0000
Neobežný majetok 826 666818 362931 330967 3951 080 104
Obežný majetok 6 728 4173 339 8266 500 6547 748 9917 912 780
Obrat aktív 1,792,761,955,713,91
Obrat neobežného majetku 17,5716,1216,6653,1635,51
Obrat obežného majetku 2,163,952,396,644,85
Odpisy 534 736551 750567 908708 912303 014
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 267 368275 875283 954354 456303 014
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 267 368275 875283 954354 4560,0000
Osobné náklady 2 672 8812 790 7905 511 94213 626 7640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 25 13442 91343 02358 67047 815
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 036 905705 9613 024 6843 100 8890,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 469 734765 904732 9161 100 774526 864
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62560,87700,93340,92960,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 9090,00007,261,430,2363
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,601,141,071,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,330,95200,97121,0224,19
Pohľadávky z obchodného styku 2 275 346859 3455 045 6725 794 6284 211 683
Pohotová likvidita II. stupeň 0,93662,351,951,781,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,04-7,6710,9215,38-0,9457
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -127,1067,58-171,55-8,32171,93
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52120,38990,48570,50920,6590
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,140,64160,94821,101,95
Pridaná hodnota 4 272 1973 182 2585 904 98614 658 2947 328 981
Primárna platobná neschopnosť 1,350,82430,60200,53510,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,15181,180,40310,40380,5846
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,322,345,783,899,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,322,345,783,899,87
Služby 8 594 6336 890 9776 861 79119 802 19126 500 731
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 105 8924 783 9937 946 3589 008 6069 810 536
Spotreba materiálu… 3 684 3343 121 2721 932 5446 754 3364 520 074
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 171 170167 621200 873277 523679 587
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 528 62713 563 45815 520 22551 431 27138 349 786
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 333368 9518 0330,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 2380,0000609 68412 926 6350,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 523 05613 194 50714 902 50838 504 63638 349 786
Účtovný cash flow -1 212 546379 046-372 603-270 3603 512 343
Úročený dlh 171 170167 621200 873277 523679 587
Úrokové krytie 127,0152,4185,3517,1111,96
Vlastné imanie 3 692 1452 907 1474 070 6074 158 6873 321 669
Všetky záväzky 4 224 9461 865 0833 859 5604 587 3136 465 496
Výnosy budúcich období krátkodobé 24 5634 8700,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 289 482254 202107 758469 657351 907
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 289 482254 202107 758469 657351 907
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 934 998214 154165 008391 862223 850
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 214 154165 008391 862278 968203 100
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 202 134288 334183 212523 299305 617
Zásoby 2 960 7650,00000,00000,000017 176
Záväzky 4 224 9461 865 0833 859 5604 587 3136 465 496
Záväzky z obchodného styku 3 074 694708 3473 037 6243 100 8890,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 37 7892 38612 9400,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 202 134288 334183 212523 299305 617
Zmena EBIT 4,121,590,33361,441,07
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 2 028 1080,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2 028 1080,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000360 5650,00000,00000,0000