Insurance Service, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 23 06717 12920 36936 57043 680
Bežná likvidita III. stupeň 0,64920,45890,51340,82261,19
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00004 356
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,400,65550,80854,05-4,81
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,49570,35650,39550,72790,9078
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,84-1,84-2,05-5,585,31
Celkové tržby 34 33037 35136 96641 4110,0000
Celkový dlh 35 63337 42739 77644 56236 757
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 612-13 305-15 691-32 362-33 274
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 61213 30515 69132 36233 274
Čistý cash flow 17 61213 30515 69132 36233 274
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 5354 326-6 027-8 7041 423
Čistý zisk 7 732-891,00-11 415-15 7841 423
Čistý zisk v minulom roku -891,00-11 415-15 784869,0055 397
Cudzie zdroje 12 56620 29819 4077 992-6 923
Daň z príjmov 3 8035 2175 3887 0800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 2175 3887 0806 7990,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 8035 2175 3887 0800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 58,0037,3746,1937,0935,14
Doba obratu aktív 245,25167,39201,12322,33253,69
Doba obratu pohľadávok 58,0037,3746,1937,0935,14
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000735,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 377,76364,74391,73391,87212,89
EBIT v minulom roku 4 326-6 027-8 7047 66855 397
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 5354 326-6 027-8 7041 423
EBITDA 11 6614 497-5 921-8 55711 643
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 6614 497-5 921-8 55711 643
Efektívna daňová sadzba 0,32971,21-0,8940-0,81340,0000
Finančná páka -1,84-0,8439-1,05-4,586,31
Finančné účty 17 61213 30515 69132 36233 274
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,54481,190,95280,2185-0,1585
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5448-1,19-0,9528-0,21850,1585
Hrubá marža 0,59500,70530,69400,80280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 5354 326-6 029-8 71011 443
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,542,181,951,220,8391
Krátkodobé pohľadávky 5 4553 8244 6784 2086 050
Krátkodobé záväzky 35 53037 32439 67344 45936 654
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -45,007,001 839118,000,0000
Náklady na predaný tovar 13 90511 00911 3128 16518 179
Obežný majetok 23 06717 12920 36936 57039 324
Obrat aktív 1,492,181,811,131,44
Obrat obežného majetku 1,492,181,811,131,60
Ostatné náklady na finančnú činnosť 126,00171,00108,00153,00200,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 732-891,00-11 415-15 7841 423
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,61530,04390,58821,970,2055
Podiel EBIT k aktívam 0,50010,2526-0,2959-0,23800,0326
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,50010,2526-0,2959-0,23800,0326
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,9255-0,21420,31221,100,2025
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,76350,77680,77030,88490,7618
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,51300,35620,42450,78150,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,46
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,51300,35620,42450,78150,5295
Pohotová likvidita II. stupeň 0,64920,45890,51340,82261,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,71351,531,240,2470-0,2081
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,542,191,951,220,8415
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,84-1,84-2,05-5,585,31
Pridaná hodnota 20 42526 34225 65433 24644 665
Rentabilita aktív, ROA 0,3352-0,0520-0,5604-0,43160,0326
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,61530,04390,58821,970,2055
Rýchla likvidita I. stupeň 0,49570,35650,39550,72790,9078
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,068,32-6,72-5,213,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,068,32-6,72-5,213,16
Služby 6 8129 9198 5667 23714 522
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 06717 12920 36936 57043 680
Spotreba materiálu… 7 0931 0902 746928,003 657
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 33037 35136 96641 41162 844
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 33037 35136 96641 41162 844
Účtovný cash flow 17 61213 30515 69132 36233 274
Vlastné imanie -12 566-20 298-19 407-7 9926 923
Všetky záväzky 35 63337 42739 77644 56236 757
Výsledok hospodárenia 11 6614 497-5 921-8 55711 643
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 6614 497-5 921-8 55711 643
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 732-891,00-11 415-15 7841 423
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -891,00-11 415-15 784869,0055 397
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 5354 326-6 027-8 70411 446
Záväzky 35 63337 42739 77644 56236 757
Záväzky z obchodného styku -45,007,001 839118,000,0000
Zisk pred zdanením 11 5354 326-6 027-8 70411 446
Zmena EBIT 2,67-0,71780,6924-1,140,0257