SEBA, Senator Banquets, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 712 827769 883622 531733 430545 955
Bankové úvery 0,000043 63744 06371 46294 842
Bežná likvidita III. stupeň 1,912,402,521,181,25
Bežné bankové úvery 0,000043 63744 06371 46294 842
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00001 6930,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000705,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0254-0,03180,2520-0,56450,0485
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,05750,1024-0,73040,6263-0,0800
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,59930,45320,53651,371,06
Celkové tržby 1 685 3151 468 5511 480 2931 354 3521 019 758
Celkový dlh 267 126240 083217 365424 379281 046
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -131 757-90 878-125 049-127 13039 158
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 170 643159 332142 471244 59170 134
Čistý cash flow 11 31116 861-102 120174 457-12 823
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 141 849225 823207 046267 67992 903
Čistý zisk 103 185171 718152 142187 28365 416
Čistý zisk v minulom roku 171 718152 142187 28365 416100 774
Cudzie zdroje -445 701-529 800-405 166-309 051-264 204
Daň z príjmov 35 15248 17046 72667 78020 494
Daň z príjmov v minulom roku 48 17046 72667 78020 49429 692
Daň z príjmov z bežnej činnosti 35 15248 17046 72667 78020 494
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,2397,0261,7558,7993,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,7188,9961,2058,6791,25
Doba obratu aktív 156,23193,91156,32199,95197,96
Doba obratu pohľadávok 57,2397,0261,7558,7993,79
Doba obratu zásob 1 052575,02109,6113,00113,31
Doba splácania záväzkov 11 1126 6322 708542,201 972
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,0841,4535,1175,9458,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 5734 9081 371203,771 789
EBIT v minulom roku 225 823207 046267 67992 903137 528
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 141 849225 823207 046267 67992 903
EBITDA 292 809356 959327 678423 476160 548
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 292 809356 959327 678423 476160 548
Finančná páka 1,601,451,542,372,07
Finančné účty 170 643159 332142 471244 59170 134
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6253-0,6882-0,6508-0,4214-0,4839
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62530,68820,65080,42140,4839
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 324 507360 160349 196438 309158 917
Krátkodobé finančné výpomoci 38 88624 817-26 64145 99914 450
Krátkodobé pohľadávky 261 128385 202245 911215 627258 668
Krátkodobé záväzky 196 584164 591139 806278 550160 316
Krytie dlhovej služby 83,3760,1440,0733,5722,96
Materiál 17 85413 6565 2216 1638 091
Nákladové úroky 3 5125 9358 17812 6166 993
Nákladové úroky v minulom roku 5 9358 17812 6166 9937 062
Náklady na predaný tovar 930 367811 061811 482683 677690 224
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 4579 05818 847187 51629 673
Neobežný majetok 262 440211 079226 796266 535207 941
Obežný majetok 450 387558 804394 042466 895338 014
Obrat aktív 2,341,882,331,831,84
Obrat neobežného majetku 6,356,876,415,024,84
Obrat obežného majetku 3,702,593,692,872,98
Obrat zásob 0,34690,63483,3328,083,22
Odpisy 156 186130 350130 484162 29865 828
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 78 09365 17565 24281 14932 914
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 78 09365 17565 24281 14932 914
Osobné náklady 485 892352 115360 847305 622190 257
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3021 4651 8161 8332 005
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000500,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 80 890121 80370 774104 687145 435
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 259 371302 068282 626349 581131 244
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,27480,37310,42890,58850,2413
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66100,55180,56200,46650,6013
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 113,8470,4534,073,4910,66
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,511,811,782,141,66
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,141,321,311,401,24
Pohľadávky z obchodného styku 258 731353 330243 745215 191251 674
Pohotová likvidita II. stupeň 1,832,342,481,161,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -39,40-31,423,97-1,7720,60
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,222,84-12,4913,83-1,83
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37470,31180,34920,57860,5148
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,59930,45320,53651,371,06
Pridaná hodnota 735 034638 122642 111655 157316 422
Primárna platobná neschopnosť 0,31260,34470,29040,48650,5779
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,23150,32410,37550,60600,2476
Rýchla likvidita I. stupeň 0,72470,68370,90610,61760,2595
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,91230,67260,66331,001,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,91230,67260,66331,001,75
Služby 404 043324 736321 039209 247246 774
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 712 827769 883622 531733 430545 955
Spotreba materiálu… 519 867477 267471 596286 914413 777
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 38 88668 45417 422117 461109 292
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 681 9011 451 2661 465 2601 347 1671 006 833
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 5002 08311 6678 333187,00
Tržby z predaja tovaru 67 96470 590235 394260 542187 175
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 597 4371 378 5931 218 1991 078 292819 471
Účtovný cash flow 11 31116 861-102 120174 457-12 823
Úročený dlh 38 88668 45417 422117 461109 292
Úrokové krytie 40,3938,0525,3221,2213,29
Vlastné imanie 445 701529 800405 166309 051264 204
Všetky záväzky 267 126240 083217 365424 379281 046
Výsledok hospodárenia 143 151226 788208 861269 51194 907
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 143 151226 788208 861269 51194 907
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 103 185171 718152 142187 28365 416
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 171 718152 142187 28365 416100 774
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 138 337219 888198 868255 06385 910
Zásoby 18 61614 2705 6606 6779 212
Záväzky 267 126240 083217 365424 379281 046
Záväzky z obchodného styku 80 890121 80370 774104 687145 435
Zisk pred zdanením 138 337219 888198 868255 06385 910
Zmena EBIT 0,62811,090,77352,880,6755
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 9721 9040,00000,00000,0000