Agentúra RND, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 110 90285 45251 48752 23852 060
Časové rozlíšenie aktív 6 7378 901635,007 048836,00
Časové rozlíšenie pasív 20 00025 00018 50042 50060 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9792-0,11410,1299-0,13050,1678
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,63-2,36-1,50-1,11-0,8883
Celkové tržby 502 445471 287514 352480 4100,0000
Celkový dlh 107 037104 96098 94495 59763 140
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 880-15 081-20 158-11 589-11 929
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 88015 08120 15811 58911 929
Čistý cash flow 15 799-5 0778 569-11 20111 929
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 35 48222 40926 432-10 1237 268
Čistý zisk 28 37321 44923 552-11 0837 034
Čistý zisk v minulom roku 21 44923 552-11 0833 926-23 515
Cudzie zdroje 16 13544 50865 95785 85971 080
Daň z príjmov 7 109960,002 880960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 880960,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 109960,002 880960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,863,633,276,6624,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,863,633,274,3219,89
Doba obratu aktív 82,8968,9737,4146,9935,65
Doba obratu pohľadávok 8,863,633,276,6624,58
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000118,84
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000041,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,3180,0970,3684,5341,95
EBIT v minulom roku 22 40926 432-10 1234 890-22 934
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 35 48222 40926 432-10 1237 268
EBITDA 72 85534 95838 527-8 41313 530
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 72 85534 95838 527-8 41313 530
Finančná páka -6,87-1,92-0,7806-0,6084-0,7324
Finančné účty 30 88015 08120 15811 58911 929
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,14550,52091,281,641,37
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,1455-0,5209-1,28-1,64-1,37
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 72 55043 84038 027-8 99212 993
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,92061,161,881,801,18
Krátkodobé pohľadávky 11 8504 5004 5007 40335 902
Krátkodobé záväzky 102 09299 22296 84393 97561 258
Krytie dlhovej služby 3,641,402,08-0,19800,2246
Materiál 39,0041,0045,0020,0070,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000234,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00003,00581,00
Náklady na predaný tovar 240 619230 867297 261377 396536 488
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000215,00
Neobežný majetok 61 39656 92926 14926 1783 323
Obežný majetok 42 76919 62224 70319 01247 901
Obrat aktív 4,405,299,767,7710,24
Obrat neobežného majetku 7,957,9419,2115,50160,41
Obrat obežného majetku 11,4223,0520,3421,3411,13
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00003,07
Odpisy 37 06816 79611 5964 3365 122
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 5348 3985 7982 1685 122
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 5348 3985 7982 1680,0000
Osobné náklady 204 950207 779183 28384 1050,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 305,00284,00500,00579,00537,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 2286 69910 53123 2260,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 65 44138 24535 148-6 74712 156
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,76-0,4819-0,35710,1291-0,0990
Podiel EBIT k aktívam 0,31990,26220,5134-0,19380,1396
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,39030,37070,8013-1,04-0,9154
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -3,17-0,5780-0,41390,1202-0,1050
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82740,93880,89372,960,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,071,120,33740,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,020,98561,050,3208-0,6706
Pohľadávky z obchodného styku 11 8504 5004 5004 80029 055
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,02-8,777,70-7,675,96
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000050,98
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96511,231,921,831,21
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,63-2,36-1,50-1,11-0,8883
Pridaná hodnota 247 703221 333205 09028 373-3 435
Primárna platobná neschopnosť 0,94751,492,344,840,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,76-0,4819-0,35710,1291-0,0990
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,473,002,57-11,364,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,473,002,57-11,364,67
Služby 210 880189 994251 880304 467494 095
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 110 90285 45251 48752 23852 060
Spotreba materiálu… 29 73940 87345 38172 92942 178
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 488 322456 783502 351405 769533 053
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 5830,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000273,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 488 322452 200502 351405 769532 780
Účtovný cash flow 15 799-5 0778 569-11 20111 929
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000031,06
Vlastné imanie -16 135-44 508-65 957-85 859-71 080
Všetky záväzky 107 037104 96098 94495 59763 140
Výnosy budúcich období krátkodobé 20 00025 00018 50042 50060 000
Výsledok hospodárenia 35 78722 68926 931-12 7498 408
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35 78722 68926 931-12 7498 408
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 37321 44923 552-11 0837 034
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 44923 552-11 0833 926-23 515
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 35 48222 40926 432-10 1237 034
Zásoby 39,0041,0045,0020,0070,00
Záväzky 107 037104 96098 94495 59763 140
Záväzky z obchodného styku 11 2286 69910 53123 2260,0000
Zisk pred zdanením 35 48222 40926 432-10 1237 034
Zmena EBIT 1,580,8478-2,61-2,07-0,3169
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000056,000,00000,00000,0000