FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 166 919132 930121 873112 447135 694
Bežná likvidita III. stupeň 1,281,341,591,691,01
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000152,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000745,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7427-0,8261-0,3083-0,4482-0,9727
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,942,641,751,387,48
Celkové tržby 256 157257 246246 926227 8800,0000
Celkový dlh 133 16396 37977 58165 259119 036
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 070-30 196-13 656-21 151-15 479
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 07030 19613 65621 15115 479
Čistý cash flow 25 07030 19613 65621 15115 479
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 5765 45524 5043 55018 775
Čistý zisk 7 2054 25919 1042 11217 575
Čistý zisk v minulom roku 4 25919 1042 11229 16333 144
Cudzie zdroje -33 756-36 551-44 292-47 188-15 913
Daň z príjmov 1 958960,005 4001 3040,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,005 4001 3048 3850,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 958960,005 4001 3040,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 74,9170,3870,3570,0462,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 71,5160,5169,1657,7562,51
Doba obratu aktív 243,76190,49180,54180,25167,19
Doba obratu pohľadávok 74,9170,3870,3570,0462,54
Doba obratu zásob 245,36136,90361,15206,86157,34
Doba splácania záväzkov 500,94306,74455,88306,08179,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 141,09127,08113,56102,69139,00
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 473,69235,51359,36275,000,0000
EBIT v minulom roku 5 45524 5043 55038 17733 895
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 5765 45524 5043 55018 775
EBITDA 13 8158 23029 45614 02031 970
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 8158 23029 45614 02031 970
Finančná páka 4,943,642,752,388,53
Finančné účty 25 07030 19613 65621 15115 479
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 9968 08328 70712 00230 015
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57880,66710,62900,56970,8314
Krátkodobé pohľadávky 51 29349 11647 49043 69650 760
Krátkodobé záväzky 96 61588 67976 65764 063112 816
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 91 35968 08760 42757 5570,0000
Krytie dlhovej služby 33,4534,870,0000104,6326,64
Nákladové úroky 413,00236,000,0000134,001 200
Nákladové úroky v minulom roku 236,000,0000134,00629,00751,00
Náklady na predaný tovar 192 889204 186175 043172 188229 075
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 70 396105 52361 37576 395111 565
Neobežný majetok 43 23414 0410,00004 30421 210
Obežný majetok 123 685118 889121 873108 143114 332
Obrat aktív 1,501,922,022,022,18
Obrat neobežného majetku 5,7818,140,000052,9113,97
Obrat obežného majetku 2,022,142,022,112,59
Obrat zásob 1,492,671,011,762,32
Odpisy 8 0972 8084 3048 4538 453
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 0972 8084 3048 4538 453
Osobné náklady 39 43439 97237 33239 5200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 465147,00749,002 0181 955
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 3027 06723 40810 56526 028
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,21340,11650,43130,04481,10
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,13620,12330,54190,07340,8483
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69120,79110,52320,71190,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,81040,47881,160,72670,2932
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,451,261,911,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,201,181,711,167,95
Pohľadávky z obchodného styku 48 96842 22446 68536 03050 735
Pohotová likvidita II. stupeň 0,79040,89440,79771,010,5846
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,35-1,21-3,24-2,23-1,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 60,70127,950,0000157,8412,90
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79780,72500,63660,58040,8772
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,942,641,751,387,48
Pridaná hodnota 57 05250 52771 35255 51767 162
Primárna platobná neschopnosť 1,871,611,291,600,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,21340,11650,43130,04481,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,6411,712,634,653,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,6411,712,634,653,72
Služby 99 01783 93794 17176 08599 910
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 166 919132 930121 873112 447135 694
Spotreba materiálu… 23 47614 72619 49719 70817 600
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 255 264254 713246 395227 705296 237
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 3230,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 156 843157 278147 624140 001171 613
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 93 09897 43598 77187 704124 624
Účtovný cash flow 25 07030 19613 65621 15115 479
Úrokové krytie 23,1923,110,000026,4915,65
Vlastné imanie 33 75636 55144 29247 18815 913
Všetky záväzky 133 16396 37977 58165 259119 036
Výsledok hospodárenia 11 0415 42225 1525 56723 517
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 0415 42225 1525 56723 517
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 2054 25919 1042 11217 575
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 25919 1042 11229 16333 144
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 1635 21924 5043 41622 837
Zásoby 47 32239 57760 72743 29648 093
Záväzky 133 16396 37977 58165 259119 036
Záväzky z obchodného styku 91 35968 08760 42757 5570,0000
Zisk pred zdanením 9 1635 21924 5043 41622 837
Zmena EBIT 1,760,22266,900,09300,5539