R & B Consulting, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720132012
Aktíva 6 6406 6400,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 13,8313,830,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,080,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000013,830,00000,0000
Celkový dlh 480,00480,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 640-6 6400,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6406 6400,00000,0000
Čistý cash flow 0,00006 6400,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-480,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 160-6 1600,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,000,00000,0000
Finančná páka 1,081,080,00000,0000
Finančné účty 6 6406 6400,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9277-0,92770,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92770,92770,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,00480,000,00000,0000
Obežný majetok 6 6406 6400,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 13,8313,830,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-0,92770,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 13,8313,830,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6406 6400,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00006 6400,00000,0000
Vlastné imanie 6 1606 1600,00000,0000
Všetky záväzky 480,00480,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,000,00000,00000,0000
Záväzky 480,00480,000,00000,0000