BRS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 18 365 96018 647 31417 633 16814 820 59815 985 193
Bankové úvery 4 781 2474 314 2243 131 892649 000162 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,92320,90742,191,232,71
Bežné bankové úvery 609 252507 552253 776162 000162 000
Časové rozlíšenie aktív 27 55623 93120 9834 57414 741
Časové rozlíšenie pasív 169 590184 856166 515129 141247 548
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2639-1,271,790,73891,59
Celkové tržby 3 811 8564 207 0743 358 6523 757 1290,0000
Celkový dlh 5 195 6545 456 1553 963 7591 259 4251 403 511
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 250 1443 891 4511 267 496230 584-484 483
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 531 103422 7731 864 396418 416657 783
Čistý cash flow 108 330-1 441 6231 445 980418 057657 783
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -77 566100 22434 65425 60320 023
Čistý zisk -164 46711 133-5 1381 0712 766
Čistý zisk v minulom roku 11 133-5 1381 07111 3171 777
Cudzie zdroje -13 000 716-13 006 303-13 502 894-13 432 032-14 334 134
Daň z príjmov 5 81212 6776 0793 8360,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 6776 0793 8363 4460,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 81212 6776 0793 8360,0000
Dlhodobé bankové úvery 4 171 9953 806 6722 878 116487 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000578,00578,00
Dlhodobý dlh 4 171 9953 806 6722 878 116487 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,80119,1585,4353,68201,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,3695,6668,2442,93176,45
Doba obratu aktív 1 7931 9592 0841 4442 201
Doba obratu pohľadávok 44,80119,1585,4353,74202,06
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00006 359
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000146,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,08119,6195,4455,1156,83
EBIT v minulom roku 100 22434 65425 60347 89614 434
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -77 566100 22434 65425 60320 023
EBITDA 2 524 0181 933 4601 688 8901 526 0451 332 476
EBITDA marža 0,66210,45960,50280,40620,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 524 0181 933 4601 688 8901 526 0451 332 476
Efektívna daňová sadzba -0,03660,53246,460,78170,0000
Finančná páka 1,411,431,311,101,12
Finančné účty 531 103422 7731 864 396418 416657 783
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7079-0,6975-0,7658-0,9063-0,8967
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70790,69750,76580,90630,8967
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 633 5253 373 5332 209 0361 521 4391 323 855
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000011 300
Krátkodobé pohľadávky 458 8831 134 120722 744551 1081 467 003
Krátkodobé záväzky 410 5281 138 510807 445565 766412 797
Krytie dlhovej služby 10,077,408,4310,185,10
Nákladové úroky 81 08976 41433 71320 69617 257
Nákladové úroky v minulom roku 76 41433 71320 69633 13312 657
Náklady na predaný tovar 2 086 7002 263 0362 019 1322 691 4021 029 888
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00006 831
Neobežný majetok 16 765 59416 260 48514 944 54513 765 42213 726 083
Obežný majetok 1 572 8102 362 8982 667 6401 050 6022 244 369
Obrat obežného majetku 2,381,471,163,571,18
Odpisy 2 643 6442 027 9601 842 2201 495 7441 303 549
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 321 8221 013 980921 110747 8721 303 549
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 321 8221 013 980921 110747 8720,0000
Osobné náklady 156 381148 437162 366151 9220,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 6918 3039 3024 8068 621
Ostatné záväzky z obchodného styku 171 196785 360680 849453 8790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 479 1772 039 0931 837 0821 496 8151 306 315
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 10,568,166,586,950,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,58990,55650,53330,64071,24
Pohľadávky z obchodného styku 228 978910 525577 321440 6851 281 607
Pohotová likvidita II. stupeň 0,85550,86342,121,142,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -120,019,02-9,34-32,13-21,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,34-18,8742,8920,2038,12
Pridaná hodnota 1 651 7301 211 2641 068 9731 055 6701 621 181
Primárna platobná neschopnosť 0,74770,86251,181,030,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,44650,23091,520,48830,7890
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,062,822,350,82531,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,062,822,350,82531,05
Služby 1 726 8021 832 7571 440 5552 419 303749 986
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 365 96018 647 31417 633 16814 820 59815 985 193
Spotreba materiálu… 359 898430 279578 577272 099273 071
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 781 2474 314 2243 131 892649 000173 300
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 239 0764 198 4883 352 8293 747 1722 651 069
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1 439 0470,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 61 599724 188264 724100,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000010 675
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 738 4303 474 3003 088 1053 747 0722 640 394
Účtovný cash flow 108 330-1 441 6231 445 980418 057657 783
Úročený dlh 4 781 2474 314 2243 131 892649 000173 300
Úrokové krytie -0,95661,311,031,241,16
Vlastné imanie 13 000 71613 006 30313 502 89413 432 03214 334 134
Všetky záväzky 5 195 6545 456 1553 963 7591 259 4251 403 511
Výnosy budúcich období krátkodobé 169 590184 856166 515129 141244 158
Výsledok hospodárenia -81 69277 15643 84030 40128 927
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -81 69277 15643 84030 40128 927
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -164 46711 133-5 1381 0712 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 133-5 1381 07111 3171 777
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -158 65523 810941,004 9074 337
Zásoby 80 50080 50080 50080 500119 005
Záväzky 5 195 6545 456 1553 963 7591 259 4251 403 511
Záväzky z obchodného styku 171 196785 360680 849453 8790,0000
Zisk pred zdanením -158 65523 810941,004 9074 337
Zmena EBIT -0,77392,891,350,53461,39
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 23 665552 53267 5540,00000,0000