SEBA, Senator Banquets, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 769 883622 531733 430545 955269 659
Bankové úvery 43 63744 06371 46294 84245 000
Bežná likvidita III. stupeň 2,402,521,181,251,53
Bežné bankové úvery 43 63744 06371 46294 84245 000
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 6930,00000,00006 684
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000705,0099,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,03180,2520-0,56450,0485-0,1147
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1024-0,73040,6263-0,08000,4146
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,45320,53651,371,060,6780
Celkové tržby 1 468 5511 480 2931 354 3521 019 7580,0000
Celkový dlh 240 083217 365424 379281 046108 919
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -90 878-125 049-127 13039 15841 737
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 159 332142 471244 59170 13418 427
Čistý cash flow 16 861-102 120174 457-12 82318 427
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 225 823207 046267 67992 90357 680
Čistý zisk 171 718152 142187 28365 41653 181
Čistý zisk v minulom roku 152 142187 28365 416100 77427 031
Cudzie zdroje -529 800-405 166-309 051-264 204-160 641
Daň z príjmov 48 17046 72667 78020 4940,0000
Daň z príjmov v minulom roku 46 72667 78020 49429 6920,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 48 17046 72667 78020 4940,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 97,0261,7558,7993,7974,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,9961,2058,6791,2574,05
Doba obratu aktív 193,91156,32199,95197,96160,63
Doba obratu pohľadávok 97,0261,7558,7993,7974,05
Doba obratu zásob 575,02109,6113,00113,3149,20
Doba splácania záväzkov 6 6322 708542,201 97240,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,4535,1175,9458,1326,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 9081 371203,771 7890,0000
EBIT v minulom roku 207 046267 67992 903137 52829 586
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 225 823207 046267 67992 90357 680
EBITDA 356 959327 678423 476160 54891 478
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 356 959327 678423 476160 54891 478
Finančná páka 1,451,542,372,071,68
Finančné účty 159 332142 471244 59170 13418 427
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6882-0,6508-0,4214-0,4839-0,5957
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68820,65080,42140,48390,5957
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 360 160349 196438 309158 91790 443
Krátkodobé finančné výpomoci 24 817-26 64145 99914 45015 164
Krátkodobé pohľadávky 385 202245 911215 627258 668124 304
Krátkodobé záväzky 164 591139 806278 550160 31644 441
Krytie dlhovej služby 60,1440,0733,5722,9620,33
Materiál 13 6565 2216 1638 0912 845
Nákladové úroky 5 9358 17812 6166 9934 499
Nákladové úroky v minulom roku 8 17812 6166 9937 0622 555
Náklady na predaný tovar 811 061811 482683 677690 224398 945
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 05818 847187 51629 67378 155
Neobežný majetok 211 079226 796266 535207 941109 709
Obežný majetok 558 804394 042466 895338 014153 266
Obrat aktív 1,882,331,831,842,27
Obrat neobežného majetku 6,876,415,024,845,59
Obrat obežného majetku 2,593,692,872,984,00
Obrat zásob 0,63483,3328,083,227,42
Odpisy 130 350130 484162 29865 82818 850
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 65 17565 24281 14932 91418 850
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 65 17565 24281 14932 9140,0000
Osobné náklady 352 115360 847305 622190 2570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4651 8161 8332 0051 035
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 500,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 121 80370 774104 687145 4350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 302 068282 626349 581131 24472 031
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,37310,42890,58850,24130,2562
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55180,56200,46650,60130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 70,4534,073,4910,660,5359
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,811,782,141,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,321,311,401,2411,34
Pohľadávky z obchodného styku 353 330243 745215 191251 674124 304
Pohotová likvidita II. stupeň 2,342,481,161,221,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -31,423,97-1,7720,60-8,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,84-12,4913,83-1,834,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,31180,34920,57860,51480,4039
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,45320,53651,371,060,6780
Pridaná hodnota 638 122642 111655 157316 422213 800
Primárna platobná neschopnosť 0,34470,29040,48650,57790,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,32410,37550,60600,24760,3311
Rýchla likvidita I. stupeň 0,68370,90610,61760,25950,1760
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,67260,66331,001,751,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,67260,66331,001,751,19
Služby 324 736321 039209 247246 774117 039
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 769 883622 531733 430545 955269 659
Spotreba materiálu… 477 267471 596286 914413 777203 751
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 68 45417 422117 461109 29260 164
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 451 2661 465 2601 347 1671 006 833612 745
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 08311 6678 333187,000,0000
Tržby z predaja tovaru 70 590235 394260 542187 175118 961
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 378 5931 218 1991 078 292819 471493 784
Účtovný cash flow 16 861-102 120174 457-12 82318 427
Úročený dlh 68 45417 422117 461109 29260 164
Úrokové krytie 38,0525,3221,2213,2912,82
Vlastné imanie 529 800405 166309 051264 204160 641
Všetky záväzky 240 083217 365424 379281 046108 919
Výsledok hospodárenia 226 788208 861269 51194 90772 628
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 226 788208 861269 51194 90772 628
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 171 718152 142187 28365 41653 181
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 152 142187 28365 416100 77427 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 219 888198 868255 06385 91070 267
Zásoby 14 2705 6606 6779 21210 535
Záväzky 240 083217 365424 379281 046108 919
Záväzky z obchodného styku 121 80370 774104 687145 4350,0000
Zisk pred zdanením 219 888198 868255 06385 91070 267
Zmena EBIT 1,090,77352,880,67551,95
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 9040,00000,00000,00000,0000