FINCONA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 16 040 26617 471 50218 665 58219 964 47123 313 349
Bežná likvidita III. stupeň 6,123,164,604,622,68
Časové rozlíšenie aktív 10 56910 8259 4358 7937 870
Časové rozlíšenie pasív 404,000,0000404,002 4000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1933-0,16090,1639-0,4338-0,6831
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,62900,3077-0,51601,150,2696
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 72,7183,6693,76106,18134,46
Celkové tržby 5 653 7324 357 6854 224 7344 879 3980,0000
Celkový dlh 15 822 24117 265 12418 468 21519 775 82623 141 247
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -206 643-164 572-131 360-163 640-117 565
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 206 643164 572131 360163 640117 565
Čistý cash flow 42 07133 212-32 28080 800117 565
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 668 942714 281765 559816 152898 943
Čistý zisk 11 2439 41510 7175 256-718,00
Čistý zisk v minulom roku 9 41510 7175 2568 88818 403
Cudzie zdroje -217 621-206 378-196 963-186 245-172 102
Daň z príjmov 3 2302 8823 2622 0890,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8823 2622 0893 1160,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 2302 8823 2622 0890,0000
Dlhodobé pohľadávky 697,00697,00697,00730,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,6113,9212,9212,22174,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,4710,217,818,09166,65
Doba obratu aktív 1 0401 4631 6181 4943 884
Doba obratu pohľadávok 12,6613,9812,9812,27174,07
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000234,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4,349,045,425,2672,67
EBIT v minulom roku 714 281765 559816 152878 038918 599
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 668 942714 281765 559816 152898 943
EBITDA 3 623 9093 173 6043 213 0623 276 1141 492 160
EBITDA marža 0,64100,72830,76050,67140,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 623 9093 173 6043 213 0623 276 1141 492 160
Finančná páka 73,7184,6694,77107,19135,46
Finančné účty 206 643164 572131 360163 640117 565
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 623 3253 173 0203 212 4743 276 3711 491 300
Krátkodobé pohľadávky 194 557166 208149 090163 3331 044 719
Krátkodobé záväzky 66 886107 94362 55970 301436 121
Krytie dlhovej služby 5,544,524,284,051,66
Nákladové úroky 654 469701 984751 580808 807899 661
Nákladové úroky v minulom roku 701 984751 580808 807866 034900 196
Náklady na predaný tovar 3 465 9322 398 4342 218 2902 827 757680 072
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00001 584
Neobežný majetok 15 627 80017 129 20018 375 00019 627 97522 143 195
Obežný majetok 401 897331 477281 147327 7031 162 284
Obrat obežného majetku 14,0113,1514,9814,891,88
Odpisy 3 002 8002 502 8002 505 9502 514 832632 805
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 501 4001 251 4001 252 9751 257 416632 805
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 501 4001 251 4001 252 9751 257 4160,0000
Osobné náklady 41 01436 20933 48031 4030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 584,00584,00588,00577,00861,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 97736 2241 7872 1470,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 014 0432 512 2152 516 6672 520 088632 087
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,22
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 52,7654,1159,5565,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71090,77170,78510,80552,39
Pohľadávky z obchodného styku 146 140121 93590 087108 0751 000 190
Pohotová likvidita II. stupeň 6,123,164,604,622,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,17-6,216,10-2,31-1,46
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98640,98820,98940,99060,9926
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 72,7183,6693,76106,18134,46
Pridaná hodnota 2 163 9491 959 2511 993 7082 050 9741 510 557
Rýchla likvidita I. stupeň 3,071,522,092,250,2696
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,375,445,756,0415,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,375,445,756,0415,51
Služby 3 460 4382 387 7732 211 8092 819 574665 214
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 040 26617 471 50218 665 58219 964 47123 313 349
Spotreba materiálu… 5 49410 6616 4818 18313 274
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 629 8814 357 6854 211 9984 879 1482 190 629
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000417,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 680
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 629 8814 357 6854 211 9984 878 7312 188 949
Účtovný cash flow 42 07133 212-32 28080 800117 565
Úrokové krytie 1,021,021,021,010,9992
Vlastné imanie 217 621206 378196 963186 245172 102
Všetky záväzky 15 822 24117 265 12418 468 21519 775 82623 141 247
Výsledok hospodárenia 621 109670 804707 112761 699859 355
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 621 109670 804707 112761 699859 355
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 2439 41510 7175 256-718,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 41510 7175 2568 88818 403
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 47312 29713 9797 345-310,00
Záväzky 15 822 24117 265 12418 468 21519 775 82623 141 247
Záväzky z obchodného styku 1 97736 2241 7872 1470,0000
Zisk pred zdanením 14 47312 29713 9797 345-310,00
Zmena EBIT 0,93650,93300,93800,92950,9786
Účtovné závierky