Kódexpress, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201320122011
Aktíva 6 6406 6400,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 640-6 6400,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00001,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 6 6406 6400,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6406 6400,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 6406 6400,00000,00000,0000