AFRA s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -580,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -580,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 3330,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 3330,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -580,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -536,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -536,000,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -581,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 5000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 45,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -580,000,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -276,000,00000,00000,00000,0000
Služby 3 1810,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 319,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 2240,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 2240,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -536,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -536,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -580,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 3330,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -580,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -580,000,00000,00000,00000,0000