VaF, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 150 924155 298158 858170 572144 399
Bežná likvidita III. stupeň 64,3521,9059,3610,3111,55
Časové rozlíšenie aktív 1 1821 621631,001 573642,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,161,85-13,413,9211,35
Celkové tržby 15 27214 21716 43248 3870,0000
Celkový dlh 1 2844 5442 4589 1465 019
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -70 517-69 221-63 055-79 523-43 693
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 70 51769 22163 05579 52343 693
Čistý cash flow 1 2966 166-16 46830 83143 693
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 105-4 675-4 04827 41317 738
Čistý zisk -1 112-5 646-5 02621 64217 738
Čistý zisk v minulom roku -5 646-5 02621 642404,00-17 715
Cudzie zdroje -149 640-150 754-156 400-161 426-139 380
Daň z príjmov 7,00971,00978,005 7710,0000
Daň z príjmov v minulom roku 971,00978,005 771994,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7,00971,00978,005 7710,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,5350,24204,140,00000,8613
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000046,6682,630,00000,0000
Doba obratu aktív 3 6774 0263 5291 2871 231
Doba obratu pohľadávok 5,5350,24204,140,00000,8613
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000154,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,2486,1927,2859,3432,82
EBIT v minulom roku -4 675-4 04827 4131 398-17 715
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 105-4 675-4 04827 41317 738
EBITDA 5 9402 3412 94234 41524 809
EBITDA marža 0,38890,16470,17900,71120,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 9402 3412 94234 41524 809
Finančná páka 1,011,031,021,061,04
Finančné účty 70 51769 22163 05579 52343 693
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9915-0,9707-0,9845-0,9464-0,9652
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99150,97070,98450,94640,9652
Hrubá marža 0,62490,57210,53230,81920,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 8512 2542 85334 32924 726
Krátkodobé pohľadávky 227,001 9389 1900,0000101,00
Krátkodobé záväzky 1 1183 3251 2287 8673 849
Materiál 20,0045,0015,0015,0021,00
Náklady na predaný tovar 5 4375 9467 6858 7499 092
Neobežný majetok 78 97882 47385 96789 46199 942
Obežný majetok 70 76471 20472 26079 53843 815
Obrat neobežného majetku 0,18970,17070,19110,54090,4283
Obrat obežného majetku 0,21170,19770,22740,60840,9769
Odpisy 6 9886 9886 9886 9886 988
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 4943 4943 4943 4946 988
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 4943 4943 4943 4940,0000
Osobné náklady 6 2288 1288 1168 1160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 89,0087,0089,0086,0083,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 366,00385,0088,00372,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 8761 3421 96228 63024 726
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65260,99930,92790,20480,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,08490,4337-1,000,63720,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,71
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,531,001,084,880,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72210,53810,57912,624,82
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,08650,4379-1,000,63721,02
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 8003 7200,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 64,3321,8959,3510,3111,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -115,46-24,459,50-5,24-3,19
Pridaná hodnota 9 5438 1348 74739 63833 710
Rýchla likvidita I. stupeň 63,0720,8251,3510,1111,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,21621,940,83550,26580,2023
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,21621,940,83550,26580,2023
Služby 3 3613 9235 3286 0795 512
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 150 924155 298158 858170 572144 399
Spotreba materiálu… 2 0762 0232 3572 6703 580
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 98014 08016 43248 38742 802
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 98014 08016 43248 38742 802
Účtovný cash flow 1 2966 166-16 46830 83143 693
Vlastné imanie 149 640150 754156 400161 426139 380
Všetky záväzky 1 2844 5442 4589 1465 019
Výsledok hospodárenia -1 048-4 647-4 04627 42717 821
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 048-4 647-4 04627 42717 821
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 112-5 646-5 02621 64217 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 646-5 02621 642404,00-17 715
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 105-4 675-4 04827 41317 777
Zásoby 20,0045,0015,0015,0021,00
Záväzky 1 2844 5442 4589 1465 019
Záväzky z obchodného styku 366,00385,0088,00372,000,0000
Zisk pred zdanením -1 105-4 675-4 04827 41317 777
Zmena EBIT 0,23641,15-0,147719,61-1,00