ALEF FILM & MEDIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 986 429738 7802 227 2772 863 4932 664 814
Bežná likvidita III. stupeň 0,67240,65180,24250,20190,2125
Časové rozlíšenie aktív 28 70628 37128 30328 20928 041
Časové rozlíšenie pasív 356 755202 317360 9641 133 5901 133 045
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1459-2,3529,13-0,03921,86
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 13,3019,67232,52-20,98-20,50
Celkové tržby 330 051183 5421 163 60654 6950,0000
Celkový dlh 585 637510 5051 858 3211 816 4891 610 334
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -281 174-287 597-129 974-28 68953 594
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 384 352390 775329 881228 596146 313
Čistý cash flow -6 42360 894-232 840-3 393146 313
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 66722 83319 125-743,0022 340
Čistý zisk 18 07917 96614 262-1 70322 340
Čistý zisk v minulom roku 17 96614 262-1 703-6 319-13 450
Cudzie zdroje -44 037-25 958-7 99286 58678 565
Daň z príjmov 4 5884 8674 863960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 8674 863960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 5884 8674 863960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 462,09221,182 3102 2552 192
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 405,45213,891 6121 4941 434
Doba obratu aktív 2 0743 68328 74419 11614 327
Doba obratu pohľadávok 462,09221,182 3102 2552 192
Doba obratu zásob 0,00000,0000244,110,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000484 1230,000019 934
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 0142 02821 39610 7897 580
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000199 0330,00000,0000
EBIT v minulom roku 22 83319 125-743,00-5 359-13 450
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 66722 83319 125-743,0022 340
EBITDA 29 63023 90926 6778 35130 421
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 63023 90926 6778 35130 421
Efektívna daňová sadzba 0,20240,21320,2543-1,290,0000
Finančná páka 22,4028,46278,69-33,07-33,92
Finančné účty 384 352390 775329 881228 596146 313
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 05223 65726 1648 35130 359
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48900,55070,74440,56440,5291
Krátkodobé finančné výpomoci 103 178103 178199 907199 907199 907
Krátkodobé pohľadávky 219 73244 368179 032337 791407 730
Krátkodobé záväzky 482 337406 8701 657 9571 616 1251 409 970
Náklady na predaný tovar 301 214153 11945 57642 83525 817
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 2500,00000,0000
Neobežný majetok 352 803274 0941 676 8942 107 8372 081 894
Obežný majetok 604 920436 315522 080727 447554 879
Obrat zásob 0,00000,00001,500,00000,0000
Odpisy 9 0949 0969 0949 0949 093
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 5474 5484 5474 5479 093
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 5474 5484 5474 5470,0000
Osobné náklady 2 87610 6023 7678 0240,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 578,00290,00513,000,000062,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 326 970315 469681 620761 6120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 27 17327 06223 3567 39131 433
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38960,52890,14810,07980,0549
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,0225-0,1327-0,21780,67760,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-13,830,00001,63
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -44,38-7,54-4,591,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -10,66-4,06-1,340,69174,63
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,03700,8317-8,23-0,06212,16
Pohľadávky z obchodného styku 192 79942 906124 877223 730266 717
Pohotová likvidita II. stupeň 0,67160,65070,24210,20160,2122
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,86-0,42630,0343-25,520,5370
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59370,69100,83430,63440,6043
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 13,3019,67232,52-20,98-20,50
Pridaná hodnota -127 649-79 901-17 29311 84142 074
Primárna platobná neschopnosť 1,707,355,463,400,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,41050,69211,780,0197-0,2844
Rýchla likvidita I. stupeň 0,40790,54860,14870,07750,0533
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,7721,3569,66217,5252,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,7721,3569,66217,5252,93
Služby 293 550147 04035 89637 39414 521
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 986 429738 7802 227 2772 863 4932 664 814
Spotreba materiálu… 7 6646 0798 4305 44111 296
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 103 178103 178199 907199 907199 907
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 174 06573 23728 28354 67667 891
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 500,0019,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 156,0059,000,000066,00281,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 173 40973 15928 28354 61067 610
Účtovný cash flow -6 42360 894-232 840-3 393146 313
Úročený dlh 103 178103 178199 907199 907199 907
Vlastné imanie 44 03725 9587 992-86 586-78 565
Všetky záväzky 585 637510 5051 858 3211 816 4891 610 334
Výnosy budúcich období krátkodobé 356 755202 317360 9641 133 5901 133 045
Výsledok hospodárenia 21 03614 83217 583-743,0021 328
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 03614 83217 583-743,0021 328
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 07917 96614 262-1 70322 340
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 96614 262-1 703-6 319-13 450
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 66722 83319 125-743,0022 591
Zásoby 836,00837,00836,00836,00836,00
Záväzky 585 637510 5051 858 3211 816 4891 610 334
Záväzky z obchodného styku 326 970315 469681 620761 6120,0000
Zisk pred zdanením 22 66722 83319 125-743,0022 591
Zmena EBIT 0,99271,19-25,740,1386-1,66