GROTTO, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 733 01015 159 3939 077 54512 215 24312 704 976
Aktivácia 0,00000,00000,00000,00003 411
Bankové úvery 0,0000622 500773 444995 000519,00
Bežná likvidita III. stupeň 5,131,930,24370,25750,1658
Bežné bankové úvery 0,0000622 500773 4440,0000519,00
Časové rozlíšenie aktív 85 05718,009,00238 905141 695
Časové rozlíšenie pasív 1 039 0651 631 5001 763 9472 628 0372 947 882
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,57260,06490,00120,00240,0019
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,28640,85490,53140,59700,4202
Celkové tržby 10 267 4776 698 3303 490 6072 298 7890,0000
Celkový dlh 2 603 6596 235 0212 537 7183 583 9802 886 634
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -928 409361 808769 134986 74625 111
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 928 409260 6924 3108 4573 061
Čistý cash flow 667 717256 3821 7945 3963 061
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 139 5981 690 536-631 834-783 97330 926 044
Čistý zisk 3 117 5321 620 974-668 881-866 73730 895 825
Čistý zisk v minulom roku 1 620 974-4 868 881-558 07430 895 825-2 971 917
Cudzie zdroje -9 090 286-7 292 872-4 775 880-6 003 226-6 870 460
Daň z príjmov 19 84719 8103 92939 1180,0000
Daň z príjmov v minulom roku 19 8103 92912 894-18 2900,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 84719 8103 92939 1180,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000995 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 0552 0552 0552 0552 055
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000995 00027 653
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 169,3578,05235,68202,03147,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 83,3961,68229,36197,57139,46
Doba obratu aktív 600,40908,042 2172 4323 466
Doba obratu pohľadávok 169,4478,17236,18202,44148,26
Doba obratu zásob 975,521 8200,0000204,423 691
Doba splácania záväzkov 169,43692,000,0000172 710688,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,99236,49351,87454,79430,82
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 46,70469,400,000065 2490,0000
EBIT v minulom roku 1 690 536-4 831 834-493 46630 907 754-2 452 141
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 139 5981 690 536-631 834-783 97330 926 044
EBITDA 4 099 7773 085 6041 501 2061 247 197263 400
EBITDA marža 0,39930,46070,43010,54250,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 099 7773 085 6041 501 2061 247 197263 400
Finančná páka 1,402,081,902,031,85
Finančné účty 928 409260 6924 3108 4573 061
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7139-0,4811-0,5261-0,4915-0,5408
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71390,48110,52610,49150,5408
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 800 3743 086 7602 901 9501 342 652261 092
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000203,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 591 4701 303 005965 0301 014 843541 465
Krátkodobé záväzky 1 166 1833 948 1531 440 7922 284 5031 579 343
Krytie dlhovej služby 3,941,840,83540,46680,0884
Materiál 0,00000,00000,00002 70464 510
Nákladové úroky 2 21949 75233 11843 64630 219
Nákladové úroky v minulom roku 49 75233 11851 71430 219519 776
Náklady na predaný tovar 3 507 6342 803 835701 207944 946826 495
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 512 3432 082 4800,00004 8286 380
Neobežný majetok 1 411 3993 210 0658 106 14110 948 27911 952 190
Obežný majetok 11 236 55411 949 310971 3951 028 059611 091
Obrat aktív 0,60790,40200,16460,15010,1053
Obrat neobežného majetku 5,481,900,18440,16750,1120
Obrat obežného majetku 0,68890,50991,541,782,19
Obrat zásob 0,37420,20060,00001,790,0989
Odpisy -368 6041 380 5621 963 3222 025 6081 202 276
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -814 302690 281981 6611 012 8041 202 276
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 445 698690 281981 6611 012 8040,0000
Osobné náklady 1 227 3471 056 554912 824799 1030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4671 5961 9722 9672 308
Ostatné záväzky z obchodného styku 321 4502 673 051463 235863 0810,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 748 9283 001 5361 294 4411 158 87132 098 101
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,34300,2048-0,1205-0,12384,48
Podiel EBIT k aktívam 0,24660,1115-0,0696-0,06422,43
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,26850,1250-0,0864-0,08183,17
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,29820,1765-0,1076-0,10743,78
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,28990,32121,150,89940,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,681,580,0000184,030,6113
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,453,110,86911,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,931,350,27580,31450,4255
Pohľadávky z obchodného styku 1 768 5261 029 725939 175992 450511 257
Pohotová likvidita II. stupeň 2,090,25210,24370,25690,1516
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,61-28,45-2 662-1 113-2 245
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 300,915,150,05420,12360,1013
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,28640,85490,53140,59700,4202
Pridaná hodnota 4 233 1843 289 689793 362888 507511 556
Primárna platobná neschopnosť 0,18182,600,49320,86960,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,24480,1069-0,0737-0,07102,43
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,34300,2223-0,1401-0,14444,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,63512,021,692,8710,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,63512,021,692,8710,96
Služby 549 406375 776248 532271 689257 356
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 733 01015 159 3939 077 54512 215 24312 704 976
Spotreba materiálu… 445 885345 579452 675668 429573 069
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000622 500773 444995 20328 172
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 091 8506 094 9002 195 9271 882 6641 338 051
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 351 0321 376701 35849 2110,0000
Tržby z predaja tovaru 5 912 4574 555 8290,00004 8288 143
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 828 3611 537 6951 494 5691 828 6251 329 908
Účtovný cash flow 667 717256 3821 7945 3963 061
Úročený dlh 0,0000622 500773 444995 20328 172
Úrokové krytie 1 41533,98-19,08-17,961 023
Vlastné imanie 9 090 2867 292 8724 775 8806 003 2266 870 460
Všetky záväzky 2 603 6596 235 0212 537 7183 583 9802 886 634
Vydané dlhopisy 0,00000,00000,00000,000027 653
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 020 2921 374 5741 507 0212 308 1922 628 037
Výnosy budúcich období krátkodobé 18 773256 926256 926319 845319 845
Výsledok hospodárenia 3 135 7431 692 141-629 862-781 006-984 835
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 135 7431 692 141-629 862-781 006-984 835
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 117 5321 620 974-668 881-866 73730 895 825
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 620 974-4 868 881-558 07430 895 825-2 971 917
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 137 3791 640 784-664 952-827 61930 877 535
Zásoby 6 714 62010 383 5580,00002 70464 510
Záväzky 2 603 6596 235 0212 537 7183 583 9802 886 634
Záväzky z obchodného styku 321 4502 678 104463 235863 0810,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00005 0530,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 137 3791 640 784-664 952-827 61930 877 535
Zmena EBIT 1,86-0,34991,28-0,0254-12,61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00006 899
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00006 899
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 683 67014 277869 10451 80645 959