RASCO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 361 376387 910238 075279 2561 081 755
Bežná likvidita III. stupeň 2,521,771,551,391,02
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000137,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7268-0,1165-0,1909-0,2996-0,4167
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,240,10130,13910,16140,0198
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,59191,161,391,8721,05
Celkové tržby 271 356301 319282 2871 354 3860,0000
Celkový dlh 134 364208 090138 333181 9691 032 685
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -164 991-20 945-19 041-29 150-20 448
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 164 99120 94519 04129 15020 448
Čistý cash flow 164 99120 94519 04129 15020 448
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 59 882101 6283 41429 97145 397
Čistý zisk 47 19280 0792 45423 33545 397
Čistý zisk v minulom roku 80 0792 45423 33524 88279 287
Cudzie zdroje -227 012-179 820-99 742-97 287-49 070
Daň z príjmov 12 69021 549960,006 6360,0000
Daň z príjmov v minulom roku 21 549960,006 63610 1620,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 69021 549960,006 6360,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 212,34408,16240,9957,2570,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 200,39408,10232,7157,1370,09
Doba obratu aktív 487,30469,89308,7975,3473,76
Doba obratu pohľadávok 212,34408,16240,9957,2570,09
Doba obratu zásob 43,0826,3713,853,600,3413
Doba splácania záväzkov 442,84727,56269,2661,5571,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 179,38250,53177,5648,7370,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 17,273,543,876,100,0000
EBIT v minulom roku 101 6283 41429 97135 04479 290
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 59 882101 6283 41429 97145 397
EBITDA 66 380107 50210 11737 07860 555
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 66 380107 50210 11737 07860 555
Finančná páka 1,592,162,392,8722,05
Finančné účty 164 99120 94519 04129 15020 448
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6282-0,4636-0,4190-0,3484-0,0454
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62820,46360,41900,34840,0454
Hrubá marža 0,48860,54000,15080,05610,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 67 116107 0089 68836 37959 022
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,36810,53320,57500,64690,9531
Krátkodobé pohľadávky 157 469336 952185 800212 1981 027 847
Krátkodobé záväzky 133 025206 824136 898180 6461 030 999
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 1871 0051 96717 9000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00003,00
Náklady na predaný tovar 138 095138 599238 8421 276 9995 231 353
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 109 642103 759185 5731 071 2364 769 168
Neobežný majetok 25 97522 51726 19427 33428 863
Obežný majetok 335 401365 393211 881251 9221 052 755
Obrat aktív 0,74900,77681,184,844,95
Obrat neobežného majetku 10,4213,3810,7449,50185,45
Obrat obežného majetku 0,80700,82461,335,375,08
Obrat zásob 8,4713,8426,36101,311 069
Odpisy 6 5675 3806 2175 6331 712
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 5675 3806 2175 6331 712
Osobné náklady 65 29754 67832 64040 1730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 604,00494,00429,00699,001 533
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 53 75985 4598 67128 96847 109
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20790,44530,02460,23990,9251
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,26220,56120,03370,30390,8944
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49250,33600,76680,52880,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,60800,06950,06750,02150,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,211,570,22940,07090,0232
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,032,981,301,890,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,842,711,101,6670,92
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,60950,06950,06770,02150,0038
Pohľadávky z obchodného styku 148 609336 903179 416211 7571 027 847
Pohotová likvidita II. stupeň 2,421,731,501,341,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,38-8,59-5,24-3,34-2,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37180,53640,58100,65160,9546
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,59191,161,391,8721,05
Pridaná hodnota 132 587162 72042 56675 968121 410
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20790,44530,02460,23990,9251
Rýchla likvidita I. stupeň 1,240,10130,13910,16140,0198
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,021,9413,674,9117,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,021,9413,674,9117,05
Služby 12 75914 70628 287170 421413 850
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 361 376387 910238 075279 2561 081 755
Spotreba materiálu… 15 69420 13424 98235 34248 335
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 271 349301 319281 4081 352 9675 352 763
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 667,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 144 045179 078206 2191 093 8434 892 179
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 126 637122 24175 189259 124460 584
Účtovný cash flow 164 99120 94519 04129 15020 448
Vlastné imanie 227 012179 82099 74297 28749 070
Všetky záväzky 134 364208 090138 333181 9691 032 685
Výsledok hospodárenia 60 480102 1223 90031 44558 843
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 60 480102 1223 90031 44558 843
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 47 19280 0792 45423 33545 397
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 80 0792 45423 33524 88279 287
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59 882101 6283 41429 97157 175
Zásoby 12 9417 4967 04010 5744 460
Záväzky 134 364208 090138 333181 9691 032 685
Záväzky z obchodného styku 5 1871 0051 96717 9000,0000
Zisk pred zdanením 59 882101 6283 41429 97157 175
Zmena EBIT 0,589229,770,11390,85520,5725

Činnosti firmy
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prípravné práce pre stavbu - zemné, búracie a kopáčske práce
Prenájom strojov a prístrojov
Propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
Zhotovovanie www stránok
Fotografické služby
Poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
Inštalácia,montáž,údržba,opravy a preventívne prehliadky televíznych antén..
Vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače v rozsahuvoľnej živnosti
Inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Sprostredkovanie, nákup a predaj kancelárskej a reprodukčnej techniky
Inštalácie výpočtovej a oznamovacej techniky a počítačových sietí,opravy..
Výroba montáž a servis stabilných antén, pozemných, vozidlových a prenosných..
Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
Inštalovanie a opravy elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím
Výroba zvukových, audiovizuálnych a multimediálnych záznamov nazáklade zmluvy..
Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa, predaj a prenájom stabilných a mobilných antén,pozemných,vozidlových..
Konzultačná činnosť v oblasti komunikačnej techniky
Prenájom hmnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská, prednášková, školiaca a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej..
Kompletizácia doplnkvých zariadení v oblasti komunikačnej techniky - káble, konektory
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výrobkov spotrebnejelektroniky
Skladovanie / okrem tovarov uvedených v § 3 zákona č.144/98Z.z./
Montáž a oprava telekomunikačných zariadení