SAVAMA commerce, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 128 69763 42675 27221 87810 104
Aktivácia 0,00000,00000,00001 1400,0000
Bankové úvery 46 02615 21513 4820,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,070,72430,72875,380,3664
Bežné bankové úvery 46 02615 21513 4820,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5546-0,1594-0,1452-0,71800,4286
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,69701,500,22233,120,2756
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,800,45871,370,2362-1,58
Celkové tržby 151 985124 372102 60510 4720,0000
Celkový dlh 82 74619 94643 5334 18027 386
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 20 5428 2858 872-12 708-7 407
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 4846 9304 61012 7087 407
Čistý cash flow 25 4846 9304 61012 7087 407
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 00917 12211 2973 849173,00
Čistý zisk 2 47211 7417 4132 698173,00
Čistý zisk v minulom roku 11 7417 4136 628173,00-240,00
Cudzie zdroje -45 951-43 480-31 739-17 69817 282
Daň z príjmov 1 7993 1372 0901 1510,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 1372 0901 8700,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 7993 1372 0901 1510,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,5321,0926,76338,37777,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,527221,0926,76338,37111,57
Doba obratu aktív 403,88186,14342,76921,903 221
Doba obratu pohľadávok 14,5321,0926,76338,37777,50
Doba obratu zásob 30 206837,160,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 18 95615 4740,00000,000012 036
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 114,7413,5694,44171,468 567
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18 3973 8410,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 17 12211 2978 498173,00-240,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 00917 12211 2973 849173,00
EBITDA 33 87828 79219 9524 269264,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33 87828 79219 9524 269264,00
Finančná páka 2,801,462,371,24-0,5847
Finančné účty 25 4846 9304 61012 7087 407
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3570-0,6855-0,4217-0,80891,71
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35700,68550,42170,8089-1,71
Hrubá marža 0,29910,23380,51760,54720,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 50 13826 84718 8544 107173,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,28410,07290,27550,18602,66
Krátkodobé pohľadávky 4 6307 1875 8768 0302 439
Krátkodobé záväzky 36 5614 62120 7404 06926 874
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 35 4841 14717 9511 9140,0000
Krytie dlhovej služby 7,1512,8311,120,00000,0000
Nákladové úroky 4 7382 2441 7940,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 2441 7940,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 96 87095 29749 5012 932815,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 704,00109,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 40 32349 05950 3360,0000258,00
Obežný majetok 88 37414 36724 93621 8789 846
Obrat aktív 0,90371,961,060,39590,1133
Obrat neobežného majetku 2,882,541,590,00004,44
Obrat obežného majetku 1,328,663,210,39590,1163
Odpisy 22 0029 7257 557258,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 0029 7257 557258,000,0000
Osobné náklady 11 2980,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7231 9661 098162,0091,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 217,0021,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 47421 46614 9702 956173,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,19800,10930,06120,58090,7331
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,16770,05570,04491,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 64,57266,740,00000,00000,4049
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,020,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,362,997,0322,210,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,21910,05570,05751,476,47
Pohľadávky z obchodného styku 168,007 1875 8768 030350,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,36460,71170,30645,100,3664
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,80-6,27-6,88-1,392,33
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,383,092,570,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64300,31450,57830,19112,71
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,800,45871,370,2362-1,58
Pridaná hodnota 45 45429 07553 1045 730330,00
Primárna platobná neschopnosť 211,210,15963,050,23840,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,30860,34940,13473,120,2756
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,440,69282,180,9792103,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,440,69282,180,9792103,73
Služby 65 79975 08733 7073 874815,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 128 69763 42675 27221 87810 104
Spotreba materiálu… 30 36720 10115 794198,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 46 02615 21513 4820,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 125 692124 37280 1558 6621 145
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 3830,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 958,00115,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 115 351124 25780 1558 6621 145
Účtovný cash flow 25 4846 9304 61012 7087 407
Úročený dlh 46 02615 21513 4820,00000,0000
Úrokové krytie 1,907,636,300,00000,0000
Vlastné imanie 45 95143 48031 73917 698-17 282
Všetky záväzky 82 74619 94643 5334 18027 386
Výsledok hospodárenia 11 53519 06712 3954 011264,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 53519 06712 3954 011264,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 47211 7417 4132 698173,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 7417 4136 628173,00-240,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 27114 8789 5033 849173,00
Zásoby 58 260250,0014 4501 1400,0000
Záväzky 82 74619 94643 5334 18027 386
Záväzky z obchodného styku 35 4841 14717 9511 9140,0000
Zisk pred zdanením 4 27114 8789 5033 849173,00
Zmena EBIT 0,52621,521,3322,25-0,7208
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 7240,00000,00000,00000,0000